Updated 19. april 2017

Ekstern deaktivering

Slik deaktiverer du PlayStation-systemer via en nettleser

 
 

Noen ganger kan det hende du må deaktivere PlayStation-systemet når du ikke har tilgang til det. Ekstern deaktivering er nyttig i flere situasjoner, for eksempel:

  • når du har sendt PlayStation-systemet ditt til oss for service
  • når du har solgt et gammelt PlayStation-system
  • hvis PlayStation-systemet ditt har blitt stjålet

Du kan deaktivere eksternt kun én gang hver 6. måned,, og vi kan ikke gjøre noen unntak selv om du kontakter oss.

Slik kan du eksternt deaktivere alle systemer

2

Velg [Media og enheter] på [Konto]-fanen.

3

Velg [Deaktiver alle].

4

Velg [Ja] for å fullføre deaktiveringen.

5

Du ser en bekreftelsesmelding når deaktiveringen er ferdig.

Hvis du trenger å deaktivere PlayStation-systemene for PlayStation Video, må du gjøre dette på selve systemet eller kontakte oss, for du kan ikke gjøre dette ved hjelp av ekstern deaktivering.