Updated 25. april 2019

Redigere sikkerhetsinnstillinger for PSN ved hjelp av PS4 og nettleser

Slik endrer du mobiltelefonnummer og angir et sikkerhetsspørsmål for PSN ved hjelp av PS4 eller en nettleser.

 
 

Hvis du vil sikre kontoen din, bør du registrere et mobiltelefonnummer og sikkerhetsspørsmål. Når du har registrert et mobiltelefonnummer, kan du aktivere 2-trinns bekreftelse. Sikkerhetsspørsmålet og svaret på det vil gjøre at du kan gjenopprette kontoen din selv om du mister tilgang til den.

Du kan bare aktivere eller deaktivere 2-trinns bekreftelse (2SV) med en PS4 eller via kontoadministrasjon i en nettleser.

Jeg har mistet bekreftelsesopplysningene mine. Hvordan kan jeg gjenopprette kontoen min?

Hvis du har mistet mobiltelefonnummeret for 2-trinns bekreftelse eller 2SV-sikkerhetskopikodene, kan du gå til veiledningen nedenfor for å se trinn om hvordan du gjenoppretter kontoen din.

 
 

Hvordan endrer jeg sikkerhetsinnstillingene for PSN ved hjelp av en nettleser?

  1. Gå til kontoadministrasjon på en tilkoblet enhet.
  2. Velg sikkerhetskategorien – her kan du [Redigere] passordet ditt, sikkerhetsspørsmålet og mobiltelefonnummeret og aktivere/deaktivere 2-trinns bekreftelse.

Hvordan endrer jeg sikkerhetsinnstillingene for PSN med PS4?

  1. Gå til [Innstillinger] > [Kontoadministrasjon] > [Kontoopplysninger] > [Sikkerhet]. Du vil bli bedt om å skrive inn påloggings-ID og passord.
  2. Her kan du [Redigere] passordet ditt, sikkerhetsspørsmålet og mobiltelefonnummeret og aktivere/deaktivere 2-trinns bekreftelse.