The Last of Us Part II

Tilgjengelighetsfunksjoner

Helt fra starten av har vi hatt mål om at flest mulig av våre fans skal kunne oppleve spillet gjennom vårt mest komplette sett av tilgjengelighetsfunksjoner noensinne.

Her i The Last of Us Part II har vi bygget videre på grunnlaget fra Uncharted 4: A Thief’s End for å gi dere over 60 tilgjengelighetsfunksjoner, med en rekke utvidede alternativer knyttet til finmotorikk og hørsel, samt splitter nye funksjoner til glede for synshemmede spillere.

Naughty Dog oppfordrer alle til å ta i bruk disse funksjonene for å lage seg en spillopplevelse som er riktigst mulig for dem.

 
 

Forhåndsinnstillinger

En av utfordringene med å innlemme et stort antall konfigurasjonsmuligheter er å gjøre spillerne bevisst på hvilke som er relevante for deres behov. I tillegg er mange av funksjonene laget for å fungere i samspill.

For å lette på nettopp dette har Naughty Dog laget tre forhåndsinnstillinger med anbefalte tilgjengelighetsinnstillinger for syn, hørsel og motoriske evner. Vi håper disse vil fungere som et godt utgangspunkt. Og så kan du alltids gå inn og justere de enkelte innstillingene, selv etter at du har valgt en forhåndsinnstilling.

Forhåndsinnstilling for spillere med nedsatt syn

Endrer diverse innstillinger til det som er anbefalt for blinde eller synshemmede spillere.

Dette aktiverer innstillinger på tvers av flere menyer, slik som:

 • Tekst-til-tale
 • Høykontrastinnstilling
 • Skalering av HUD > Stor
 • Siktehjelp > Automatisk sikting
 • Lydhint for avsatser og i kamp
 • Navigasjonsassistanse og avsatshjelp
 • Fallsikring
 • Utvidet lyttemodus
 • Usynlig når du ligger på magen > Ubegrenset
 • Hopp over gåter
 • Diverse justeringer i Kamphjelp-menyen

Forhåndsinnstilling for spillere med nedsatt hørsel

Endrer diverse innstillinger til det som er anbefalt for spillere med nedsatt hørsel.

Dette aktiverer innstillinger på tvers av flere menyer, slik som:

 • Oppmerksomhetsindikatorer
 • Opplukkingsvarsler
 • Unnasmettingsmeldinger > Hyppig
 • Undertekster > Historie + kamp
 • Navn i undertekster
 • Retning på undertekster
 • Vibreringshint i kamp
 • Vibreringshint under gitarspilling

Forhåndsinnstilling for spillere med nedsatte motoriske evner

Endrer diverse innstillinger til det som er anbefalt for funksjons- eller bevegelseshemmede.

Dette aktiverer innstillinger på tvers av flere menyer, slik som:

 • Siktehjelp > Automatisk sikting
 • Automatisk våpenbytte
 • Automatisk opplukking
 • Kamerahjelp > På
 • Navigasjonsassistanse og avsatshjelp
 • Fallsikring
 • Uendelig pust
 • Gjentatte knappetrykk > Hold inne
 • Nærkampkomboer > Hold inne
 • Våpenvingling > Av
 • Hopp over gåter
 • Diverse justeringer i Kamphjelp-menyen
 
 

Alternative kontroller

For første gang åpner Naughty Dog for fullstendig tilpasning av kontrollerne. Det betyr at du kan gjøre om på hver eneste kommando på kontrolleren, inkludert sveip på styreplaten og kontrollerristing. Ettersom det kan være vrient for noen å holde inne eller trykke fort gjentatte ganger på knapper, har vi lagt inn muligheten for å endre alle holde inne-handlinger til slå av/på, og alle handlinger med gjentatte raske trykk til holde inne. Og som i Uncharted 4 tilbyr vi også ekstra alternativer for kameraassistanse og siktehjelp.

Omprogrammer kontroller

Kontrolleroppsett

 • Alternativer: standard, kun høyrehånd, kun venstrehånd, spesialoppsett 1, spesialoppsett 2, spesialoppsett 3.
 • Velg en forhåndsinnstilling eller lag ditt eget kontrolleroppsett.

