Updated 14. februar 2017

Feilmeldinger i Media Player på PlayStation 4

Denne artikkelen forklarer hva du skal gjøre når du får en feilmelding når du prøver å åpne eller spille av en fil i Media Player.

 
 

Det finnes ingen medier som kan spilles.

Katalogen du prøver å åpne, er enten tom eller inneholder ingen spillbare medier. Kontroller at du prøver å spille av en av filtypene som støttes av Media Player.

Kan ikke spille av lyd. Lydformatet støttes ikke.

Lyden på lydfilen støttes ikke. Sørg for at kodeken til videoen støttes av Media Player.

Får ikke tilgang til denne medieserveren. Den tillater ikke tilgang fra denne PS4. Kontroller innstillingene til medieserveren.

DLNA-serveren har tilgangsbeskyttelse. Endre DLNA-innstillingene til medieserveren for å gi tilgang på PlayStation 4-systemet.

Kan ikke spille av mediet.

Det er en feil på filen du prøver å åpne eller spille av. Årsaken til dette avhenger av filen:

  • Hvis du prøver å spille av en video, må du sørge for at filtypen og kodeken til videoen, støttes.
  • Hvis du prøver å vise et bilde, må du sørge for at filen er mindre enn 40 megapiksler eller 30 MB.
  • Hvis feilen oppstår under avspilling av video eller lyd, må du starte PlayStation 4-systemet på nytt. Dette gjør du ved å trykke på og holde nede PS-knappen på kontrolleren og velge [Strømalternativer] > [Start PS4 på nytt].