Updated 11. april 2019

Informasjon om online-ID

Finn ut mer om hvordan du velger online-ID på PlayStation Network.

 
 

Hva er en online-ID?

Online-ID-en er navnet som vises når du spiller spill online og bruker andre onlinefunksjoner på PSN. 

Merk deg følgende:

  • Det er ikke mulig å knytte en eksisterende online-ID til en andre konto.
  • En konto kan ikke være tilknyttet mer enn én online-ID.

Hvordan velger jeg online-ID?

Tenk på følgende når du skal velge en online-ID:

  • Hver online-ID-en må bestå av mellom tre og 16 tegn og kan inneholde bokstaver, tall, bindestreker (-) og understreker (_).
  • Det kan hende at de første alternativene du ønsker å bruke som online-ID, allerede er i bruk av en annen bruker. Hvis dette er tilfellet, kan du prøve å endre online-ID-en for å gjøre det mer unik til du finner en som er tilgjengelig.
  • Det anbefales at spillerne ikke oppretter online-ID-er som kan identifisere dem personlig overfor andre. Bruk av en del av navnet ditt i en online-ID er et brudd på brukeravtalen som ble godtatt da du registrerte kontoen.
  • Alle online-ID-er som inneholder støtende eller potensielt skadelig innhold, er et brudd på adferdsreglene for samfunn. Hvis en online-ID blir ansett som støtende, vil den aktuelle kontoen og muligens også systemet den ble opprettet på, bli permanent utestengt.