Updated 20. oktober 2015

Foreldrekontroller på PlayStation 4

Finn ut hvordan du angir foreldrekontroller og begrenser bruken av programmer og funksjoner på PlayStation 4-systemet.

 
 

Hva gjør foreldrekontrollene på PlayStation 4-systemet?

Hvis barn skal bruke PlayStation 4-systemet, kan foreldre eller foresatte begrense tilgangen til og spillfunksjoner for innhold som ikke er passende. Du kan justere disse begrensningene ved å velge riktig alternativ fra innstillingsmenyen.

Hvilke typer innhold kan begrenses?

Følgende funksjoner kan begrenses på PlayStation 4-systemet.

 • oppstart av programmer og spillfunksjoner i innhold
 • avspilling av Blu-Ray-filmer og DVD-er
 • bruk av nettleseren
 • pålogging til lokale brukerkontoer på PlayStation 4-systemet
 • pålogging av personer som ikke har lokale brukerkontoer på PlayStation 4-systemet

Hvordan angir jeg foreldrekontroller, og hvordan er nivåene relatert til barnets alder?

Først må du kjenne til det aktuelle foreldrekontrollnivået som samsvarer med alderen på barnet ditt.

Spillerens alder Under 3 3–6 7–11 12–15 16–17 18 og eldre
Foreldrekontrollinnstillinger for PS4 1 2 3 5 7 9
Høyeste passende spillalder  

Så hvis barnet ditt er 12 år gammelt, velger du nivå 5 ved å følge trinnene som er beskrevet nedenfor. Dette betyr at barnet bare vil kunne spille spill med aldersgrense 12 og lavere.

Foreldrekontrollnivåene gjelder på samme måte for filmer.

Spillerens alder Under 3 3–6 7–11 12–15 16–17 18 og eldre
Foreldrekontrollinnstillinger for PS4 1 2 3 5 7 9
Høyeste passende filmalder  

Finn ut mer om aldersgrenser og foreldrekontroller.

Hvis du er usikker på hvilket nivå du skal velge for å hindre eller tillate et barn å spille et bestemt produkt, kan du velge programmet eller innholdet fra innholdsområdet, trykke på OPTIONS-knappen og velge [Informasjon]. Begrensningen vil da vises.

Hvis et program eller innhold fungerer med PlayStation 4-systemets foreldrekontroller, vises foreldrekontrollnivået i feltet [Foreldrekontroller].  

Det er ikke mulig å velge forskjellige foreldrekontrollnivåer for hver bruker av PS4-systemet, så angi alltid foreldrekontrollene slik at de passer til det yngste barnet i familien. Du kan justere dem når som helst for å gi tilgang til en voksen eller et eldre barn, men husk å tilbakestille dem for å sørge for at det yngste barnet bare kan se innhold som er passende for sin alder.

[drawing]

Hvordan begrenser jeg bruken av spill, programmer og nedlastede filmer?

 1. Fra hjem-skjermen på PlayStation 4-systemet trykker du opp på d-pad for å komme til funksjonsområdet.
 2. Gå til [Innstillinger] > [Foreldrekontroller] > [Begrens bruk av PS4-funksjoner] > [Program] for å velge det nivået du ønsker å angi. Når disse nivåene er angitt, vil brukerne som har fått begrenset tilgang, se et hengelåsikon i stedet for det vanlige bildet for spillet eller programmet.Standardnivået er 9, noe som tilsvarer 18-årsgrense.Endre det slik at det passer til det yngste barnet i familien.
 3. Når du angir foreldrekontroller for første gang, må du velge en passkode (standard passkode er 0000). For å angi passkode går du til [Innstillinger] > [Foreldrekontroller] > [Begrens bruk av PS4-funksjoner] > Endre passkode.

Hvordan begrenser jeg bruken av Blu-Ray-filmer?

 1. Fra hjem-skjermen på PlayStation 4-systemet trykker du opp på d-pad for å komme til funksjonsområdet.
 2. Gå til [Innstillinger] > [Foreldrekontroller] > [Begrens bruk av PS4-funksjoner] > [Blu-ray Disc™] for å velge det nivået du ønsker å angi.