Tilpass kontroller

 • Omprogrammer og tilpass alle kontroller.

Gi nytt navn til spesialoppsett

 • Endre spesialoppsettets navn.

Kontrollerorientering

 • Alternativer: standard, venstre, høyre, opp ned
 • Velg hvordan du holder kontrolleren, så roteres retningsknappene, venstre spak og høyre spak i henhold til dette.

Venstre og høyre spak

 • Alternativer: standard, omvendt under sikting, alltid omvendt
 • Bytt funksjonen for venstre og høyre spak.

Båtkontroller

 • Alternativer: standard eller alternativ
 • Endre inndatametode for å kjøre båten.
 • STANDARD: Bruk |Left-Stick| for å styre og akselerere og |L2| for å bakke.
 • ALTERNATIV: Hold inne |R2| for å akselerere og |L2| for å bakke. Bruk |Left-stick| for å styre.
 • Anbefalt for blinde eller svaksynte spillere som bruker Navigasjonsassistanse til å orientere seg.

Tau-/stigebevegelse

 • Alternativer: karakter eller kamera
 • Endre retningen ved klatring i stiger og tau.
 • KARAKTER: Bevegelsen opp og ned stiger og tau med |left-stick| tar utgangspunkt i karakteren din.
 • KAMERA: Bevegelsen opp og ned stiger og tau med |left-stick| tar utgangspunkt i kameraposisjonen. Dette er anbefalt for blinde eller svaksynte spillere som bruker Navigasjonsassistanse til å orientere seg.

Kontroller for gitarklimpring

 • Alternativer: vertikal, horisontal, trykk
 • Endre inndatametode for å spille gitar.
 • VERTIKAL (standard): Sveip opp og ned på styreplaten for å klimpre på gitaren.
 • HORISONTAL: Sveip til venstre og høyre på styreplaten for å klimpre på gitaren.
 • TRYKK: Trykk på |X| for å klimpre på gitaren. Dette kan tilordnes en annen knapp i «Tilpass kontroller» under Velg / Alternativ for gitarklimpring.

Nærkamp under sikting

 • Alternativer: av eller på
 • Gjør det mulig for spilleren å slåss med |Square| under sikting.
 • Dette vil deaktivere skulderbytte, eller eventuell annen handling som er tilordnet |Square|, under sikting.
 
 

Holding og trykking

Meny for tilpasning av kontrollene

Gjentatte knappetrykk

 • Alternativer: trykk eller hold inne
 • Endre inndatametode for meldinger som oppfordrer til gjentatte knappetrykk.
 • TRYKK (standard): Trykk gjentatte ganger på knappen for å fortsette.
 • HOLD INNE: Hold inne knappen for å fortsette.

Nærkampkomboer

 • Alternativer: trykk eller hold inne
 • Endre inndatametode for utføring av nærkampkomboer.
 • TRYKK (standard): Trykk på |Square| gjentatte ganger for å utføre en nærkampkombo.
 • HOLD INNE: Hold inne |Square| for å utføre en nærkampkombo.

Siktemodus

 • Alternativer: Hold inne eller slå av/på
 • Endre inndatametode for sikting.
 • HOLD INNE (standard): Hold inne |L2| for å sikte. Slipp for å slutte å sikte.
 • SLÅ AV/PÅ: Trykk på |L2| for å sikte. Trykk på |L2| igjen for å slutte å sikte.

Lyttemodus

 • Alternativer: Hold inne eller slå av/på
 • Endre inndatametode for lytting.
 • HOLD INNE (standard): Hold inne |R1| for å lytte. Slipp for å slutte å lytte.
 • SLÅ AV/PÅ: Hold inne |R1| en kort stund for å lytte. Hold inne |R1| en kort stund igjen for å slutte å lytte.

