Updated 24. august 2015

PlayStation Vita-systemet klarer ikke innhente posisjonsdata, eller dataene er feil (Wi-Fi-modell)

Denne artikkelen forklarer hva du skal gjøre hvis du har problemer når du prøver å innhente posisjonsdata på PlayStation Vita-systemet (Wi-Fi-modell).

 
 

Posisjonsdata innhentes ved hjelp av en Wi-Fi-posisjonstjeneste. For å innhente posisjonsdata med Wi-Fi-informasjon må du ha en Internett-tilkobling i et Wi-Fi-tjenesteområde.

http://www.skyhookwireless.com/location-technology/coverage.php
I adressefeltet kan du prøve å skrive inn et postnummer fra regionen som du ønsker å innhente posisjonsinformasjon i.

Du kan ikke innhente posisjonsdata utenfor tjenesteområdet.

Til Wi-Fi-posisjonering med posisjonsdatainformasjon bruker PlayStation Vita-systemet Skyhooks metode for å innhente posisjonsdata. Skyhooks Wi-Fi-posisjonstjeneste gjør at en posisjon kan innhentes ved å koble sammen tilgangpunkter og tilgangspunktposisjoner som er registrerte i Skyhooks database. Alle tilgangspunkter som har en kjent MAC-adresse, for eksempel en bolig, kan registreres i databasen.