Updated 18. august 2015

Hvordan kan jeg endre tilgangspunktsnavnet (APN) på PlayStation Vita?

Finn ut hvordan du endrer APN på PlayStation Vita hvis du bruker 3G.

 
 

Først må du kontrollere at PlayStation Vita har den nyeste fastvareversjonen. Denne sørger for at den nyeste og mest nøyaktige listen over tilgangspunktnavn (APN-er) alltid er tilgjengelig.

Hvis du vil endre APN, går du til [Innstillinger] > [Nettverk] > [Innstillinger for mobilnettverk] > [APN-innstillinger]. Du kan nå velge riktig APN fra listen, eller endre det manuelt. Hvis PlayStation Vita-systemet har fastvareversjon 1.60 eller nyere, og du bruker det medfølgende Vodafone SIM-kortet, velger du APN Vodafone UK fra listen. Det er også mulig å velge Mobiloperatørikonet fra Hjem-skjermen og velge nytt APN fra listen.

Hvis PlayStation Vita-systemet har fastvareversjon 1.52 eller eldre, er "smart" riktig APN å bruke i Norge med alle medfulgte Vodafone SIM-kort. Dette må du endre manuelt.

Merk:
Ikke endre andre felt.

Hvis du bruker et SIM-kort fra en annen mobiloperatør, må du angi APN-en manuelt. Kontakt mobilleverandøren for å få riktig APN.