Updated 24. juli 2020

Hindre barn i å endre foreldrekontrollene på PlayStation®4

Finn ut hvordan du hindrer barn i å endre foreldrekontrollene på PS4.

Angi en nøkkelkode for systembegrensning på PS4

Nøkkelkoden for systembegrensning gjør at du kan forhindre barn i å endre foreldrekontrollene på PS4-systemet, for eksempel aldersbegrensninger og standard foreldrekontroller. Sørg for å velge et passord som kun du vet om. Del dette kun med familiemedlemmene du oppnevner som foresatte, fordi det gjør det mulig å endre eller fjerne kontroller. 

 1. På PS4-systemet ditt går du til [Innstillinger] > [Foreldrekontroller/Familieadministrasjon] > [Systembegrensninger for PS4].
 2. Skriv inn det eksisterende passordet for systembegrensning. Hvis du ikke har angitt dette enda, er standardkoden 0000 (eller på kontrolleren).
 3. Velg [Endre passord for systembegrensninger].
 4. Skriv inn en ny firesifret nøkkelkode ved å bruke de tilsvarende knappene på kontrolleren. Sørg for at det er noe lett å huske som bare du vet.
 5. Skriv inn passordet en gang til for å bekrefte.
 6. Når det er angitt, kan du endre eller slette passordet for systembegrensninger når som helst fra samme område.
 
 

Angi en PS4-påloggingskode

Angi en påloggingskode for å hindre andre brukere i å logge seg på familieadministratorens konto. Å angi en påloggingskode betyr at kun den personen som kan passordet, kan seg logge på familieadministratorens lokale brukerkonto på PS4-systemet. 

 1. På PS4-systemet ditt går du til [Innstillinger] > [Påloggingsinnstillinger] > [Administrasjon av påloggingskode].
 2. Angi en firesifret nøkkelkode. Sørg for at det er noe lett å huske som bare du vet.

 3. Skriv inn den firesifrede nøkkelkoden en gang til for å bekrefte.

 4. Når det er angitt, kan du endre eller slette påloggingspassordet når som helst fra samme område.

Oppfordre alle som har en konto på PlayStation-systemet, til å angi en påloggingskode. Hvis ikke kan barn i familien logge seg på kontoene til voksne eller eldre barn og unngå kontrollene du har aktivert for dem.

Deaktivere oppretting av nye brukere og gjestepålogging på PS4

Hindre barnet i å opprette en ny ubegrenset konto i stedet for å bruke den du opprettet for dem, ved å deaktivere oppretting av ny konto og alternativet for å logge på PS4 som gjest. 

 1. Logg på PS4-systemet som familieadministrator, og gå til [Innstillinger] > [Foreldrekontroller/Familieadministrasjon] > [Systembegrensninger for PS4].
 2. Velg [Opprettelse av ny bruker og gjestepålogging], og velg Ikke tillatt.
 3. Endringene lagres automatisk når du er ferdig.