Updated 1. desember 2017

Informasjon om online-ID

Finn ut mer om hvordan du velger online-ID på PlayStation Network.

 
 

Hva er en online-ID?

Online-ID-en er navnet som vises når du spiller spill online og bruker andre onlinefunksjoner på PSN. Hver online-ID er unik for en Sony Entertainment Network-konto og er permanent.

PSN-brukere kan ikke:

  • endre en online-ID etter at den har blitt opprettet
  • registrere en andre SEN-konto som er knyttet til en eksisterende online-ID
  • opprette en andre online-ID som er knyttet til en eksisterende SEN-konto 

Hvordan velger jeg online-ID?

Tenk på følgende når du skal velge online-ID:

  • Du kan ikke endre online-ID-en etter at den er opprettet.
  • Hver online-ID må inneholde mellom tre og 16 tegn og kan bestå av bokstaver, tall, bindestreker (-) og understreker (_).
  • Det kan hende at de første alternativene du ønsker å bruke som online-ID, allerede er i bruk av en annen bruker. I så fall må du prøve å endre online-ID-en for å gjøre den mer unik til du finner en som er tilgjengelig.
  • Det anbefales at spillere ikke oppretter online-ID-er som kan identifisere dem selv eller andre. Hvis du bruker en del av navnet ditt i en online-ID, anses det som et brudd på brukeravtalen som du må godta når du oppretter en SEN-konto.
  • Online-ID-er som inneholder støtende eller potensielt skadelig innhold, er brudd på adferdsreglene for samfunn. Hvis en online-ID blir sett på som støtende, blir den aktuelle PSN-kontoen utestengt og muligens også systemet som den ble opprettet på.

Hvordan oppretter jeg en ny online-ID?

For å opprette en ny online-ID må du også opprette en ny konto. Det er mulig å dele nedlastet innhold mellom to kontoer* – så lenge begge kontoene har samme PS4 aktivert som primærsystem. Dette betyr at du fremdeles har tilgang til alt det kjøpte innholdet ditt når du bruker en ny online-ID på samme PS4-system. Men vennelister, trophies og lagrede data kan ikke overføres mellom kontoer.

*Dette alternativet er ikke tilgjengelig på PS Vita, PS TV eller PSP, siden disse systemene bare tillater én lokal brukerkonto.