Produktene våre

Hva vi har gjort for å redusere produktenes miljøpåvirkning:

Energieffektivitet

Karbonavtrykk

Ressurseffektivitet

Farlige stoffer

Hvor mye energi bruker konsollen?

Energieffektivitet

Estimater er basert på EU/Storbritannia-modeller og >3 timer aktiv bruk om dagen.

PS4*

CUH-10xx

CUH-11xx

CUH-12xx

CUH-20xx

CUH-21xx

CUH-22xx

151–160 kWh/år

136–144 kWh/år

104–110 kWh/år

89–95 kWh/år

82–88 kWh/år

81–85 kWh/år

PS4 Pro**

CUH-70xx

CUH-71xx

CUH-72xx

133–138 kWh/år

131–136 kWh/år

131–134 kWh/år

PS5***

CFI-1016A

CFI-1016B

134–135 kWh/år

133–134 kWh/år

*Basert på spilling i HD-oppløsning
**Basert på spilling UHD-oppløsning
***Basert på en blanding av spilling som bruker 25 % PS4-spill (i UHD-oppløsning) og 75 % PS5-spill (i UHD-oppløsning)

Hvordan kan jeg minimere konsollens energiforbruk?

Aktiver automatisk avslåing

Hvis du vil konfigurere konsollen slik at den bruker minst mulig strøm, må du sørge for at automatisk avslåing er aktivert. Dette gjør at konsollen slås av etter en periode uten aktivitet. Standardinnstillingen for automatisk avslåing er fire timer for medieavspilling og 20 minutter (i Europa) eller én time (resten av verden) for alle andre moduser. Du kan beholde disse innstillingene eller velge en tidsperiode som passer deg.

Hvis du ønsker instruksjoner om hvordan du konfigurerer innstillingene for strømstyring, kan du se:

 • PS4 og PS4 Pro: «Settings (Innstillinger) > Set Time Until PS4 Turns Off (Velg tid til PS4-enheten slås av)» i PlayStation 4-brukerhåndboken.
 • PS5: «Settings (Innstillinger) > Power Saving (Strømsparing) > Set Time Until PS5 Enters Rest Mode (Innstill tiden før PS5-enheten går inn i hvilemodus)» i PlayStation 5-brukerhåndboken.

Velg hvilemodusinnstillingene for deg 

Det er forskjellige funksjoner tilgjengelig i hvilemodusen som kan hjelpe deg med å redusere strømforbruket, avhengig av hva du foretrekker. Ta hensyn til disse spørsmålene for å optimalisere konsollen:

Hvis du ønsker instruksjoner om hvordan du stiller inn tilgjengelige funksjoner i hvilemodus: 

 • PS4 og PS4 Pro: «Settings (Innstillinger) > Set Features Available in Rest Mode (Funksjoner som er tilgjengelige i hvilemodus)» i PlayStation 4-brukerhåndboken.
 • PS5: «Settings (Innstillinger) > Power Saving (Strømsparing) > Features Available in Rest Mode (Funksjoner som er tilgjengelige i hvilemodus)» i PlayStation 5-brukerhåndboken.

Karbonavtrykk

Hva er karbonavtrykket fra spilling?

Karbonavtrykket fra spilling avhenger av flere faktorer, blant annet hvilket land du bor i, og hvilken konsollmodell du har. To av hovedfaktorene er størrelsen på spillet og hvor lenge du spiller det totalt (i løpet dets levetid). Vi har analysert disse forskjellige faktorene for å identifisere de beste måtene å spille på når det gjelder karbonutslipp per spilltime. 

Digital kontra fysisk:

For øyeblikket anslår vi at nedlasting har lavest mulig karbonutslipp sammenlignet med plater og streaming (gjennomsnittlig 0,05 kgCO2e per time med spilling med det nyeste PS4-systemet). Dette er relativt lavt sammenlignet med en vanlig spill-PC (estimert til omtrent 0,09 kgCO2e/t). 

Generelt er spilling en aktivitet med lite karbonavtrykk sammenlignet med andre fritidsaktiviteter, spesielt de som involverer bruk av transport (deriblant kino som er estimert til 2,4 kgCO2e/t) Druckman et al. (2012)*. 

Spilletidens varighet:

Hvor lenge du spiller et spill totalt (i løpet av dets levetid), har innvirkning på karbonavtrykket. I gjennomsnitt anslår vi for eksempel at streaming med PS Now har de laveste karbonutslippene i opptil fire til fem timer med total (levetid) spilling sammenlignet med nedlasting, eller opptil 20 timer sammenlignet med en PlayStation-plate. 