Spurting (tilgjengelig med oppdatering 1.01)

 • Alternativer: Hold inne eller slå av/på
 • Endre inndatametode for spurting.
 • HOLD INNE (standard): Hold inn |L1| for å spurte. Slipp for å slutte å spurte.
 • SLÅ AV/PÅ: Hold inne |L1| en kort stund for å begynne å spurte. Hold inne |L1| en kort stund igjen for å slutte å spurte.

Utforming

 • Alternativer: Hold inne eller slå av/på
 • Endre inndatametode for utforming og oppgradering.
 • HOLD INNE (standard): Hold inne |X| for å begynne utformingen, og slipp opp for å avbryte.
 • AV/PÅ: Trykk på |X| for å begynne utformingen, og trykk på nytt for å avbryte.

Bytte til våpen i ryggsekken

 • Alternativer: Hold inne eller slå av/på
 • Endre inndatametode for å bytte ut våpnene i hylstrene.
 • HOLD INNE (standard): Hold inne |square| for å ta nye våpen ut av ryggsekken, og slipp for å avslutte.
 • AV/PÅ: Hold inne |square| for å ta nye våpen ut av ryggsekken, og trykk for å avslutte.

Skudd med buen

 • Alternativer: Hold inne eller slå av/på
 • Endre inndatametode for å skyte med buen.
 • HOLD INNE (standard): Hold inne |R2| under sikting for å dra pilen tilbake, og slipp for å skyte.
 • TRYKK: Trykk på |R2| under sikting for å dra pilen automatisk tilbake, og trykk en gang til for å skyte.

Holde pusten-modus

 • Alternativer: Hold inne eller slå av/på
 • Endre inndatametode for å holde pusten mens du sikter. «Holde pusten»-evnen låses opp som en spilleroppgradering.
 • HOLD INNE: Hold inne |L3| under sikting for å holde pusten.
 • SLÅ AV/PÅ (standard): Trykk på |L3| under sikting for å holde pusten. Trykk på |L3| igjen eller slutt å sikte for å puste ut.

Hjelp

Kamerahjelp

 • Alternativer: på, av, horisontal, vertikal
 • Retter inn kameraet automatisk i den retningen du beveger deg. Velg HORISONTAL eller VERTIKAL for å begrense hjelpen til akkurat den aksen.
 • Beregnet for spillere som ikke har spilt så mye actionspill før, eller som har problemer med å bruke venstre og høyre spak samtidig.

Automatisk våpenbytte

 • Alternativer: av eller på
 • Bytt automatisk til et våpen du har i et annet hylster når du går tom for ammo.

Automatisk opplukking

 • Alternativer: av eller på
 • Spilleren plukker automatisk opp ammo og ingredienser i nærheten.

Siktehjelp

 • Alternativer: av, på, automatisk sikting
 • Lås siktet på fiendtlige mål automatisk når du sikter.
 • Sikter midt på kroppen til fiender som standard. Bruk |right-stick| for å sikte på hodet eller beina.
 • Hvis dette er stilt til AUTOMATISK SIKTING, låses siktet automatisk på den neste fienden selv om han/hun er utenfor skjermbildet.

Styrke på siktehjelp

 • Alternativer: glidebryter 1 til 10
 • Juster hvor sterkt siktehjelpen trekker.

Siktehjelp for kast i bue

 • Alternativer: av eller på
 • Lås siktet på fiendtlige mål automatisk når du |L2| sikter med noe som kan kastes.
 • Under sniking vil siktehjelpen låse treffpunktet for mursteiner og flasker litt unna fiender for å distrahere dem. Bruk |right-stick| hvis du heller vil kaste rett på fienden.

Styrke på siktehjelp for kast i bue

 • Alternativer: glidebryter 1 til 10
 • Juster hvor sterkt siktehjelpen trekker ved kast i bue.
 
 

Forstørrelse og visuelle hjelpemidler

Det kan være frustrerende med tekst-, grensesnitt- og spillelementer som er for små eller vanskelige å lese. Dette har vi løst ved å gi spillerne muligheten til å justere størrelsen, fargen og kontrasten på HUD-elementene. Vår nye «Høykontrastinnstilling» er en spesiell gjengivelsesmodus som øker kontrasten på elementene i spillet. Vi har også en «Skjermforstørring», som gjør at du kan zoome inn på en hvilken som helst del av skjermen med DUALSHOCK 4-styreplaten.

