Updated 3. februar 2017

PS VR: Konfigurering av PlayStation Camera

Komme i gang med PlayStation Camera.

 
 

PlayStation Camera (PS Camera) er et tilbehør til PS4-konsollen, men du kan ikke bruke PlayStation VR (PS VR) uten et PS Camera.

Slik kobler du til og konfigurerer PS Camera

PS4-systemet vil automatisk gjenkjenne PS Camera, slik at du kan begynne konfigureringen av PS Camera og PlayStation VR.

Hvis du konfigurer PS Camera for PS VR, trenger du å utføre noen ekstra trinn. Se den fullstendige hurtigstartveiledningen og videoen for PS VR for å få mer informasjon.

 1. Koble PS Camera-kabelen til AUX-porten som du finner bak på PS4-systemet.
 2. Plasser PS Camera på et flatt underlag pekende mot der du skal sitte når du spiller.
 3. Endre vinkelen til PS Camera for å sørge for at det registrerer riktig område.

Ansiktsgjenkjenning

PS4-systemet logger automatisk på med din lokale bruker når det gjenkjenner deg.

Slik konfigurerer du ansiktsgjenkjenning

 1. Gå til [Innstillinger] > [Brukere] > [Påloggingsinnstillinger] > [Aktiver ansiktsgjenkjenning].
 2. Gå til [Administrasjon av ansiktsdata], og velg [Start] for å følge instruksjonene på skjermen.
 3. Du kan legge til flere brukere ved å følge de samme trinnene.

Slik logger du inn med ansiktsgjenkjenning

 1. Slå på PS4-systemet, og trykk på PS-knappen på kontrolleren.
 2. PS4-systemet vil gjenkjenne deg, og når du holder lyslisten til kontrolleren som vist på skjermen, blir du logget inn automatisk.

Det kan hende du ikke blir gjenkjent når du har på deg PlayStation VR-hodesettet, siden ikke nok av ansiktet vises.

Slik sletter du lagrede innstillinger for ansiktsgjenkjenning

Gå til [Innstillinger] > [Brukere] > [Påloggingsinnstillinger] > [Administrasjon av ansiktsdata] > [Slett] > [OK].

Kringkasting

Du kan vises i spillkringkastingene med bilde-i-bilde-alternativet.

 1. Start spillet, og trykk på SHARE-knappen på kontrolleren.
 2. Velg [Kringkast spilling], og logg på den tjenesten du bruker til kringkasting. Du kan opprette en ny konto med direktestreamleverandøren fra dette skjermbildet også.
 3. Før du starter kringkastingen, må du velge [Ta med video fra PlayStation Camera i kringkastingen] og [Ta med mikrofonlyd i kringkastinger] for å bruke PlayStation Camera-mikrofonen til streamen din.

Slik demper du mikrofonen til PS Camera

 1. Hold nede PS-knappen for å åpne hurtigmenyen.
 2. Velg [Lyd/enheter] > [Demp mikrofonen for PlayStation Camera].

Gruppe

Slik bruker du mikrofonen til PS Camera for talechat under Gruppe

Når PS Camera er konfigurert, blir mikrofonen automatisk brukt til talechat under Gruppe.

Hvis du vil dempe mikrofonen, velger du profilen din på Gruppe-skjermbildet og trykker på OPTIONS-knappen på kontrolleren.

Problemer med å bruke PlayStation Camera

PS4 gjenkjenner ikke PS Camera

 1. Koble fra PS Camera og koble det til igjen. Hold nede PS-knappen og gå til [Lyd/enheter]. Hvis PS Camera blir gjenkjent, ser du alternativet [Demp mikrofonen for PlayStation Camera] i menyen.
 2. Hvis PS Camera fremdeles ikke er gjenkjent, holder du PS Camera tilkoblet og slår av PS4-systemet før du slår det på igjen.
 3. Prøv å konfigurere PS Camera på et annet PS4-system hvis det er mulig.
 4. Kontakt forhandleren for å finne ut om PS Camera kan repareres eller erstattes som en del av garantien.

Uklart bilde

 1. Rengjør PS Camera-linsene med en ren, tørr mikrofiberklut Ikke bruk vann eller andre rengjøringsmidler.
 2. Sjekk om linsene har sprekker eller er ødelagte.
 3. PS Camera har to linser – sørg for at ingen av dem er tildekket.
 4. Prøv å flytte deg nærmere kameraet. Den optimale avstanden er ca. 2 m.
 5. Ikke flytt PS Camera etter at du har konfigurert det.
 6. Sørg for at PS Camera står på et stabilt underlag. Hvis du flytter på det under spilling, kan det føre til sporingsproblemer.
 7. Kontakt forhandleren for å finne ut om PS Camera kan repareres eller erstattes som en del av garantien.