Updated 6. mars 2018

PS4: Slik deaktiverer du et primærsystem

Finn ut hvordan og når du kan deaktivere et PlayStation 4-system.

Hver PSN-konto kan ha én PS4 aktivert som sitt primærsystem. Primærsystemet har tilgang til alt innhold eller alle abonnement som er kjøpt via PlayStation Store, og gjør det mulig for andre lokale brukere på systemet å få tilgang til innholdet. Hvis du av en eller annen grunn vil endre det primære PS4-systemet, må det opprinnelige systemet deaktiveres.

Slik deaktiverer du det primære PS4-systemet

  1. På PS4-systemet logger du på den relevante kontoen.
  2. Gå til [Innstillinger] > [Kontoadministrasjon] > [Aktiver som din primære PS4].
  3. Velg [Deaktiver] > [Ja].
  4. Enheten din er nå deaktivert, og du kan deaktivere en annen PS4 som primærsystem.

Hvordan kan jeg deaktivere PS4-systemet mitt hvis jeg ikke har tilgang til det?

Hvis du ikke lenger har tilgang til PS4-systemet, kan du eksternt deaktivere alle PlayStation-systemer via kontoadministrasjon. Dette vil sikre at ingen andre får tilgang til innholdet ditt.