Skalering av HUD

 • Alternativer: standard, stor
 • Endrer størrelsen på HUD-elementer i spillet.

HUD-bakgrunn

 • Alternativer: standard, lys, mørkere
 • Endrer HUD-bakgrunnens mørkhet.

HUD-farge

 • Alternativer: hvit, gul, blå, rød, grønn
 • Endrer fargen på tekst og HUD-elementer.

HUD-modus for fargeblinde

 • Alternativer: av, protanopi, deuteranopi, tritanopi
 • Endrer fargepaletten for HUD-detaljer.

Blinkende HUD

 • Alternativer: av eller på
 • Aktiverer blinkende HUD-animasjoner.

Høykontrastinnstilling

 • Alternativer: av, innstilling 1, innstilling 2, innstilling 3
 • Demper omgivelsesfarger og setter distinkte kontrastfarger på allierte, fiender, gjenstander og interaktive ting.
 • Når dette er aktivert, kan du bruke |Touchpad-Swipe-Left| for å slå av/på høykontrastinnstilling.

Skjermforstørring

 • Alternativer: av, lav, medium, høy
 • Forstørrer en del av skjermen.
 • Trykk lett to ganger på styreplaten for å slå zoomen raskt på/av. Holder du inne etter det andre trykket, zoomer du sakte inn, og nivået låses idet du slipper opp.
 • Bruk styreplaten for å bevege forstørrelsesfeltet over ulike deler av skjermen. Dobbeltrykk igjen for å gå ut.

Oversettelse

 • Alternativer: av, på, auto
 • Aktiverer |Triangle| oversettelse av diverse tekst rundt om i spillverdenen.
 • Når denne funksjonen er satt til AUTO, aktiveres den automatisk dersom et annet tekstspråk enn engelsk er valgt, eller hvis tekst-til-tale er aktivert.
 
 

Bevegelsessyke

Simulerte 3D-bevegelser kan være en kilde til bevegelsessyke for mange spillere. For å få en mer behagelig spillopplevelse kan du stille om på kameraristing, bevegelsesuskarphet, kamerafølging og synsfeltet. Du kan også velge å spille med en permanent hvit prikk midt på skjermen, noe som kan redusere bevegelsessyke.

Kameraristing

 • Alternativer: glidebryter 1 til 10
 • Juster intensiteten for kameraristing.

Bevegelsesuskarphet

 • Alternativer: glidebryter 1 til 10
 • Juster intensiteten for bevegelsesuskarphet.

Kameraavstand

 • Alternativer: glidebryter -5 til +5
 • Juster avstanden for tredjepersonskameraet.
 • En økning av denne verdien vil flytte kameraet lenger unna spilleren.
 • En reduksjon av denne verdien vil flytte kameraet nærmere spilleren.

Synsfelt

 • Alternativer: glidebryter -5 til +5
 • Juster synsfeltet for tredjepersonskameraet.
 • En økning av denne verdien vil gjøre synsfeltet bredere.
 • En reduksjon av denne verdien vil gjøre synsfeltet smalere.

Dollyzoom-effekt

 • Alternativer: av eller på
 • Slå av og på situasjoner der kameraet flytter seg bakover og zoomer samtidig, noe som kan gjøre deg desorientert.

Fullskjermeffekter

 • Alternativer: av eller på
 • Aktiverer skjermeffekter som viser spillerstatus.

Permanent midtstilt prikk

 • Alternativer: av eller på
 • Viser et vedvarende trådkors midt på skjermen. Dette er skjult under filmsnutter og sikting.
 
 

Navigasjon og avsatser

For å gjøre spillet tilgjengelig for synshemmede spillere måtte vi finne nye måter å navigere rundt i spillverdenen på. Navigasjonsassistanse kan brukes som en veiledning gjennom hovedtrekkene i historien, eller du kan bruke utvidet lyttemodus hvis du ønsker å finne fiender eller forsyninger isteden. Andre hjelpemidler for å ta seg gjennom spilluniverset er alternativer som gjør det enklere å gå på avsatser, fallsikring og muligheten til å hoppe helt over oppgaver. 