Tillat er standardinnstillingen, og dette betyr at det ikke er noen grenser. Tallene samsvarer med en alder og brukes til å begrense innhold. Jo lavere alderen er, desto strengere er begrensningene.

[Drawing]

Hvordan begrenser jeg bruken av DVD-filmer?

 1. Fra hjem-skjermen på PlayStation 4-systemet trykker du opp på d-pad for å komme til funksjonsområdet.
 2. Gå til (Innstillinger) > [Foreldrekontroller] > [Begrens bruk av PS4-funksjoner] > [DVD]. Standardinnstillingen gjør det mulig å spille av alle DVD-er, så endre denne innstillingen slik at den passer til det yngste barnet i familien.

Alternativet [Land eller region for foreldrekontroll] angir de regionale standardene for foreldrekontroller for DVD. Dette skal samsvare med den angitte regionen på PlayStation 4-systemet. Hvis du har et norsk PlayStation 4-system og ser på norske DVD-er, må du velge Norge.

Hvordan begrenser jeg bruken av Nettleser?

Du kan begrense tilgangen til nettleseren for å forhindre at barn bruker Internett på PlayStation 4-systemet. Dette vil ikke forhindre oppstart av enkelte programmer som bruker Internett.

 1. Fra hjem-skjermen på PlayStation 4-systemet trykker du opp på d-pad for å komme til funksjonsområdet.
 2. Gå til (Innstillinger) > [Foreldrekontroller] > [Begrens bruk av PS4-funksjoner] > [Nettleser].

Velg alternativet Ikke tillat. Dette forhindrer at nettleseren starter, men ikonet til nettleseren vises fremdeles på hjem-skjermen.

Hvordan begrenser jeg pålogging til andre lokale brukerkontoer på PlayStation 4-systemet?

Du kan angi en passkode for å begrense tilgangen til din lokale brukerkonto på PlayStation 4. Dette forhindrer at barnet ditt bruker lokale brukerkontoer for voksne og tilknyttede PSN-kontoer for voksne.

 1. Fra hjem-skjermen på PlayStation 4-systemet trykker du opp på d-pad for å komme til funksjonsområdet.
 2. Gå til [Innstillinger] > [Brukere] > [Påloggingsinnstillinger] > [Administrasjon av passkode].
 3. Angi passkoden du ønsker å bruke til å begrense tilgangen til brukerprofilen.

Merk deg at passordet som brukes til å begrense tilgang til brukerprofilen, ikke er det samme som passkoden for foreldrekontroller.

Hvordan begrenser jeg pålogging av personer som ikke har lokale brukerkontoer på PlayStation 4-systemet?

Du kan stoppe pålogging av personer som ikke har lokale brukerkontoer på PlayStation 4-systemet. Dette forhindrer barn fra å registrere seg som ny lokal bruker eller gjest på PlayStation 4-systemet, og sørger dermed for at barn bare bruker PlayStation 4-systemets lokale brukerkonto og tilknyttede bikontoer som er opprettet spesifikt for dem.

 1. Fra hjem-skjermen på PlayStation 4-systemet trykker du opp på d-pad for å komme til funksjonsområdet.
 2. Gå til [Innstillinger] > [Foreldrekontroller] > [Begrens bruk av PS4-funksjoner] > [Velg [Ny bruker] og logg på PS4]

Velg alternativet Ikke tillat. Dette forhindrer at nye brukere kan opprettes på PlayStation 4-systemet.

[Drawing]

Hvis barnet ditt skal bruke PlayStation 4-systemet online, for eksempel for å spille online mot andre, kan du også begrense hvilke funksjoner som skal være tilgjengelige, og samhandlingen med andre, ved å opprette en bikonto og angi passende foreldrekontroller.

Finn ut mer om bikontoer og hovedkontoer

Finn ut mer om å opprette en bikonto

Finn ut mer om foreldrekontroller for bikontoer