Størrelse på spillfil:

Det er det samme her – filstørrelsen til spillet spiller også en stor rolle. For mindre spill, opptil 5 GB, anslår vi at nedlastingen har lavest totale karbonutslipp sammenlignet med streaming og plate.

For større spill anslår vi at streaming gjennom PS Now har lavest karbonutslipp hvis du spiller i bare noen få timer totalt, mens å laste ned spillene har lavest utslipp hvis du ønsker å spille lenger*.

Med PS Now får du hurtig tilgang til hundrevis av spill og kan redusere karbonavtrykket ditt ved bruk av konsollen – hvis du spiller et spill i 4–5 timer eller mindre, er det nemlig mer klimavennlig å streame det enn å laste det ned.

*Å laste ned spill med en filstørrelse på over 10 GB har lavest karbonutslipp hvis det spilles i mer enn 3,5 timer totalt. Plater og nedlastinger med filstørrelser på 10 GB og større har lik karbonpåvirkning når de spilles i mer enn 200 timer totalt.

Disse estimatene omfatter karbonutslipp produsert ved spilling med konsollen, samt produksjon av konsoller og plater, transport til forhandlere, levering eller henting fra butikken og behandling av produktene ved slutten av levetiden (f.eks. resirkulering eller avhending).  

De omfatter også karbonutslippene fra digitale aktiviteter og nettverksaktiviteter – fra utvikling av spill og produksjon av programvare, overføring av data over Internett og energiforbruk fra servere som brukes til å kjøre PS Network og PS Now. 

Disse estimatene er basert på en studie som bruker gjennomsnittlige europeiske data, men som er representative for streaming via nettsky i andre regioner der PS Now er tilgjengelig.

Disse estimatene vil sannsynligvis endre seg i fremtiden ettersom ytelsen og effektiviteten til databehandling og Internettet øker med tiden. For eksempel er energien som brukes til å overføre data via Internett, anslått til å ha blitt halvert annenhvert år siden 2000 (Aslan, et al. 2018). I tillegg er PlayStation Now fortsatt en relativt ny tjeneste, og vi vil fortsette å se på spillingens karbonavtrykk og effektiviteten til spillingen.

*Scope of Druckman et al. (2012) er en studie som inkluderer karbonutslippsintensiteten ved transport og utslipp fra underholdnings- og kulturaktiviteter (som å gå på kino eller teater) og utendørsidrett.    

Hva har vi gjort for å redusere karbonpåvirkningen fra produktene og tjenestene våre?

PS4

Siden lanseringen av PS4 har vi lagt ned betydelig innsats for å redusere strømforbruket til konsollene våre ved å bruke energieffektiv teknologi, for eksempel:

 • System-on-a-Chip (SoC): Kombinere flere komponenter, for eksempel den sentrale prosessoren og grafikkprosessoren, på én brikke.
 • Formforminskning: Komponentene inne i en prosessor er laget mindre og mer effektive.
 • Strømskalering: Konsollens prosessor vil på en effektiv måte øke eller redusere strømforbruket, avhengig av ytelsen til spillet eller applikasjonen.
 • Effektive strømforsyninger
 • Energibesparende hvilemoduser som Suspend (Pause), som gjør at konsollen kan slås av mens et spill eller en applikasjon er satt på pause.

PS5

PS5s ytelse er rundt 100 ganger raskere enn PS4 (der lesehastigheten til PS5s SSD sammenlignes med PS4s HDD). Med forrige generasjoner kan dette øke strømforbruket ved lansering, spesielt mens man spiller. 

For å holde strømforbruket så lavt som mulig og maksimere effektiviteten, har PS5 en ny energieffektiv teknologi som inkluderer effektive AMD Zen2- og RDNA2-baserte brikkesett, effektiv strømforsyning og moduser for moduser med lavt strømforbruk. Dette er den første generasjonen der strømreduksjon sammenlignet med forrige generasjonsmodeller er oppnådd, spesielt sammenlignet med PS4 Pro:

 • For å sette strømreduksjonen til PS5 i riktig kontekst: PS5-lanseringsmodellene bruker betydelig mindre i medie- og hjem-skjermmoduser enn PS4- og PS4 Pro-modellene gjorde ved lansering.
 • Som følge av forbedringene av energieffektiviteten til PS4 og PS4 Pro over tid, kan det gjennomsnittlige strømforbruket til PS5 på hjem-skjermen og under medieavspilling være opptil 20 % lavere enn nåværende PS4 Pro-modeller, men omtrent 8–19 % høyere enn nåværende PS4-modeller, som følge av høyere ytelse (avhengig av modell).1

For å gi en indikasjon på strømnivåer har vi tatt flere europeiske produksjonsmodeller direkte fra varehuset, for å teste dem på Sony Materials Science Lab, et akkreditert laboratorium i Stuttgart i Tyskland. For å sikre presisjon følger vi offisielle standardiserte prosedyrer for strømtesting av konsoller, som er godkjent av Den europeiske kommisjonen. Dette tok totalt omtrent 300 timer!2

Verdier basert på faktiske prøvemålinger av EU/britiske konsollmodeller: Merk at resultatene kan variere avhengig av prøven og innholdet som måles. Testene følger de offisielle standardiserte prosedyrene for strømtesting av konsoller, som er godkjent av Den europeiske kommisjonen. Strømforbrukdata er basert på et gjennomsnitt av fem konsollprøver per modell. Medier målt: Blu-ray: Avatar, HD-strømming: CUH-1016/CUH-7016: 24, sesong 1, episode 1 (med Video Unlimited som mediespiller), CUH-2216/CUH-7216: Friends, sesong 1, episode 1 (med Video Unlimited som mediespiller), CFI-1016A/CFI-1016B: Spider-Man: Homecoming (med PlayStation™Video)

Det er under spilling strømforbruket økes som følge av ytelseshoppet. Spillkraften varierer betydelig avhengig av konsollen, regionen det spilles i og selv mellom ulike spilløkter. Strømforbruket til PS5 mens man spiller varierer stort, f.eks. fra under 100 W til rundt 200 W for målingen nedenfor (der neste generasjon PS5-spill typisk kjører på det øvre sjiktet). Den økte effektiviteten til PS5 er tydelig: PS4-spill som spilles på PS5 kan bruke en tredjedel mindre strøm enn når de spilles på PS4 Pro.

1Basert på 5 EU SKU PS5-diskutgaver (CFI-1016A: BD 2K; 5 EU SKU PS5 digitale utgaver (CFI-1016B: hjem-skjerm 2K og 4K)
2https://www.playstation.com/no-no/legal/ecodesign/

Verdier basert på faktiske prøvemålinger av EU/britiske konsollmodeller: Merk at resultatene kan variere avhengig av prøven og innholdet som måles. Testene følger de offisielle standardiserte prosedyrene for strømtesting av konsoller, som er godkjent av Den europeiske kommisjonen.

Hvilemodus er spesifikt designet for å minimere PS5s helhetlige energiforbruk – den er aktivert som standard med automatisk avslåing og gjør det mulig for konsollen å fortsette å levere funksjoner til lavt strømforbruk i stedet for å være slått helt på. PS5s strømforbruk har blitt betydelig redusert for hvilemoduser sammenlignet med både PS4 og PS4 Pro – dette er en kritisk forbedring med tanke på de mange timene konsollen er slått av og ikke i bruk.

 • PS5 bruker omtrent 80 % mindre strøm i pause enn PS4- og PS4 Pro-modellene (på 0,5 W eller mindre). Hvis bare én million brukere aktiverer denne funksjonen, ville det spare tilsvarende det gjennomsnittlige årlige strømforbruket til 1000 amerikanske hjem.
 • PS5 bruker omtrent 28–39 % mindre for USB-lading når koblet til internett (når inaktiv) enn PS4- og PS4 Pro-modeller.3
 • Pause er standard hvilemodus for PS5-modeller i EU og Storbritannia, Russland, Australia / New Zealand, mens USB-lading tilkoblet internett er for alle andre modeller (som følge av ulike juridiske krav for forskjellige regioner). Disse innstillingene kan konfigureres etter behov for å optimalisere de tilgjengelige funksjonene og PS5s strømforbruk.
Verdier basert på faktiske prøvemålinger av EU/britiske konsollmodeller: Merk at resultatene kan variere avhengig av prøven og innholdet som måles. Strømforbrukdata er basert på et gjennomsnitt av fem konsollprøver per modell, der mulig. Testene følger de offisielle standardiserte prosedyrene for strømtesting av konsoller, som er godkjent av Den europeiske kommisjonen.