Navigasjonsassistanse

 • Alternativer: av eller på
 • Hvis du trykker på |L3|, rettes kameraet i retningen historien skal fortsette i, og veien du skal gå, markeres.
 • Dersom utvidet lyttemodus også er aktivert, vil du ved å trykke på |L3| i lyttemodus (hold inne |R1|) isteden bli veiledet mot den sist skannede gjenstanden eller fienden.

Avsatshjelp

 • Alternativer: av eller på
 • Gjør det enklere å bevege seg på avsatser.
  • Trykk på |X| for å utføre visse vanskelige hopp automatisk.
  • Du vil automatisk klatre på avsatser og klemme deg gjennom små åpninger.
  • Du hopper automatisk over små hindringer til hest.
  • Du spurter automatisk under visse trefninger.

Fallsikring

 • Alternativer: av eller på
 • Ekstra lyd og vibrering beskytter deg fra å falle ned fra avsatser.
 • Hindrer dødelige fall fra avsatser.

Uendelig pust

 • Alternativer: av eller på
 • Aktiverer uendelig pust når du svømmer under vann.

Hopp over gåter

 • Alternativer: av eller på
 • Når du er i en gåte, kan du velge HOPP OVER GÅTE i pausemenyen for å gå rett til løsningen av gåten.
 • Denne innstillingen er anbefalt for blinde spillere eller spillere med nedsatt synsevne, siden enkelte gåter kan medføre vanskeligheter.
 • Ekstra tilgjengelighetshjelp for gåter blir tilgjengelig med oppdateringene 1.01 og 1.02.

Utvidet lyttemodus

 • Alternativer: av eller på
 • Aktiverer muligheten for å skanne etter gjenstander |Circle| og fiender |Square| i lyttemodus.
 • Send ut en skanning som utløser lydhint der målet befinner seg. Lyden endres ut fra hvilken høyde i forhold til deg fienden befinner seg i.
 • Dersom navigasjonsassistanse også er aktivert, vil du ved å trykke på |L3| i lyttemodus bli veiledet mot den sist skannede gjenstanden eller fienden.

Skanneområde

 • Alternativer: glidebryter 10–30 m
 • Justerer den maksimale rekkevidden for skanninger i utvidet lyttemodus.

Skannetid

 • Alternativer: glidebryter 1–5 sek.
 • Justerer tiden før skanninger i utvidet lyttemodus når den maksimale rekkevidden.
 
 

Tekst-til-tale og lydhint

Informasjon som bare vises visuelt, er utilgjengelig for blinde spillere. For å bøte på dette har Naughty Dog laget flere alternativer for å formidle denne informasjonen gjennom lyd og kontrollervibrasjon i stedet. Lydhint for avsatser og kamp tilordner enkelt identifiserbare lyder til ofte brukte handlinger i spillet, slik som å plukke opp ting, hoppe mellom avsatser, unnvike angrep osv.).

De ulike lydhintene finner du i en ordliste du kan sjekke ved behov. I tillegg kan du få menyer og annen skjermtekst lest opp med Tekst-til-tale*-alternativet. Hvis du har angitt engelsk som språk og slått på Tekst-til-tale** på konsollen, vil The Last of Us Part II automatisk slå på tekst-til-tale for deg i spillet.

* Tekst-til-tale er tilgjengelig for alle støttede språk**, med unntak av thailandsk.
** Språk med støtte for tekst-til-tale: amerikansk engelsk, britisk engelsk, fransk, italiensk, tysk, dansk, tyrkisk, russisk, tsjekkisk, tysk, gresk, finsk, svensk, norsk, ungarsk, polsk, portugisisk, spansk, nederlandsk, tradisjonell kinesisk, forenklet kinesisk, japansk, koreansk, Kroatisk, spansk (Sør-Amerika).

