Updated 26. juni 2019

SU-41350-3 PS4-feilkode

PS4 finner ikke systemprogramvareoppdateringsfilen på USB-lagringsenheten.

Riktig oppdateringsfil finner du på PS4- systemprogramvaresiden. Før du prøver å oppdatere, må du vurdere følgende:

  1. Kontroller at USB-lagringsenheten (USB-pinne, ekstern harddisk) du bruker til å oppdatere PS4-systemet er formatert som FAT32 eller exFAT. 
  2. Pass på at filbanen er nøyaktig slik: [USB-lagringsenhet] > [PS4] > [UPDATE]. Mappenavnet må stå med store bokstaver. 
  3. Filnavnet skal være PS4UPDATE.PUP. 
  4. Hvis du foretar en ny installering av systemprogramvaren, må du sørge for å ha lastet ned filen fra avsnittet for [Utføre en ny installering av systemprogramvaren] nederst på systemprogramvaresiden.