PlayStation og miljøet

I tillegg til å tilby det beste stedet å spille på, er vi opptatt av å redusere miljøpåvirkningen.

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes
 
 

Produktene våre

Vi har på en rekke måter redusert påvirkningen produktene våre har på miljøet, blant annet ved å:

redusere bruken av farlige materialer

redusere bruken av farlige materialer

merke plastdeler for å gjøre det enklere å resirkulere

merke plastdeler for å gjøre det enklere å resirkulere

minimere energibruken til produktene våre

minimere energibruken til produktene våre

 
 

redusere bruken av farlige materialer

Sony har som mål å fase ut bruken av "miljøkontrollerte stoffer" i produktene sine.

Alle batteriene og PlayStation Vita-skjermene våre er uten kvikksølv. Kvikksølv blir ofte brukt i batterier og skjermer, men feil avhending kan føre til miljøforurensning.

Klor eller bromerte flammehemmere er ikke brukt i konsollkabinettene våre. Noen bromerte flammehemmere i avfallsmaterialer kan slippe ut skadelige stoffer i miljøet hvis de destrueres feil.

 
 

Produksjonsmaterialene våre

Vi har redusert vekten på PlayStation-produkter over tid ved å bruke færre materialer og dermed redusert CO2-utslippene forbundet med produksjon av råmaterialer.

PlayStation 4

PlayStation 4

Siden PlayStation 4 ble lansert i 2013, har vi redusert vekten med 23 %

PlayStation 3

PlayStation 3

Siden PlayStation 3 ble lansert i 2007, har vi redusert vekten med 58%

PlayStation Vita

PlayStation Vita

Siden PlayStation Vita ble lansert i 2012, har vi redusert vekten med 17 %

Dekseldeler og kabinettrammer på PlayStation 3 og PlayStation 4 består av komponenter av resirkulerbar ABS og polykarbonat (PC) som bidrar under resirkuleringen av produktene våre etter endt bruk. Der det lar seg gjøre, merker vi plastdeler som veier mer enn 20 g med hva de består av (1).

For å øke mengden emballasje som blir resirkulert, bruker vi kartongbasert emballasje til PlayStation 3 og Playstation 4 og ikke EPS (polystyren).

 
 

Energibruk og effektivitet

Vi er opptatt av å redusere energiforbruket vårt og eliminere utslippene av klimagasser. Vi oppnår dette ved å implementere energibesparende tiltak for ny teknologi.

Siden PlayStation 3 ble lansert, har vi redusert konsollens strømforbruk i spillmodus med over 60 % og i standby-modus med over 80 %.

Ved å optimalisere PlayStation 4 har gjennomsnittlig strømforbruk under spilling blitt redusert med rundt 43 % siden lanseringen (2).

Siden PlayStation Vita ble lansert i 2012, har vi redusert strømforbruket med 27 %.

PlayStation 4 bruker en rekke energibesparende teknologier, inkludert en effektiv strømforsyning, en integrert systemkretsprosessor som skalerer strømforbruket under bruk, samt et effektivt GDDR5 RAM-minne. Som et resultat av dette brukte PlayStation 4 mindre enn halvparten av strømforbruket til PlayStation 3 på lanseringstidspunktet ved bruk av navigeringsfunksjonen (hjem-skjerm), til tross for at den er mye kraftigere.

Energieffektivitetsbrikkens arkitektur og strømstyringsfunksjonene i PlayStation 4 bidrar til å spare et strømforbruk på ca. 50 kWh per år for hver solgte konsoll sammenlignet med forgjengeren (tilsvarer 1,4 % av en husholdnings gjennomsnittlige strømforbruk i europeiske land) (3).

Vi har også introdusert en automatisk avslåingsfunksjon for PlayStation 3 og PlayStation 4 som setter konsollen i standby-modus etter 20 minutter med inaktivitet. PlayStation 4 inneholder også en rekke strømstyringsfunksjoner i hvilemodus som sparer energi, inkludert en Fortsett-funksjon som husker hvor du er i et spill etter at konsollen har blitt slått av.

Hvis du vil ha mer informasjon om strømforbruket til PlayStation 3 og Playstation 4, kan du se energieffektivitetsdelen playstation.com/Energyefficiency.

