Updated 23. mars 2018

Slik sender du tekst- eller talemeldinger på PS4

Finn ut hvordan du administrerer meldinger på PlayStation 4-systemet.

 
 

Hvordan kan jeg se etter nye meldinger?

Systemet vil automatisk se etter og varsle deg om nye meldinger når du logger på PlayStation Network.

For å se gjeldende meldinger trykker du opp på DS4-styreplaten og går til  [Meldinger].

Hvordan sender jeg en melding?

  1. Trykk oppover på DS4-styreplaten og gå til [Meldinger] > [Lag en melding].
  2. Velg enten en online-ID fra vennelisten eller skriv inn en online-ID i søkefeltet. Når du sender en melding, opprettes en gruppe med avsenderen og mottakerne.
  3. Skriv inn meldingen, velg [Send], og trykk på (X-knappen).
  4. For å sende en melding med et skjermbilde eller en talemelding velger du [Legg ved] > [Velg skjermbilde] eller [Spill inn talemelding] > [Send].

Hvordan kan jeg forlate en gruppe?

  1. Trykk oppover på styreplaten og gå til [Meldinger].
  2. Uthev gruppen du ønsker å forlate. 
  3. Klikk på knappen [Valg] og velg [Forlat].

Hvordan velger jeg hvem som kan kommunisere med meg?

  1. Gå til [Innstillinger] > [Kontoadministrasjon] > [Personverninnstillinger] > [Personlig informasjon | Meldinger] > [Meldinger]. 
  2. Velg hvem du vil skal kunne sende deg meldinger – Alle, Bare venner eller Ingen – og velg [Bekreft] for å lagre endringene.