Updated 21. oktober 2015

Foreldrekontroll på PlayStation Vita

Finn ut hvordan du angir foreldrekontroll og begrenser bruken av programmer og funksjoner på PlayStation Vita-systemet.

 
 

Hva gjør foreldrekontrollene på PlayStation Vita-systemet?

Hvis barn skal bruke PlayStation Vita-systemet, kan foreldre eller foresatte begrense tilgangen til og spillfunksjoner for innhold som ikke er passende. Du kan justere disse begrensningene ved å velge riktig alternativ fra innstillingsmenyen.

Hvilke typer innhold kan begrenses?

Følgende funksjoner kan begrenses på PlayStation Vita-systemet.

  • Spille spill
  • Spillvarighet
  • Videoavspilling
  • PlayStation Store
  • Posisjonsdata
  • Nettleser

Hvordan angir jeg foreldrekontroll, og hvordan er nivåene relatert til barnets alder?

Først må du kjenne til det aktuelle foreldrekontrollnivået som samsvarer med alderen på barnet ditt.

Spillerens alder Under 3 3–6 7–11 12–15 16–17 18 og eldre
Foreldrekontrollinnstilling for PS Vita 1 2 3 5 7 9
Høyeste passende spillalder  

Så hvis barnet ditt er 12 år gammelt, velger du nivå 5 ved å følge trinnene som er beskrevet nedenfor.  Dette betyr at barnet bare vil kunne spille spill med aldersgrense 12 og lavere.

Foreldrekontrollnivåene gjelder på samme måte for filmer.

Spillerens alder Under 3 3–6 7–11 12–15 16–17 18 og eldre
Foreldrekontrollinnstilling for PS Vita 1 2 3 5 7 9
Høyeste passende filmalder  

Finn ut mer om aldersgrenser og foreldrekontroll.

Hvis du er usikker på hvilket nivå du skal velge for å hindre eller tillate et barn å spille et spesielt produkt, kan du trykke på og holde på hjem-skjermen og deretter trykke på programikonet. Begrensningsnivået vises da i feltet Foreldrekontroll

Hvis et program eller innhold er kompatibelt med PlayStation Vita-systemets foreldrekontroll, vises foreldrekontrollnivået i feltet [Foreldrekontroll].

Hvordan begrenser jeg bruken av spill og videoinnhold?

Fra PlayStation Vita-systemets hjem-skjerm går du til [Foreldrekontroll] > [Spill] > og justerer skyvebryteren til ønsket begrensningsnivå. Standardnivået er 9, noe som tilsvarer 18-årsgrense. Endre det slik at det passer til det yngste barnet i familien. Se tabellene ovenfor.

Hvordan begrenser jeg Spilletid?

Fra PlayStation Vita-systemets hjem-skjerm går du til [Foreldrekontroll] > [Spilletid] > Velg hvor lang tid barnet kan spille hver dag.

Hvordan begrenser jeg tilgang til PlayStation Store?

Fra PlayStation Vita-systemets hjem-skjerm går du til [Foreldrekontroll] > [Funksjoner] > [PlayStation Store] og velger Blokkert for å deaktivere bruk av PlayStation Store.

Hvordan begrenser jeg bruken av Posisjonsdata?

Denne innstillingen muliggjør bruk av posisjonsdata. Hvis enkelte programmer (som near, kart osv.) krever bruk av posisjonsdata, kan de ikke brukes.

Fra PlayStation Vita-systemets hjem-skjerm går du til [Foreldrekontroll] > [Funksjoner] > [Posisjonsdata] og velger Blokkert for å deaktivere posisjonsdata i alle programmer.

Hvordan begrenser jeg bruken av nettleseren?

Du kan begrense tilgangen til nettleseren for å forhindre at barn bruker Internett på PlayStation Vita-systemet. Dette vil ikke forhindre oppstart av enkelte programmer som bruker Internett.

Fra PlayStation Vita-systemets hjem-skjerm går du til [Foreldrekontroll] > [Funksjoner] > [Nettleser] og velger Blokkert for å deaktivere bruk av nettleseren på PlayStation Vita.

Hvordan endrer eller gjenoppretter jeg en glemt sikkerhetskode?

Hvis du vil endre sikkerhetskoden, må du kunne din nåværende sikkerhetskode før den kan endres.

  1. Fra PlayStation Vita-systemets hjem-skjerm går du til [Foreldrekontroll] > [Endre sikkerhetskode]
  2. Hvis du har glemt sikkerhetskoden, må du gjenopprette PlayStation Vita-systemet.
  3. Hvis du vil gjenopprette PlayStation Vita-systemet, går du til [Innstillinger] > [Format] > [Gjenopprett dette systemet]

 

Hvis barnet ditt skal bruke PlayStation Vita-systemet online, for eksempel til å spille online mot andre, kan du også begrense hvilke funksjoner som skal være tilgjengelige, og samhandlingen med andre, ved å opprette en bikonto og angi passende foreldrekontroll.

Finn ut mer om bikontoer og hovedkontoer

Finn ut mer om å opprette en bikonto

Finn ut mer om foreldrekontroll for bikontoer