Updated 29. oktober 2018

Informasjon om online-ID

Finn ut mer om hvordan du velger online-ID på PlayStation Network.

 
 

Hva er en online-ID?

Online-ID-en er navnet som vises når du spiller spill online og bruker andre onlinefunksjoner på PSN. Hver online-ID er unik for en konto og er permanent.

Merk deg følgende:

  • Du kan ikke endre en online-ID-en etter at den har blitt opprettet.*
  • Det er ikke mulig å knytte en eksisterende online-ID til en andre konto.
  • En konto kan ikke være tilknyttet mer enn én online-ID.
*Denne funksjonen skal etter planen bli tilgjengelig tidlig i 2019. Mer informasjon kommer snart.

Hvordan velger jeg online-ID?

Tenk på følgende når du skal velge en online-ID:

  • Du vil ikke kunne endre online-ID-en når den har blitt opprettet, men denne funksjonen skal etter planen bli tilgjengelig tidlig i 2019.
  • Hver online-ID-en må bestå av mellom tre og 16 tegn og kan inneholde bokstaver, tall, bindestreker (-) og understreker (_).
  • Det kan hende at de første alternativene du ønsker å bruke som online-ID, allerede er i bruk av en annen bruker. Hvis dette er tilfellet, kan du prøve å endre online-ID-en for å gjøre det mer unik til du finner en som er tilgjengelig.
  • Det anbefales at spillerne ikke oppretter online-ID-er som kan identifisere dem personlig overfor andre. Bruk av en del av navnet ditt i en online-ID er et brudd på brukeravtalen som ble godtatt da du registrerte kontoen.
  • Alle online-ID-er som inneholder støtende eller potensielt skadelig innhold, er et brudd på adferdsreglene for samfunn. Hvis en online-ID blir ansett som støtende, vil den aktuelle kontoen og muligens også systemet den ble opprettet på, bli permanent utestengt.

Hvordan oppretter jeg en ny online-ID?

For øyeblikket må du opprette en ny konto for å opprette en ny online-ID. Muligheten til å endre online-ID skal etter planen bli tilgjengelig tidlig i 2019. Mer informasjon kommer snart.

Det er mulig å dele nedlastet innhold mellom to kontoer* – så lenge begge kontoene har samme PS4-system aktivert som primærsystem. Dette betyr at du fortsatt vil ha tilgang til alt det kjøpte innholdet ditt når du bruker en ny online-ID på det samme PS4-systemet. Vennelister, trophies og lagrede data kan imidlertid ikke overføres mellom kontoer.

*Dette alternativet er ikke tilgjengelig på PS Vita, PS TV eller PSP siden disse systemene bare tillater én lokal brukerkonto.