Updated 21. august 2015

Generell informasjon om PlayStation Camera

Denne artikkelen viser deg hvordan du konfigurerer PlayStation Camera, og hvordan du bruker hovedfunksjonene.

 
 

Hva gjør PlayStation Camera?

Med PlayStation Camera kan du lære PlayStation 4-systemet å gjenkjenne deg, bruke talechat i spillene eller til å få tilgang til systemkommandoer, koble til verden via spillkringkastinger og mye mer.

Hvordan kobler jeg til PlayStation Camera?

Koble PlayStation Camera-kabelen til PlayStation 4 via AUX-porten som du finner bak på systemet.

Plasser PlayStation Camera på et flatt underlag med kameraet pekende mot det området du skal sitte når du spiller.

 • Hvis kameraet ikke gjenkjennes av PlayStation 4-systemet, må du koble fra kamerakabelen og deretter koble den til igjen. Hvis kameraet fremdeles ikke gjenkjennes, må du slå av PlayStation 4-systemet og deretter slå det på igjen.
 • Du kan justere vinkelen til kameraet opp og ned ved å vippe på kameraet. Gjør dette ved å holde på høyre side av kameraet og forsiktig vri kamerahuset til det står i ønsket posisjon.

Hvordan bruker jeg ansiktsgjenkjenning med PlayStation Camera?

Med PlayStation Camera kan du vise ansiktet ditt foran PlayStation 4-systemet, så vil systemet kjenne deg igjen. Du kan lagre ansiktsdata under konfigureringen av PlayStation 4-systemet eller senere via (Innstillinger) > [Påloggingsinnstillinger] > [Aktiver ansiktsgjenkjenning].

 1. Når du begynner kalibreringsprosessen, søker PlayStation Camera etter ansiktet ditt og uthever det. Hvis kameraet har vanskeligheter med å identifisere deg, kan du prøve å justere lysstyrken i rommet eller endre vinkelen slik at den er så rett mot deg som mulig.
 2. Når ansiktet er identifisert, følger du instruksjonene på skjermen for å vri på hodet slik at nødvendige data lagres.
 • Bare ett ansikt kan gjenkjennes for hver profil. Sørg for at du er logget på riktig profil på PlayStation 4-systemet før du legger til ansiktsdata.
 • Bare de nyeste lagrede ansiktsdataene benyttes. Hvis du vil oppdatere, går du til (Innstillinger) > [Påloggingsinnstillinger] > [Administrasjon av ansiktsdata] > [Legg til ansiktsdata].
 • Ansiktsdata lagres kun på PlayStation 4-systemet og blir ikke delt.
 • Ansiktsgjenkjenning er ikke en sikkerhetsfunksjon. For å sikre PlayStation 4-profilen din må du ha en passkode.

Hvordan sletter jeg lagret ansiktsdata?

 1. Gå til (Innstillinger) > [Påloggingsinnstillinger] > [Administrasjon av ansiktsdata].
 2. Velg [Slett], og trykk deretter på knappen .
 3. Velg [OK] og trykk på knappen  på neste skjermbilde for å fjerne alle data.

Hvordan bruker jeg PlayStation Camera under kringkasting?

Du kan gjøre den direktesendte spillkringkastingen mer personlig på PlayStation 4 ved å bruke PlayStation Camera til å vise et bilde av ansiktet ditt mens du spiller.

 1. Mens du spiller et spill, klikker du på SHARE-knappen på kontrolleren og velger [Kringkast spilling].
 2. På neste siden velger du foretrukket tjeneste for direktestreaming. Opprett en ny konto, eller logg på din eksisterende konto for å sette opp streamen.
 3. Velg [OK] og trykk på knappen  på neste skjermbilde for å fjerne alle data.
 4. Før du begynner kringkastingen, må du merke av for [Ta med video fra PlayStation®Camera i kringkastingen] under alternativer for kringkasting. Du kan også merke av for Ta med mikrofonlyd i kringkastingen hvis du vil bruke talechat via PlayStation Camera mens du streamer.>

Hvordan bruker jeg talefunksjoner med PlayStation Camera?

Når PlayStation Camera er tilkoblet og gjenkjent av PlayStation 4-systemet, kan du chatte med vennene dine i flerspillerspill, selv uten hodesett. Du kan også bruke talekommandoer for å samhandle med systemprogramvaren.

Hvis du vil bruke chat i spill, må du kontrollere at talechat er aktivert for det aktuelle spillet, og deretter snakker du bare høyt mens du spiller for å snakke med lagkameratene dine.

 • Når du bruker et hodesett, blir mikrofonen til hodesettet gjenkjent som standard taleenhet i stedet for mikrofonen til PlayStation Camera.
 • Snakk tydelig og med moderat volum for å oppnå de beste resultatene. 

Finn ut mer om hvordan du kontrollerer PlayStation 4 med talefunksjoner.

Finn ut hvordan du sender korte talemeldinger og gruppechatter med vennene dine i vår elektroniske brukerveiledning for PlayStation 4.