For mer informasjon om konsollens strømforbruk, se diagrammene ovenfor og datane inkludert på https://www.playstation.com/no-no/legal/ecodesign/.

Til tross for PS5s eksponentielle ytelsesøkning antar vi at den bruker 11–17 % mindre energi enn lanseringsmodellen til PS4 i 2013 (konsollenergieffektivitet øker vanligvis i takt med levetiden til konsollene). Se delen «Energieffektivitet» ovenfor for å få mer informasjon.

Når det gjelder karbonutslipp: PS4 og PS5 ville ha brukt mye mer strøm hadde det ikke vært for disse energieffektivitets-forbedringene. Ved slutten av 2020 anslår vi at karbonutslippene vi har unngått for PS4 hittil utgjør nesten 19 millioner tonn, noe som øker til anslagsvis 30 millioner tonn innen 2030* (noe som tilsvarer CO2-utslippene til Danmark i 2017). I tillegg anslår vi at tilsvarende omtrent 32 300 til 39 000 tonn CO2 unngås årlig for hver million PS5-konsoller som selges.

*Ca. 1,8 MtCO2e av dette skyldes samsvar med kravene til ventemodus og nettverkstilkoblet standby i EU-direktivet (EF 1275/2008 som endret av EU 801/2013) i EU-land.

En rekke tiltak for energieffektivitet brukes også i våre nettskyspillservere for å redusere energiforbruket, blant annet:

 • Effektive strømforsyninger
 • Effektiv delt og administrert kjøling
 • Effektive strømtilstander for inaktivitet
 • Strømstyring for serveren

Ressurseffektivitet

Materialbruk:

 • Under levetiden til PS4 har vi redusert volumet med over 30 %, samt en reduksjon av «formstørrelsen» til brikkesettet. I tillegg til å bruke mindre materialer, bidrar en mindre konsollstørrelse også til mer effektiv transport av dem, noe som ytterligere reduserer det totale karbonfotavtrykket. 
 • PS5 er betydelig større enn PS4, men vi har implementert ulike forbedringer, inkludert en stor kjølevifte og en oppgradert kjøle for å gjøre PS5s ramme så liten som mulig.
 • Vi har startet en studie med opptil 10 % resirkulert postindustrielt avfall med PP-plast i spilletuiene våre som produseres for de europeiske markedene
Gjenbruksgrad

For å øke gjenbruksgraden til PlayStation 4- og PlayStation 5-konsoller, påser vi at:

 • Dekseldelene og boksene består av resirkulerbare polykarbonat (PC), PC ABS- og ABS-plastkomponenter.
 • Plastdeler i konsollene som veier mer enn 100 g, kan fjernes ved hjelp av verktøy som er lett tilgjengelig for dem som driver med resirkulering.
 • Når det er mulig*, merker vi plastkomponenter som veier 20 g med materialsammensetningen, slik at ulike plastmaterialer enkelt kan identifiseres under resirkulering. Vi merker plastkomponenter som veier over 20 g med 0,1 % eller mer (etter masse) med flammesikkert innhold.
 • Vi sikrer at halogenholdig flammesikkert innhold i eksterne plastrammedeler >25 g er mindre enn 0,1 % (etter masse).
*Med følgende unntak: 
 • Delen har en flat overflate på mindre enn <1 cm² som kan brukes til merking.
 • Ytelsen eller funksjonaliteten til en del er kompromittert, f.eks. berøringsknapper, plastlinser eller skjermer.
 • Ytre gjennomsiktige deler 
 • Der hvor merking ikke er teknisk mulig på grunn av den spesifikke produksjonsmetoden til plasten som brukes på delen, f.eks. utstikkende deler.

Reparasjon og avhending 

Vi tilbyr reparasjontjeneste ved garanti og utløpt garanti for konsollene våre. For å kunne tilby denne tjenesten leverer vi tekniske dokumenter til autoriserte reparasjonssentre og sørger for at reservedeler gjøres tilgjengelige for dem. De viktigste komponentene i konsollene våre er også utformet for å kunne bli demontert på en måte som ikke ødelegger dem.

Emballasjen vår

Vi gjør regelmessig en vurdering av emballasjen for å sikre at vi bruker så lite materiale som er nødvendig for å levere produktene til kundene på en trygg måte.

