Updated 17. januar 2018

Slik kan du eksternt deaktivere PlayStation-systemer

Finn ut hvordan du via en nettleser kan deaktivere alle PlayStation-systemer som er knyttet til PSN-kontoen din.

 
 

Hvis du ikke kan deaktivere en konsoll manuelt fra selve systemet, kan du likevel deaktivere (og logge av) alle enheter som er tilknyttet kontoene dine, med kontoadministrasjon på Internett.

Ekstern deaktivering er nyttig i flere situasjoner, for eksempel:

  • hvis du har sendt PlayStation-systemet til service eller reparasjon
  • hvis du har solgt et gammelt PlayStation-system
  • hvis PlayStation-systemet ditt har blitt borte eller stjålet

Slik kan du eksternt deaktivere alle systemer

Merk deg at denne handlingen kun kan utføres én gang hver 6. måned.
  1. Logg på kontoadministrasjon på Internett.

  2. Velg [Konto] > [Media og enheter].

  3. Velg [Deaktiver alle].
     
  1. Velg [Ja]. En bekreftelsesmelding vises når deaktiveringen er fullført.

Merk deg at PlayStation Video ikke kan deaktiveres eksternt, og at du må gjøre dette på selve systemet. Hvis du ikke lenger har tilgang til systemet som er knyttet til PlayStation Video, må du kontakte oss.