Updated 20. oktober 2015

Foreldrekontroll på PlayStation 3

Finn ut hvordan du angir foreldrekontroll og begrenser bruken av programmer og funksjoner på PlayStation 3-systemet.

 
 

Hva gjør foreldrekontrollene på PlayStation 3-systemet?

Hvis barn skal bruke PlayStation 3-systemet, kan foreldre eller foresatte begrense tilgangen til og spillfunksjoner for innhold som ikke er passende. Du kan justere disse begrensningene ved å velge riktig alternativ fra menyen Innstillinger.

Hvilke typer innhold kan begrenses?

Følgende funksjoner kan begrenses på PlayStation 3-systemet.

 • Spille spill.
 • Blu-ray-filmer og DVD-er.
 • Bruk av nettleseren.

Hvordan angir jeg foreldrekontroll, og hvordan er nivåene relatert til barnets alder?

Først må du kjenne til det aktuelle foreldrekontrollnivået som samsvarer med alderen på barnet ditt.

Spillerens alder Under 3 3–6 7–11 12–15 16–17 18 og eldre
Foreldrekontrollinnstilling for PS3 1 2 3 5 7 9
Høyeste passende spillalder  

Så hvis barnet ditt er 12 år gammelt, velger du nivå 5 ved å følge trinnene som er beskrevet nedenfor. Dette betyr at barnet bare vil kunne spille spill med aldersgrense 12 og lavere.

Foreldrekontrollnivåene gjelder på samme måte for filmer.

Spillerens alder Under 3 3–6 7–11 12–15 16–17 18 og eldre
Foreldrekontrollinnstilling for PS3 1 2 3 5 7 9
Høyeste passende filmalder  

Finn ut mer om aldersgrenser og foreldrekontroller.

Hvis du er usikker på hvilket nivå du skal velge for å hindre eller tillate et barn å spille et bestemt produkt, kan du velge programmet eller innholdet fra XMB-menyen, trykke på triangelknappen og velge [Informasjon]. Begrensningen vil da vises.

Det er ikke mulig å velge forskjellige foreldrekontrollnivåer for hver bruker av PlayStation 3-systemet, så angi alltid foreldrekontrollene slik at de passer til det yngste barnet i familien. Du kan justere dem når som helst for å gi tilgang til en voksen eller et eldre barn, men husk å tilbakestille dem for å sørge for at det yngste barnet bare kan se innhold som er passende for sin alder.

Hvordan begrenser jeg bruken av spill?

 1. Fra XMB-menyen går du til [Innstillinger] > [Sikkerhetsinnstilling] > [Foreldrekontroll].
 2. Angi foreldrekontrollnivået (jo lavere nivå, desto strengere begrensing).
 3. Du kan også velge Begrens spillstart for Spill uten foreldrekontrollinnstillinger. Dette gjør at du kan begrense bruken av spill som ikke er vurderte i din region.
 4. Når disse nivåene er angitt, vil brukerne som har fått begrenset tilgang, se et hengelåsikon i stedet for det vanlige bildet for spillet eller programmet. Standardnivået er 9, noe som tilsvarer 18-årsgrense. Endre det slik at det passer til det yngste barnet i familien.
 5. Når du angir foreldrekontroll for første gang, må du velge et passord (standard passord er 0000). For å velge passord går du til [Innstillinger] > [Sikkerhetsinnstilling] > [Bytt passord].

Hvordan angir jeg foreldrekontrollregion for Blu-ray/DVD?

Du kan basere de standard foreldrekontrollnivåene for Blu-ray/DVD-er på din region.

 1. Fra XMB-menyen går du til [Innstillinger] > [Sikkerhetsinnstilling] > [BD/DVD – Regionskode for foreldrekontroll].
 2. Velg region fra den tilgjengelige listen.

Hvordan begrenser jeg bruken av Blu-ray-filmer?

 1. Fra XMB-menyen går du til [Innstillinger] > [Sikkerhetsinnstilling] > [BD – Foreldrekontroll] > [Begrensing (På)].
 2. Angi foreldrekontrollnivået (jo lavere nivå, desto strengere begrensing).
 3. Hvis du vil slå av avspillingsbegrensninger for Blu-ray, velger du Ikke begrens (Av).

Hvordan begrenser jeg bruken av DVD-filmer?

 1. Fra XMB-menyen går du til [Innstillinger] > [Sikkerhetsinnstilling] > [DVD – Foreldrekontroll] > [Begrensing (På)].
 2. Angi foreldrekontrollnivået (jo lavere nivå, desto strengere begrensing).
 3. Hvis du vil slå av avspillingsbegrensninger for DVD, velger du Ikke begrens (Av).

Hvordan begrenser jeg bruken av Nettleser?

Du kan begrense tilgangen til nettleseren for å forhindre at barn bruker Internett på PlayStation 3-systemet. Dette vil ikke forhindre oppstart av enkelte programmer som bruker Internett.

 1. Fra XMB-menyen går du til [Innstillinger] > [Sikkerhetsinnstilling] > [Startskontroll for nettleser].
 2. Velg av eller på for å stoppe at nettleseren startes uten et passord.

Hvordan endrer eller gjenoppretter jeg en glemt sikkerhetskode?

Slik endrer du passordet for foreldrekontrollinnstillingene.

 • Fra XMB-menyen går du til [Innstillinger] > [Sikkerhetsinnstilling] > [Bytt passord].

Hvis du har glemt passordet til menyen for foreldrekontrollinnstillingene, må du tilbakestille det for å kunne endre eller fjerne innstillingene.

 1. Hvis du vil tilbakestille passordet for foreldrekontroll fra PlayStation 3-systemets XMB-meny, går du til [Innstillinger] > [Systeminnstillinger] > [Gjenopprett standardinnstilling].
 2. PlayStation 3-systemet starter på nytt og passordet for foreldrekontroller tilbakestille til standardpassordet 0000.

Hvis barnet ditt skal bruke PlayStation 3-systemet online, for eksempel for å spille online mot andre, kan du også begrense hvilke funksjoner som skal være tilgjengelige, og samhandlingen med andre, ved å opprette en bikonto og angi passende foreldrekontroller.

Finn ut mer om bikontoer og hovedkontoer

Finn ut mer om å opprette en bikonto

Finn ut mer om foreldrekontroller for bikontoer