Prestasjoner innen PlayStation®4-emballasje:

 • I 2018 reduserte vi pappemballasjen (innmat, eske og yttertrekk) til PS4 CUH-20xx-kabinettet med 13 % sammenlignet med PS4 CUH-12xx-kabinettet, samtidig som vekten av plastbrettet i Gold Stereo-hodesettet ble redusert med ca. 44 %.
 • For å øke mengden emballasje som blir resirkulert, bruker vi kartongbasert emballasje til Playstation4, ikke EPS (polystyren).
 • I våre nord- og sør-amerikanske og europeiske regioner, der resirkulerte materialer er tilgjengelige, er omtrent 70 % av PET-emballasjen som brukes til DualShock®4 laget av resirkulerte materialer.

*Utvalget av tilgjengelige modeller kan variere etter region og land

Prestasjoner innen PlayStation®5-emballasje:

 

For lanseringen av PlayStation®5 implementerte vi nye ressurseffektive retningslinjer for emballasje, og vi utviklet nye globale emballasjedesign som er 93–99 % plastfri (per enhet og etter vekt, avhengig av produktet):

 • Pulpputebrett i stedet for utvidet polysteren- eller plastbrett
 • Plastkabelstrips byttet ut med papirkabelstrips
 • Plastbeskyttelsesposer for kabler og brukerhåndbøker fjernet der mulig
 • Plastvinduer byttet ut med lukkede kortesker for PS5-utstyr
 • Hengekroker brettes inn i stedet for å limes på ytre emballasje
 • Bruk av oksodegraderbar plast unngått

Farlige stoffer

Sony har som mål å fase ut bruken av «miljøkontrollerte stoffer» i produktene sine. Vi har en liste over stoffer med restriksjoner i tråd med våre egne globale standarder for håndtering av miljø- og helseskadelige kjemikalier innenfor virksomhetene og leveransekjedene våre.     

Alle batterier og skjermer som brukes i produktene våre (for eksempel DualShock4 og PlayStation®VR), er uten kvikksølv. Kvikksølv brukes ofte i batterier og skjermer, men feil avhending kan føre til miljøforurensning.

Vi bruker ikke klor- eller brombaserte flammehemmere i de ytre plastdekslene våre. I tillegg har vi gjort informasjon om fjerning av viktige komponenter for gjenbruk, resirkulering og behandling ved slutten av levetiden lett tilgjengelig.

Resirkulering av produktet

Europa

Vi har bidratt til å etablere flere resirkuleringsordninger (som støtter WEEE, batteri- og emballasjestandarder) i hele Europa for å sikre at produktene, batteriene og emballasjen som samles inn, resirkuleres og behandles på slutten av levetiden. Hvert år bruker vi rundt 1,5 millioner euro til å finansiere disse operasjonene.

Elektrisk og elektronisk avfall:

Sony Interactive Entertainment overholder EUs WEEE-direktiv 92012/19/EU om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr. Produktene er merket i henhold til vedlegg IX og i samsvar med veiledningen i den europeiske standarden EN 50419, som vist nedenfor:

Dette merket angir at dette produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. Det skal leveres til et egnet anlegg for gjenvinning og resirkulering.

Batterier:

Batterier som brukes i PlayStation-produkter, er i samsvar med EUs batteridirektiv 2006/66/EF. 

Emballasje:

Som med WEEE og batteridirektivet har vi inngått en emballasjeordning i hvert land der vi er forpliktet som produsent. Gjennom disse ordningene finansierer vi aktivitetene til avfallsinnsamlere og resirkuleringsvirksomheter for å sikre at emballasjen fra produktene våre gjenvinnes eller resirkuleres kostnadsfritt for alle forbrukere der det er mulig. 

Nord-Amerika

I USA sørger vårt landsdekkende returprogram (Take Back Recycling Program) for ansvarlig resirkulering av produkter og emballasje. Gjennom samarbeid med sertifiserte resirkuleringsvirksomheter kan uønsket elektronikk demonteres til gjenbrukbare materialer og bidra til å redusere framtidig gruvedrift. 

Sertifiseringsprogrammene sørger også for at arbeidstakersikkerhet og beskyttelse av lokalsamfunn har høyest prioritet under resirkuleringsprosessen. Du finner mer informasjon på sony.com/ecotrade.

I resten av verden overholder vi alle lokale lovbestemmelser for WEEE og batteri- og emballasjeavhending på alle steder der produktene våre selges.