Updated 17. april 2020

Slik kan du eksternt deaktivere PlayStation-systemer

Finn ut hvordan du kan deaktivere alle PlayStation-systemer som er knyttet til kontoen din via en nettleser.

 
 
Merk deg at en ekstern deaktivering bare kan utføres én gang hver 6. måned. Ikke utfør dette trinnet hvis du kan bruke PS4-systemet til å utføre en manuell deaktivering.

Når burde jeg deaktivere alle PlayStation-systemer eksternt?

Hvis du ikke kan deaktivere et PlayStation-system manuelt fra selve systemet, er det fremdeles mulig å deaktivere (og logge av) alle enheter som er tilknyttet kontoen din, ved hjelp av kontoadministrasjon på nett.

Ekstern deaktivering kan være nyttig i flere situasjoner, for eksempel

  • hvis du har sendt PlayStation-systemet til service eller reparasjon
  • hvis du har solgt et PlayStation-system og ikke har fjernet kontoen din
  • hvis du har mistet PlayStation-systemet ditt eller det har blitt stjålet
 
 

Ekstern deaktivering via nettleser

  1. Logg på kontoadministrasjon på nett.
  2. Velg [Enhetsadministrasjon].
  3. Velg [PlayStation-systemer (spill)] > [Deaktiver alle enheter] > [Ja].

Det vises en bekreftelsesmelding når deaktiveringen er fullført.

Merk deg at PlayStation Video ikke kan deaktiveres eksternt, og at du må gjøre dette på selve systemet. Hvis du ikke lenger har tilgang til systemet som er knyttet til PlayStation Video, kan du kontakte oss. 

*Du finner det riktige kontaktnummeret ved å klikke her, skrive «PlayStation Video» i søkefeltet og velge PlayStation-systemet ditt – «ring oss»-alternativet vises nederst på siden.

 
 

Har du problemer med å få tilgang til kontoen din?

Prøv vår nye PlayStation Online Assistant for å finne ut hvordan du gjenoppretter kontoen din (for tiden bare tilgjengelig på engelsk):