 
 

Mer informasjon

 • PlayStation VR 

  • Der vi kan, merker vi plastdeler på PlayStation VR-systemet slik at forskjellige plasttyper enkelt kan identifiseres under resirkulering (1).
  • Vi bruker bare klorfrie og bromfrie flammehemmere i PlayStation VR-kabinettet.
  • Sørg for at PlayStation VR-systemet resirkuleres og avhendes på riktig måte i samsvar med alle gjeldende lokale lover eller krav.
 • PS4 Pro 

  • Der vi kan, merker vi plastdeler på PlayStation Pro-systemet slik at forskjellige plasttyper enkelt kan identifiseres under resirkulering (1).
  • Vi bruker bare klorfrie og bromfrie flammehemmere i PlayStation Pro-kabinettet.
  • Vi bruker kartongbaserte emballasje slik at den enkelt kan resirkuleres.
  • For å spare energi går PS4 Pro automatisk i standby- eller dvalemodus (nettverksstandby) etter en periode med inaktivitet.
  • Emballasjen vår er resirkulerbar – kontakt lokale myndigheter for å finne ut om resirkulering i ditt område.
  • Sørg for at PS4 Pro-systemet resirkuleres og avhendes på riktig måte i samsvar med alle gjeldende lokale lover eller krav.
 • PlayStation 4

  • Siden PlayStation 4 ble lansert i 2013, har vi redusert vekten med 23 % og strømforbruket med 43% (2).
  • Der vi kan, merker vi plastdeler på PlayStation 4-systemet slik at forskjellige plasttyper enkelt kan identifiseres under resirkulering (1).
  • For å spare energi går PlayStation 4 automatisk i standby- eller dvalemodus (nettverksstandby) etter en periode med inaktivitet.
  • Emballasjen vår er resirkulerbar – kontakt lokale myndigheter for å finne ut om resirkulering i ditt område.
  • Sørg for at PlayStation 4-systemet resirkuleres og avhendes på riktig måte i samsvar med alle gjeldende lokale lover eller krav.
 • PlayStation 3

  • Siden PlayStation 3 ble lansert i 2007, har vi redusert vekten med 58 % (4) og strømforbruket med 65 % (2).
  • Der vi kan, merker vi plastdeler på PlayStation 3-systemet slik at forskjellige plasttyper enkelt kan identifiseres under resirkulering (1).
  • Vi bruker bare klorfrie og bromfrie flammehemmere i PlayStation 3-kabinettet.
  • Vi bruker kartongbaserte emballasje slik at den enkelt kan resirkuleres.
  • For å spare energi går PlayStation 3 automatisk i standby-modus (bruker 0,5 W eller mindre) etter en periode med inaktivitet.
  • PlayStation 3-emballasjen er resirkulerbar – kontakt lokale myndigheter for å finne ut om resirkulering i ditt område.
  • Sørg for at PlayStation 3 resirkuleres og avhendes på riktig måte i samsvar med alle gjeldende lokale lover eller krav.
 • PlayStation Vita

  • Siden PlayStation Vita ble lansert i 2012, har vi redusert vekten med 17 % og strømforbruket med 27 %.
  • Der vi kan, merker vi plastdelene på PlayStation Vita slik at forskjellige plasttyper enkelt kan identifiseres under resirkulering (1).
  • Vi bruker bare klorfrie og bromfrie flammehemmere i PlayStation Vita-kabinettet.
  • Vi bruker kartongbaserte emballasje slik at den enkelt kan resirkuleres.
  • For å spare energi går PlayStation Vita i standby-modus når den er inaktiv i en viss tidsperiode. 
  • PlayStation 3-Vita-emballasjen er resirkulerbar – kontakt lokale myndigheter for å finne ut om resirkulering i ditt område.
  • Sørg for at PlayStation Vita resirkuleres og avhendes på riktig måte i samsvar med alle gjeldende lokale lover eller krav.

(1) Vi merker ikke plastdelene i følgende tilfeller: deler som har en mindre overflate enn 1 cm2 tilgjengelig for merking; hvis ytelsen eller funksjonaliteten til en del påvirkes, f.eks. berøringsknapper, plastlinser eller skjermer; ytre gjennomsiktige deler; der hvor merking ikke er teknisk mulig på grunn av den spesifikke produksjonsmetoden til plasten som brukes på delen, f.eks. utstikkende deler.

(2) Fra gjennomsnittlige målinger av tilfeldige konsollprøver og tre bestselgende spill. 

(3) Beregninger basert på strømmålinger og forutsetninger for PS3 (CEHC) og PS4 (CUH-10x).           

(4) Ca. 5 kg i 2007, 2,1 kg i 2013.