Tekst-til-tale

 • Alternativer: av eller på
 • Aktiverer opplesing av tekst på skjermen.
 • Når dette er aktivert, kan du få lest opp din nåværende status som tekst-til-tale med |Touchpad-Swipe-Up|.
 • Tekst-til-tale-volumet kan justeres i Lydvolum-menyen.

Avsatshint

 • Alternativer: av eller på
 • Aktiverer ekstra lydhint til hjelp når du utforsker og beveger deg på avsatser.
 • Det spilles av et lydhint for:
  • Avgrunner du kan hoppe over, avsatser du kan klatre på, og steder du kan presse deg gjennom
  • Steder hvor du må krype sammen eller legge deg på magen
  • Interaksjoner og opplukkinger
  • Når det er knuselig glass i nærheten
  • Når du får eller mister kontroll over bevegelser
  •  Når Fallsikring er slått på, spilles det av et lydhint når den aktiveres
 • For mer informasjon om lydhint kan du se Ordliste for lydhint.

Lydhint i kamp

 • Alternativer: av eller på
 • Aktiverer ekstra lydhint til hjelp i kamper og ved sniking.
 • Det spilles av et lydhint for:
  • Meldinger om at du kan gripe/slå en fiende
  • Nærkampangrep fra fiender
  • Når du blir truffet av piler
  • Når du sikter på en fiende
  • Når du får inn et treff på en fiende
 • Du finner mer informasjon om lydhint i Ordliste for lydhint.

Vibreringshint i kamp

 • Alternativer: av eller på
 • Aktiverer vibrasjon til hjelp i kamper.
 • Det spilles av et vibrasjonshint for:
  • Nærkampangrep fra fiender
  • Når du sikter på en fiende
  • Når du får inn et treff på en fiende

Vibreringshint under gitarspilling

 • Alternativer: av eller på
 • Aktiverer et vibreringshint når du spiller riktig note på gitaren.

Lydvolum

Effekter

 • Alternativer: glidebryter 0 til 100
 • Juster volumet på lydeffekter.

Dialog

 • Alternativer: glidebryter 0 til 100
 • Juster volumet på tale.

Musikk

 • Alternativer: glidebryter 0 til 100
 • Juster volumet på musikk.

Filmsnutter

 • Alternativer: glidebryter 0 til 100
 • Juster volumet på filmsnutter.

Lydhint (tilgjengelighet)

 • Alternativer: glidebryter 0 til 100
 • Lydhint for avsatser og kamp kan aktiveres i Tilgjengelighet-menyen.

Tekst-til-tale

 • Alternativer: glidebryter 0 til 100
 • Juster volumet på tekst-til-tale-stemmen.

Ordliste for lydhint

 • Bla gjennom og hør på diverse lydhint som dukker opp underveis i spillet.
 
 

Kamphjelp

Siden vi ønsker at kampene i The Last of Us Part II skal være tilgjengelige for alle spillerne, tilbyr vi en rekke alternativer som gir en vesentlig endring av opplevelsen. Med funksjonen «Usynlig når du ligger på magen» kan alle utnytte sniking. Og hvis du har problemer med å sikte, kan du gi deg selv ekstra tid ved å aktivere Sakte kino under sikting. Disse funksjonene gir deg alle redskapene du trenger for å gjøre kampopplevelsen morsom og utfordrende.

Aktiver kamphjelp

 • Alternativer: av eller på
 • Aktiverer kamphjelpinnstillingene.
 • Disse innstillingene er utviklet for å gjøre kamper tilgjengelige for alle spillere. Dermed kan de medføre vesentlige forandringer i spillopplevelsen.

Gisler rømmer ikke

 • Alternativer: av eller på
 • Fiender du har grepet tak i, vil ikke kunne rive seg løs.

Allierte blir ikke grepet tak i

 • Alternativer: av eller på
 • Allierte vil automatisk prøve å komme seg unna når fiender griper tak i dem.
 • Denne innstillingen gjelder ikke i enkelte kampsituasjoner.

