Updated 23. september 2015

PULSE – trådløst stereohodesett – konfigurering og feilsøking

Denne artikkelen hjelper deg med å konfigurere og feilsøke Pulse – trådløst stereohodesett.

 
 

Hva er delenavnene og funksjonene?

FORAN
1

Hodebånd

Skyv på hodebåndet for å justere passformen til hodet ditt.

2 L-merke
3

MIXER-glidebryter

Justerer chatlyd og spilllyd.

4

Mikrofon

Hold den høyre høyttaleren unna mikrofonen på venstre side for å unngå ekko (ulelyder).

5 Statusindikator
6 POWER-bryter
7

VSS (virtuell surroundlyd) ON/ OFF-knapp

Trykk på og hold nede i mer enn ett sekund: Slår den virtuelle surroundlydeffekten av og på. Som standard er VSS på.

BAK
1 R-merke
2

BassImpact™-glidebryter

BassImpact™ gjør basslyder med lav frekvens om til vibrasjon rundt ørepolstringene. Hvis du vil slå av BassImpact™, skyver du BassImpact™- glidebryteren til OFF-posisjonen til du hører et klikk.

3
MODE-knapp (modus)
4

MIC MUTE-knapp

 • Trykk for å slå MIC MUTE av og på.
 • Hold nede MIC MUTE-knappen til du hører et pip: Endre volumet på sidetonen mellom høy, middels og av

Sidetone er en funksjon som gjør at du kan høre din egen stemme fra hodesettet. På denne modellen kan du ikke justere sidetonens volum på PS3™-systemets skjerm. Når MIC MUTE er på, er sidetonen avslått.

5

VOLUME-glidebryter

Justerer volumet på hodesettet.

Undersiden
1

USB-kontakt

Koble til en støttet USB-enhet for å lade hodesettet. (Type A – mini-B-USBkabel selges separat.)

2

Lydinngangs-/lydutgangskontakt

Når den medfølgende lydkabelen er koblet til hodesettet for bruk med mobilenheter, er den trådløse funksjonen avslått.

Hvordan konfigurerer jeg PULSE – trådløst stereohodesett?

 • Koble den trådløse adapteren til PS3-systemet via et av systemets USB-kontakter.
 • Kontroller at hodesettet er helt oppladet ved å koble det til PS3-systemet med en USB-kabel (kjøpes separat). Hvis batterinivået er lavt, lager hodesettet et lydsignal når det kobles til.
 • Skyv på power-bryteren for å slå på hodesettet.
 • Kontroller at den nyeste versjonen av systemprogramvaren er installert på PS3-systemet ved å åpne XMB-menyen og velge Innstillinger > [Systemoppdatering]. Hvis en systemprogramvareoppdatering er tilgjengelig, må du laste den ned og installere den. Systemprogramvareversjon 4.20 eller nyere kreves for at hodesettet skal fungere.

Merk: Hodesettets virtuell surroundlyd-funksjon er på som standard. Hvis du vil slå den av, må du trykke på og holde nede VSS (virtuell surroundlyd) ON/OFF-knappen i to sekunder.

Er det flere innstillinger?

 • Hodesettet kan spille av bare chatlyd eller spill- og chatlyd samtidig. Hvis du vil justere denne innstillingen, åpner du XMB-menyen og velger Innstillinger > [Tilbehørinnstilling] > [Lydekspansjon, stereo-headset].
 • Velg [PÅ] for å spille av spill- og chatlyd samtidig, eller velg [AV] for bare å spille av chatlyd.

Hvordan feilsøker jeg tilkoblingsfeil med PULSE – trådløst stereohodesett?

 • Hodesettet lader ikke.
 • Hodesettet slår seg ikke på.
 • Hodesettet slår seg på, men pares ikke med den trådløse adapteren (ingen lydsignaler).
 • Når hodesettet er koblet til PS3-systemet, vises meldingen Ukjent enhet på skjermen.

Hvordan feilsøker jeg hodesettet?

 1. Kontroller at den trådløse adapteren er riktig koblet til PS3-systemet via ett av systemets USB-kontakter.
 2. Fjern ubrukte trådløse adaptere fra andre USB-kontakter på PS3-systemet.
 3. Kontroller at det ikke er andre trådløse enheter som er i bruk i nærheten, siden disse kan forårsake forstyrrelser.

Hvordan tilbakestiller jeg hodesettet?

Hvis hodesettet ikke svarer og ikke fungerer ordentlig, må du tilbakestille det på følgende måte:

 1. Kontroller at den trådløse adapteren er koblet til PS3-systemet.
 2. Bruk en liten gjenstand (som en nål) til å trykke på og holde nede reset-knappen inne i hullet på siden av den trådløse adapteren.
 3. Etter et sekund eller to blinker statusindikatoren gjentatte ganger.
 1. Kontroller at hodesettet er slått av. Trykk på og hold nede MIC MUTE-knappen, MODE-knappen og VSS ON/OFF-knappen mens du slår på hodesettet. Hodesettets statusindikator blinker. Hvis hodesettet ikke er tilkoblet et PS3-system via en USB-kabel, lyser statusindikatoren blått når paringen er fullført. Hvis hodesettet er koblet til et PS3-system via en USB-kabel, lyser statusindikatoren rødt når paringen er fullført.