Updated 8. oktober 2019

Opprette og bli med i en gruppe på PlayStation 4

Når du blir med i en PSN-gruppe, kan du kommunisere med gruppemedlemmer via talechat og tekstmeldinger. Hver gruppe kan ha maksimalt 16 medlemmer som kan spille sammen ved hjelp av Spill sammen, Share Play og sendinger.

Hvordan oppretter jeg en gruppe på PS4?

  1. Fra startskjermen på PS4 trykker du opp for å komme til funksjonsskjermbildet > [Gruppe] > [Opprett gruppe].
  2. Velg gruppenavn og personverninnstillinger, og angi spillergrense.
  3. [Inviter] venner til å bli med i gruppen.
 
 

Hvordan blir jeg med i en gruppe på PS4?

Velg  [Gruppe] fra funksjonsskjermbildet for å vise en liste over grupper du kan bli med i. Du kan også [Tilpasse] hurtigmenyen for å inkludere snarveien [Gruppe].

Hvis du mottar en invitasjon fra en venn, trykker du på PS-knappen på den trådløse DUALSHOCK 4-kontrolleren for å bli med i den aktuelle gruppen. Hvis du vil se nylige gruppeinvitasjoner, velger du [Varslinger] fra funksjonsskjermbildet.

 
 

Hva er gruppeinnstillingene for PS4?

For å komme til gruppeskjermbildet må du bli med i en gruppe og velge [Gruppe] fra funksjonsmenyen. Gruppeskjermbildet viser antall spillere i gruppen, gruppeinnstillingene og alternativene for sendinger, Share Play eller Spill sammen.