Fiender flankerer ikke

 • Alternativer: av eller på
 • Fiender vil ikke med vilje prøve å flankere posisjonen din.

Redusert oppmerksomhet for fiender

 • Alternativer: av eller på
 • Reduser fiendenes oppmerksomhet under sniking.
 • Denne innstillingen står i forhold til den valgte vanskelighetsgraden.

Redusert treffsikkerhet for fiender

 • Alternativer: av eller på
 • Reduser fiendenes treffsikkerhet på skudd.
 • Denne innstillingen står i forhold til den valgte vanskelighetsgraden.

Utvidet unnasmetting

 • Alternativer: av eller på
 • Unnasmetting med |L1| gir bedre resultater når du prøver å unngå angrep fra fiender.

Usynlig når du ligger på magen

 • Alternativer: av, begrenset, ubegrenset
 • Du er usynlig for fiender når du ligger på magen og ikke sikter Denne innstillingen er deaktivert under enkelte trefninger der sniking ikke er et alternativ.
 • Hvis den er stilt til BEGRENSET, vil tidsgrensen være basert på vanskelighetsgraden for sniking.

Våpenvingling

 • Alternativer: av eller på
 • Aktiverer kamerasvinging mens du sikter.

Sakte kino

 • Alternativer: av, under sikting, av/på
 • Reduserer spillhastigheten når aktivert.
 • Når AV/PÅ er valgt, kan du bruke |Touchpad-Swipe-Right| for å slå/av på sakte kino.

HUD

Hvis du er døv, hører dårlig eller har behov for å spille med lavere lyd eller helt uten lyd, er det ikke sikkert du får med deg informasjon som bare meddeles gjennom lyd. For å bøte på dette har vi lagt inn flere alternativer for å vise denne informasjonen visuelt i stedet. Med oppmerksomhetsindikatorer ser du når du er i ferd med å bli oppdaget mens du sniker deg rundt. Du kan også angi at de skal være synlige i kamper, og da vil de vise deg i hvilken retning farlige fiender befinner seg.

Skadeindikatorer

 • Alternativer: av eller på
 • Aktiverer HUD-pigger i den retningen skaden ble påført.

Oppmerksomhetsindikatorer

 • Alternativer: , av, sniking, alltid
 • Aktiverer HUD-elementer som advarer deg når fiender er i ferd med å få øye på deg. Du får også vite hvilken retning de befinner seg i.
 • SNIKING: Oppmerksomhetsindikatorene vil være synlige til du blir oppdaget.
 • ALLTID: Oppmerksomhetsindikatorene forblir der under kamp. Denne innstillingen anbefales for døve eller hørselshemmede spillere. (Tilgjengelig med oppdatering 1.01*)

Hint

 • Alternativer: av, iblant, hyppig
 • Aktiverer spillhint som dukker opp når du har vært i villrede i et område en stund.
 • Hintene aktiveres ved å trykke på |L3|.

Opplukkingsvarsler

 • Alternativer: av eller på
 • Viser et HUD-varsel når du plukker opp ammo, utformingsingredienser og andre ressurser.

Unnasmettingsmeldinger

 • Alternativer: av, iblant, hyppig
 • Justerer hyppigheten av |L1| opplæringsmeldinger om unnasmetting når en fiende igangsetter et nærkampangrep.

Undertekster

Undertekster er en ekstremt populær tilgjengelighetsfunksjon, og i The Last of Us Part II er det mange måter å skreddersy dem på. Du kan justere både størrelsen og fargen, legge til skygge for å øke kontrasten, slå på visning av navnet til den som snakker, og til og med aktivere en retningspil hvis den som snakker, er utenfor skjermen. For første gang i Naughty Dog-spill kan du slå på undertekster for all fiendedialog under sniking og kamp.

Undertekster

 • Alternativer: av, historiedialog, historie + kampdialog
 • Aktiverer undertekster for tale.
 • DIALOG I HISTORIE: Aktiverer undertekster for de viktigste karakterene, viktige fiender og filmsnutter.
 • DIALOG I KAMP: Aktiverer undertekster for fiendenes dialog under sniking og kamp.

