Updated 26. august 2015

Justere inngående og utgående volum på et hodesett for PlayStation 3-systemet

Finn ut hvordan du justerer inngående og utgående volum på hodesettet når du bruker PlayStation 3-systemet.

 
 

Du kan justere hodesettvolumet på følgende måte:

  1. Kontroller at hodesettet er registrert som en audio input-enhet på PlayStation 3-systemet ved å gå til XMB-menyen og velge [Innstillinger] > [Tilbehørinnstilling]> [Innstilling audioenhet]> [Inngangsenhet] og velge hodesettet fra listen som vises.
  2. Et [Mikrofonvolum]-tall vises. Uthev det og trykk på knappen. Trykk deretter på [OPP]- og [NED]-knappen for å justere audio input-volumet. Når du er fornøyd med volumnivået, trykker du på knappen for å bekrefte.
  3. Hvis du også ønsker å bruke hodesett til utgående lyd, må du sørge for at det er registrert som en audio ut-enhet på PlayStation 3-systemet ved å gå til XMB-menyen og velge [Innstillinger] > [Tilbehørsinnstilling] > [Innstilling audioenhet] > [Utgangsenhet] og velge hodesettet fra listen.
  4. Et [Mikrofonvolum]-tall vises. Uthev det og trykk på knappen. Trykk deretter på [OPP]- og [NED]-knappen for å justere audio output-volumet. Når du er fornøyd med volumnivået, trykker du på knappen for å bekrefte.