Updated 17. august 2015

Kan ikke koble til PlayStation 3-systemet via trådløs/kablet tilkobling

Hvis PlayStation 3-systemet ikke kan kobles til Internett via en kablet eller trådløs tilkobling, tar denne artikkelen for seg noen trinn som kan løse problemet.

 
 
 • Slå nettverksutstyret ditt av og på igjen. Slå av alle enheter (inkludert PlayStation 3-systemet) og koble dem fra stikkontakten. Vent i noen minutter før du slår dem på igjen, slik at de kan oppdatere nettverksinnstillingene sine.
 • Kontroller at Internett-tilkoblingen fungerer normalt. Hvis du har problemer med Internett-tilkoblingen, må du kontakte Internett-leverandøren.
 • Husk at det ikke er mulig å koble til Internett via USB-kontaktene på PlayStation 3-systemet. PlayStation 3-systemet støtter ikke trådløse USB-nettverksenheter.
 • Før en 802.11n-ruter kan brukes med et PlayStation 3-system, må ruteren settes i blandet modus, slik at den støtter trådløse signaler av typen 802.11b eller 802.11g.
 • Det er ikke mulig å koble til PlayStation 3-systemet via en telefonforbindelse. Bare Internett-tilkoblinger med bredbånd er støttet.

Hvis du bruker en kablet tilkobling, kan du prøve følgende:

 • Kontroller at modemet bruker en Ethernet-tilkobling, ikke en USB-tilkobling. 
  • I enkelte tilfeller er det nødvendig å gjenopprette PlayStation 3-systemets standardinnstillinger før du oppretter en nettverksforbindelse.
 • Kontroller at alt nettverksutstyr er riktig konfigurert, og at alle kabler fungerer som de skal (hvis du er i tvil, kan du prøve andre kabler).
 • Kontroller at all fastvare og alle drivere til nettverksutstyret fungerer og er oppdaterte.
 • Kontroller at det trådløse tilgangspunktet (vanligvis en ruter eller hub) fungerer som det skal ved å prøve å koble PlayStation 3-systemet dirkete til modemet.
 • Hvis problemet vedvarer, må du kontrollere om andre enheter kan kobles til nettverket. Hvis ikke, kan det være et problem med Internett-tjenesten din. Kontakt Internett-leverandøren for å få mer informasjon.

Hvis du bruker en trådløs tilkobling, kan du prøve følgende:

 • Tilkoblingen til mediaserveren kan forstyrre Internett-tilkoblingen til PlayStation 3-systemet. Deaktiver den ved å gå til XMB-menyen og velge [Innstillinger] > [Nettverksinnstillinger] > [Media Server kontakt] > [Deaktiver].
 • Kontroller at alt nettverksutstyret er riktig konfigurert og støtter trådløsprotokollene 802.11b eller 802.11g.
 • Hvis det trådløse nettverket er sikret, må du kontrollere at WEP- eller WPA-sikkerhetsnøkkelen er riktig angitt.
 • Kontroller at all fastvare og alle drivere til nettverksutstyret fungerer og er oppdaterte.
 • Hvis det trådløse nettverket er MAC-filtrert, må du kontrollere at PlayStation 3-systemets MAC-adresse har blitt riktig angitt i MAC-filtertabellen som en tillatt enhet.
 • Hvis problemet vedvarer, må du kontrollere om andre enheter kan kobles til nettverket. Hvis ikke, kan det være et problem med Internett-tjenesten din. Kontakt Internett-leverandøren for å få mer informasjon. 

Hvis du har problemer med å konfigurere tilkoblingen, kan du finne ut hvordan du konfigurerer en trådløs tilkobling med innstillingene [Enkel] eller [Brukerdefinert], eller du kan prøve å konfigurere en kablet tilkobling med innstillingene [Enkel] eller [Brukerdefinert].