Updated 4. april 2017

Slik kan du sende, motta og slette meldinger på PlayStation 4

Denne artikkelen forklarer hvordan du kan administrere meldinger på PlayStation 4.

 
 

Se etter nye meldinger

Systemet vil automatisk se etter og varsle deg om nye meldinger når du logger på PlayStation Network.

Trykk oppover på styreplaten og gå til [Meldinger].

Sende en melding

  1. Trykk oppover på styreplaten og gå til [Meldinger] > [Lag en melding].
  2. Velg online-ID-en til en person på vennelisten, eller skriv inn online-ID-en til brukeren.
  3. Skriv inn meldingen, velg [Send] og klikk på (X-knappen).
  4. For å sende en melding med bilde eller videovedlegg velger du [Legg ved] og den aktuelle filen før du trykker på [Send].

Slette en melding

  1. Trykk oppover på styreplaten og gå til [Meldinger].
  2. Velg meldingen du ønsker å slette.
  3. Velg Valg > [Slett].