Updated 4. oktober 2017

PS4: Angi foreldrekontroller og forbruksgrenser

Finn ut hvordan du angir foreldrekontroller og begrenser bruken av programmer og funksjoner på PlayStation 4-systemet.

 
 

Hvis barn skal bruke PlayStation 4-systemet, kan foreldre og foresatte angi begrensninger på ting som Internett-tilgang, aldersbegrensninger, forbruksgrenser og hvilket innhold det er passende for dem å spille eller se på.

Det er tre områder der foreldrekontroller kan angis:

Nettverksfunksjoner Programmer og enheter
Systembegrensninger

Disse innstillingene påvirker et barns PSN-konto og lagres i skyen, slik at de gjelder for alle enheter.

Disse inkluderer:

 • Kontakte andre PSN-brukere.
 • Se og dele brukergenerert innhold.
 • Forbruksgrenser på PlayStation Store.

Disse innstillingene kan tilpasses for individuelle brukere på PS4-systemer som er under 18 år, uavhengig om de har en PSN-konto eller ikke.

Disse inkluderer:

 • Aldersgrenser for spill, Blu-ray og DVD-er.
 • Bruk av PlayStation VR-hodesett.
 • Tilgang til nettleseren.

Disse innstillingene gjelder for alle lokale brukere på PS4-systemet uavhengig av alder, status som familiemedlem og om de har en PSN-konto eller ikke.

Disse inkluderer:

 • Blokkere opprettelse av nye brukere og gjestepålogging.
 • Endre sikkerhetskoder.
 • Aktivere Internettfilteret.

Hvordan begrense tilgang til nettverksfunksjoner

 1. På PS4-systemet går du til [Innstillinger] > [Foreldrekontroller/Familieadministrasjon] > [Familieadministrasjon]. Det kan hende du må angi passordet for PSN-kontoen på nytt.
 2. Velg brukeren du vil angi foreldrekontroller for.
 3. Under Nettverksfunksjoner kan du velge om du vil la et barn kommunisere med andre spillere på PSN eller se innhold laget av andre spillere.
 4. Endringene lagres automatisk når du er ferdig.

Hvordan angi en månedlig forbruksgrense

 1. På PS4-systemet går du til [Innstillinger] > [Foreldrekontroller/Familieadministrasjon] > [Familieadministrasjon].
 2. Velg brukeren du vil angi en forbruksgrense for.
 3. Bla deg ned til Månedlig forbruksgrense, og trykk på X-knappen.
 4. Velg en månedlig forbruksgrense for denne brukeren, og trykk på X-knappen.
 5. Endringene lagres automatisk når du er ferdig.

Merk: Midlene som brukes av barn innenfor forbruksgrensen, tas fra familieadministratorens lommebok. Barn kan ikke fylle på familieadministratorens lommebok, men kan bruke de midlene som allerede er der.

Hvordan angi aldersbegrensninger for spill

Følg stegene under for å angi aldersbegrensninger for spill. Før du gjør dette, bør du kjenne til det passende foreldrekontrollnivået som samsvarer med barnets alder.

 1. Logg på PS4-systemet som familieadministrator, og gå til [Innstillinger] > [Foreldrekontroller/Familieadministrasjon] > [Familieadministrasjon]. Det kan hende du må angi passordet for PSN-kontoen på nytt.
 2. Velg brukeren du vil angi aldersnivået for.
 3. Velg [Foreldrekontroller]
 4. Bla deg ned til [Aldersgrense for spill], og trykk på X-knappen.
 5. Velg aldersbegrensningen du vil angi for denne brukeren.
 6. Endringene lagres automatisk når du er ferdig.

Hvordan angi aldersbegrensninger for Blu-ray Disc™- og DVD-videoer

Følg stegene under for å angi aldersbegrensningene for Blu-ray Disc™- og DVD-videoer. Før du gjør dette, bør du kjenne til det passende foreldrekontrollnivået som samsvarer med barnets alder.

 1. Logg på PS4-systemet som familieadministrator, og gå til [Innstillinger] > [Foreldrekontroller/Familieadministrasjon] > [Familieadministrasjon]. Det kan hende du må angi passordet for PSN-kontoen på nytt.
 2. Velg brukeren du vil angi aldersnivået for.
 3. Velg [Foreldrekontroller]
 4. Bla deg ned til [Aldersgrense for Blu-ray Disc™- og DVD-videoer], og trykk på X-knappen.
 5. Velg aldersbegrensningen du vil angi for Blu-ray Disc- og DVD-videoer for denne kontoen. Du kan også velge landet eller regionen for
 6. Endringene lagres automatisk når du er ferdig.

Hvordan deaktivere bruk av PlayStation VR

Du kan velge om du vil tillate barn å bruke PlayStation VR-hodesettet. Vær oppmerksom på at VR-hodesettet ikke skal brukes av barn under tolv år.

 1. På PS4-systemet ditt går du til [Innstillinger] > [Foreldrekontroller/Familieadministrasjon] > [Familieadministrasjon]. Det kan hende du må angi passordet for PSN-kontoen på nytt.
 2. Velg brukeren du vil angi PlayStation VR-begrensninger for.
 3. Bla deg ned til Bruk av PlayStation VR, og trykk på X-knappen.
 4. Velg Ikke tillatt for å begrense dette familiemedlemmet fra å bruke PlayStation VR-hodesettet.
 5. Endringene lagres automatisk når du er ferdig.