Størrelse

 • Alternativer: liten, middels, stor
 • Juster størrelsen på undertekstene.

Bakgrunn

 • Alternativer: av, standard, mørkere
 • Aktiverer en mørk bakgrunn bak undertekstene for bedre lesbarhet.

Navn

 • Alternativer: av eller på
 • Viser navnet på den som snakker, sammen med underteksten.

Navnefarger

 • Alternativer: av eller på
 • Når Navn er aktivert for undertekstene, vises navnene med en unik farge for hver av talerne.

Retning

 • Alternativer: av eller på
 • Aktiverer en pil ved siden av undertekstene. Den angir retningen til personen som snakker, sett i forhold til skjermen.
 • Vises ikke for personer som vises i bildet.

Farge

 • Alternativer: hvit, gul, blå, rød, grønn
 • Endrer fargen på undertekstene.
 
 

Spillets vanskelighetsgrad

Som en del av tilgjengelighetsfunksjonene har også The Last of Us Part II detaljerte innstillinger for vanskelighetsgrad. I utgangspunktet har spillet fem vanskelighetsgrader: veldig lett, lett, moderat, vanskelig og ultravanskelig. I tillegg kan spillerne skreddersy spesifikke aspekter ved vanskelighetsgraden etter behov eller i henhold til ønsket opplevelse. Du kan individuelt redusere eller øke hvor lett du påføres skade, hvor effektive fiender og allierte skal være, samt sniking og tilgang til ressurser. Trofeene i spillet begrenses ikke av vanskelighetsgraden.

Utfordring

 • Alternativer: veldig lett, lett, moderat, vanskelig, ultravanskelig, egendefinert
 • Justerer spillets generelle vanskelighetsgrad.

Spiller

 • Alternativer: veldig lett, lett, moderat, vanskelig, ultravanskelig
 • Justerer vanskelighetsgraden knyttet til:
  • Hvor mye skade fiendene påfører spilleren
  • Hyppigheten av dynamiske kontrollpunkter

Fiender

 • Alternativer: veldig lett, lett, moderat, vanskelig, ultravanskelig
 • Justerer vanskelighetsgraden knyttet til:
  • Hvor presise fiendene er med skytevåpen, og hyppigheten av prosjektiler
  • Hvor aggressive fiendene er til å rykke frem og flankere deg
  • Hvor komplekse fiendenes nærkampkomboer er
  • Hvor raskt enkelte ekstra farlige fiender beveger seg
  • Spesiell tilpasning til spesifikke trefninger

Allierte

 • Alternativer: veldig lett, lett, moderat, vanskelig, ultravanskelig
 • Justerer vanskelighetsgraden knyttet til:
  • Hvor aggressive allierte er i kamp
  • Frekvensen allierte dreper fiender i

Sniking

 • Alternativer: veldig lett, lett, moderat, vanskelig, ultravanskelig
 • Justerer vanskelighetsgraden knyttet til:
  • Fiendens oppfatningsevne gjennom syn, hørsel og lukt
  • Hvor lang tid det tar før fiendene varsler hverandre
  • Betingelser for å gripe fiender under sniking

Ressurser

 • Alternativer: veldig lett, lett, moderat, vanskelig, ultravanskelig
 • Justerer vanskelighetsgraden knyttet til:
  • Mengden ammunisjon og forsyninger du finner rundt om kring
  • Holdbarheten til nærkampvåpen som fiender legger fra seg
  • Effektiviteten for visse utformingsoppskrifter

Vi håper spillerne våre vil sette pris på disse funksjonene, og at vi sammen kan fortsette å være pådrivere for tilgjengelighet i spill. I tillegg til staben vår vil vi gjerne takk alle som bidro til å muliggjøre disse funksjonene, deriblant partnerne våre hos PlayStation, Worldwide Studios, og tilgjengelighetskonsulentene våre: Brandon Cole, James Rath, Paul Lane, Josh Straub, Steve Saylor, Morgan Baker og Ian Hamilton. Takk for fantastisk støtte og veiledning.