Updated 2. august 2019

SU-42481-9 PS4-feilkode

Hvis du mottok denne feilkoden, ble ikke oppdateringsfilen for systemprogramvaren gjenkjent av PS4-systemet og oppdateringen mislyktes. Finn trinn for å feilsøke feilkoden SU-42481-9.

 
 

SU-42481-9 PlayStation feilkoden

Installer PS4-systemprogramvaren på nytt i sikkerhetsmodus

  1. Slå av PS4-enheten helt (hold power-knappen inne). 
  2. Så snart systemlyset er av, starter du PS4-systemet i sikkerhetsmodus ved å holde power-knappen inne til du hører at det piper én gang til. 
  3. Velg sikkehetsmodusvalg 3 > [Oppdater via Internett].

Hvis denne prosessen ikke lykkes, må du oppdatere systemprogramvaren til PS4 ved hjelp av veiledningen nedenfor.