Hvordan deaktivere bruk av nettleseren

 1. På PS4-systemet ditt går du til [Innstillinger] > [Foreldrekontroller/Familieadministrasjon] > [Familieadministrasjon]. Det kan hende du må angi passordet for PSN-kontoen på nytt.
 2. Velg brukeren du vil angi nettleserbegrensninger for.
 3. Bla deg ned til Bruk av nettleser, og trykk på X-knappen.
 4. Velg Ikke tillatt for å begrense dette familiemedlemmet fra å bruke Internett via PS4-systemets nettleser.
 5. Endringene lagres automatisk når du er ferdig.

Hvordan abonnere på og aktivere Internettfilteret.

Du kan kjøpe et automatisk fornyende abonnement på Internett-filtreringsprogramvaren Trend Micro Kids Safety til PS4-systemet for å sørge for at barna dine ikke ser upassende eller skadelig materiell via nettleseren. Du kan også registrere deg for et automatisk fornyende abonnement på Trend Micro Web Security for å få hjelp til å unngå phishing og svindelnettsteder.

Slik registrerer du deg:

 1. På PS4-systemet ditt går du til [PlayStation Store] og søker etter Trend Micro.
 2. Velg abonnementet du vil registrere deg for, og fortsett til kassen.* Hvis du vil ha både Kids Safety og Web Security, kan du registrere deg for et pakkeabonnement ved å velge Trend Micro for PlayStation 4. En gratis prøveperiode er også tilgjengelig.

Slik aktiverer du:

 1. På PS4-systemet ditt går du til [Innstillinger] > [Foreldrekontroller/familieadministrasjon]> [Systembegrensninger for PS4] > [Internettfilter] og trykker på X-knappen på [Innstillinger for Trend Micro for PlayStation 4].
 2. Skriv inn sikkerhetskoden for systembegrensninger. Hvis du ikke har angitt dette enda, er standardkoden 0000 (eller på DS4-kontrolleren).
 3. Trykk på (X-knappen) for å huke av ved siden av det filteret du vil aktivere, og trykk på (sirkelknappen) for å avslutte.
 4. Internettfiltrering er nå aktivert.

*Vær oppmerksom på at vi vanligvis slår på automatisk lommebokfinansiering når du registrerer deg for en abonnementstjeneste (klikk her for å finne ut hvordan du sørger for at det er slått på). Dette betyr at hvis lommeboken din ikke har nok midler, vil kreditt- eller debetkortet knyttet til kontoen din, bli belastet for å fylle på lommeboken din for abonnementsfornyelser.

Hvordan forhindre barn i å endre foreldrekontrollene

Stegene under kan hjelpe deg å holde foreldrekontrollinnstillingene dine trygge og forhindre barn i å forsøke å overstyre eller endre innstillingene uten familieadministratorens tillatelse.

 • 1

  Deaktivere opprettelse av nye brukere og gjestepålogging

  Ved å slå av muligheten til å opprette nye lokale brukere eller logge på PS4-systemet som gjest kan du forhindre barn i å forsøke å forbigå foreldrekontroller og aldersbegrensninger du har angitt.

  1. Logg på PS4-systemet som familieadministrator, og gå til [Innstillinger] > [Foreldrekontroller/familieadministrasjon] > [Systembegrensninger for PS4]. Du må skrive inn passordet for systembegrensninger*. Hvis du ikke har angitt dette enda, er standardkoden 0000 (eller på DS4-kontrolleren).
  2. Velg [Opprettelse av ny bruker og gjestepålogging], og velg Ikke tillatt.
  3. Vi anbefaler at du velger [Endre passord for systembegrensninger] og endrer det til en firesifret kode du kan huske for å forhindre andre brukere i å få tilgang til foreldrekontroller.
  4. Endringene lagres automatisk når du er ferdig.

  *Merk at passordet for systembegrensninger er forskjellig fra brukerpåloggingspassordet.

 • 2

  Angi et påloggingspassord

  Å angi et påloggingspassord betyr at bare den personen som vet passordet, kan logge på familieadministratorens lokale bruker på PS4-systemet. Et påloggingspassord er forskjellig fra passordet for systembegrensning.

  1. På PS4-systemet ditt går du til [Innstillinger] > [Påloggingsinnstillinger] > [Administrasjon av passkode for pålogging].
  2. Angi et firesifret passord ved å bruke de tilsvarende knappene på DS4-kontrolleren. Sørg for at det er noe som er lett å huske, og som bare du vet.
  3. Skriv inn det firesifrede passordet en gang til for å bekrefte.
  4. Når det er angitt, kan du endre eller slette påloggingspassordet når som helst fra samme område.
 • 3

  Angi et passord for systembegrensning.

  Passordet for systembegrensning gjør at du kan forhindre barn i å endre foreldrekontrollene på PS4-systemet, for eksempel aldersbegrensninger og standard foreldrekontroller. Kun familieadministratoren og foreldre/verger i familien skal vite dette passordet.

  1. På PS4-systemet ditt går du til [Innstillinger] > [Foreldrekontroller/familieadministrasjon] > [Systembegrensninger for PS4].
  2. Skriv inn det eksisterende passordet for systembegrensning. Hvis du ikke har angitt dette enda, er standardkoden 0000 (eller på DS4-kontrolleren).
  3. Velg [Endre passord for systembegrensninger].
  4. Skriv inn et nytt firesifret passord ved å bruke de tilsvarende knappene på DS4-kontrolleren. Sørg for at det er noe lett å huske som bare du vet.
  5. Skriv inn passordet en gang til for å bekrefte.
  6. Når det er angitt, kan du endre eller slette passordet for systembegrensninger når som helst fra samme område.