Updated 16. juni 2016

Foreldrekontroll på PSP

Finn ut hvordan du angir foreldrekontroll og begrenser bruken av programmer og funksjoner på PSP (PlayStation Portable)-systemet.

 
 

Hva gjør foreldrekontrollene på PSP-systemet?

Hvis barn skal bruke PSP-systemet, kan foreldre eller foresatte begrense tilgangen til og spillfunksjoner for innhold som ikke er passende. Du kan justere disse begrensningene ved å velge riktig alternativ fra menyen Settings (Innstillinger).

Hvilke typer innhold kan begrenses?

På PSP kan følgende funksjoner begrenses.

 • UMD-avspilling og avspilling av digitale spill
 • Bruk av nettleser

Hvordan angir jeg foreldrekontroll, og hvordan er nivåene relatert til barnets alder?

Først må du kjenne til det aktuelle foreldrekontrollnivået som samsvarer med alderen på barnet ditt.

Spillerens alder Under 3 3–6 7–11 12–15 16–17 18 og eldre
Foreldrekontrollinnstilling for PSP 1 2 3 5 7 9
Høyeste passende spillalder  

Så hvis barnet ditt er 12 år gammelt, velger du nivå 5 ved å følge trinnene som er beskrevet nedenfor. Dette betyr at barnet bare vil kunne spille spill med aldersgrense 12 og lavere.

Foreldrekontrollnivåene gjelder på samme måte for filmer.

Spillerens alder Under 3 3–6 7–11 12–15 16–17 18 og eldre
Foreldrekontrollinnstilling for PSP 1 2 3 5 7 9
Høyeste passende filmalder  

Finn ut mer om aldersgrenser og foreldrekontroll.

Hvis du er usikker på hvilket nivå du skal velge for å hindre eller tillate et barn å spille et bestemt produkt, kan du velge programmet eller innholdet fra XMB-menyen, trykke på triangelknappen og velge [Informasjon] (Informasjon). Begrensningsnivået vil da vises.

Hvordan begrenser jeg bruken av UMD-avspilling og avspilling av digitale spill?

 1. Gå til [Settings] (Innstillinger) > [Security Settings] (Sikkerhetsinnstillinger) > [Parental Control Level] (Foreldrekontrollnivå).
 2. Angi passordet
 3. Angi foreldrekontrollnivået (jo lavere nivå, desto strengere begrensing).
 4. Når disse nivåene er angitt, vil brukerne som har fått begrenset tilgang, se et hengelåsikon i stedet for det vanlige bildet for spillet eller programmet. Standardnivået er 9, noe som tilsvarer 18-årsgrense. Endre det slik at det passer til det yngste barnet i familien.

Hvordan begrenser jeg bruken av nettleseren?

 1. Gå til Settings (Innstillinger ), bla ned til [Security Settings] (Sikkerhetsinnstillinger) og trykk på X-knappen.
 2. Velg [Internet Browser Start Control] (Startkontroll for nettleser), og trykk på X-knappen.
 3. Angi det firesifrede passordet.
 4. Velg On (På) Hvis du vil ha Internet Browser Start Control (Startkontroll for nettleser) aktivert. Velg Off (Av) hvis du vil ha denne funksjonen deaktivert.
 5. Trykk på sirkelknappen to ganger for å gå ut av menyen Internet Browser Start Control (Startkontroll for nettleser).

Hvordan endrer eller gjenoppretter jeg et glemt passord?

Hvis du vil endre passord, går du til [Settings] (Innstillinger) > [Security Settings] (Sikkerhetsinnstillinger) > [Change Password] (Bytt passord).

Hvis du har glemt passordet til menyen for foreldrekontrollinnstillingene, må du tilbakestille det for å kunne endre eller fjerne innstillingene.

 1. Hvis du vil tilbakestille passordet for foreldrekontroller for PSP-systemet, går du til [Settings] (Innstillinger) > [System Settings] (Systeminnstillinger) > [Restore Default Settings] (Gjenopprett standardinnstillinger).
 2. PSP-systemet starter på nytt, og passordet for foreldrekontroll tilbakestilles til standardpassordet 0000.

Hvis barnet ditt skal bruke PSP-systemet online, for eksempel til å spille online mot andre, kan du også begrense hvilke funksjoner som skal være tilgjengelige, og samhandlingen med andre, ved å opprette en bikonto og angi passende foreldrekontroll.

Finn ut mer om bikontoer og hovedkontoer

Finn ut mer om å opprette en bikonto

Finn ut mer om foreldrekontroll for bikontoer