Produktene våre

Hva vi har gjort for å redusere produktenes miljøpåvirkning:

Energieffektivitet

Karbonavtrykk

Ressurseffektivitet

Farlige stoffer

Energieffektivitet

Hvor mye energi bruker konsollen?

Se tabellen nedenfor for å finne ut konsollens energiforbruk:

CUH-10xx         148 til 155 kWh/år

CUH-11xx         133 til 140 kWh/år

CUH-12xx         109 til 111 kWh/år

CUH-20xx         84 til 89 kWh/år

CUH-21xx         82 til 86 kWh/år

CUH-22xx         81 til 85 kWh/år

CUH-70xx         121 til 123 kWh/år

CUH-71xx         125 til 127 kWh/år

CUH-72xx         124 til 125 kWh/år

*Merk: Disse dataene er basert på strømmålinger tatt på britiske konsoller og forutsetter en gjennomsnittlig bruk på ca. 3 timer per dag (NRDC, 2014). Til sammenligning forbruker det gjennomsnittlige hjemmet i USA rundt 10 972 kWh/år (US Energy Information Administration, 2019). Hvis du ønsker informasjon om din konsollmodell, kan du se her https://www.playstation.com/en-gb/get-help/help-library/system---hardware/general-information/where-to-find-ps4-serial-model-number/).

Hvordan kan jeg minimere konsollens energiforbruk?

Aktiver automatisk avslåing

Hvis du vil konfigurere konsollen slik at den bruker minst mulig strøm, må du sørge for at automatisk avslåing er aktivert. Dette gjør at konsollen slås av etter en periode uten aktivitet. Standardinnstillingen for automatisk avslåing er fire timer for medieavspilling og 20 minutter (i Europa) eller én time (resten av verden) for alle andre modi. Du kan beholde disse innstillingene eller velge en tidsperiode som passer deg. 

Hvis du ønsker instruksjoner om hvordan du konfigurerer innstillingene for strømstyring, kan du se Settings (Innstillinger) > Set Timer Until PS4 Turns Off (Angi tid til PS4 slås av) i PS4-brukerhåndboken.

Velg hvilemodusinnstillingene for deg 

Det er forskjellige funksjoner tilgjengelig i hvilemodusen som kan hjelpe deg med å redusere strømforbruket, avhengig av hva du foretrekker – ta hensyn til disse spørsmålene for å optimalisere konsollen:

Velg hvilemodusinnstillingene for deg 

Det er forskjellige funksjoner tilgjengelig i hvilemodusen som kan hjelpe deg med å redusere strømforbruket,   avhengig av hva du foretrekker – ta hensyn til disse spørsmålene for å optimalisere konsollen:

Hvis du ønsker instruksjoner om hvordan du stiller inn tilgjengelige funksjoner i hvilemodus, kan du se Settings (Innstillinger) > Set Features Available in Rest Mode (Angi tilgjengelige funksjoner i hvilemodus) i PS4-brukerhåndboken

Hvis du ønsker instruksjoner om hvordan du stiller inn tilgjengelige funksjoner i hvilemodus, kan du se Settings (Innstillinger) > Set Features Available in Rest Mode (Angi tilgjengelige funksjoner i hvilemodus) i PS4-brukerhåndboken

Karbonavtrykk

Hva er karbonavtrykket fra spilling?

Karbonavtrykket fra spilling avhenger av flere faktorer, blant annet hvilket land du bor i, og hvilken konsollmodell du har. To av hovedfaktorene er størrelsen på spillet og hvor lenge du spiller det totalt (i løpet dets levetid). Vi har analysert disse forskjellige faktorene for å identifisere de beste måtene å spille på når det gjelder karbonutslipp per spilltime. 

Digital kontra fysisk:

For øyeblikket anslår vi at nedlasting har lavest mulig karbonutslipp sammenlignet med plater og streaming (gjennomsnittlig 0,05 kgCO2e per time med spilling med det nyeste PS4-systemet). Dette er relativt lavt sammenlignet med en vanlig spill-PC (estimert til omtrent 0,09 kgCO2e/t). 

Generelt er spilling en aktivitet med lite karbonavtrykk sammenlignet med andre fritidsaktiviteter, spesielt de som involverer bruk av transport (deriblant kino som er estimert til 2,4 kgCO2e/t) Druckman et al. (2012)*. 

Spilletidens varighet:

Hvor lenge du spiller et spill totalt (i løpet av dets levetid), har innvirkning på karbonavtrykket. I gjennomsnitt anslår vi for eksempel at streaming med PS Now har de laveste karbonutslippene i opptil fire til fem timer med total (levetid) spilling sammenlignet med nedlasting, eller opptil 20 timer sammenlignet med en PlayStation-plate. 

Størrelse på spillfil:

Det er det samme her – filstørrelsen til spillet spiller også en stor rolle. For mindre spill, opptil 5 GB, anslår vi at nedlastingen har lavest totale karbonutslipp sammenlignet med streaming og plate.

For større spill anslår vi at streaming gjennom PS Now har lavest karbonutslipp hvis du spiller i bare noen få timer totalt, mens å laste ned spillene har lavest utslipp hvis du ønsker å spille lenger*.

Med PS Now kan du prøve hundrevis av spill nesten umiddelbart, og du kan redusere karbonavtrykket for konsollbruk ved å leie eller prøve spill før du kjøper dem (laster dem ned).

*Å laste ned spill med en filstørrelse på over 10 GB har lavest karbonutslipp hvis det spilles i mer enn 3,5 timer totalt. Plater og nedlastinger med filstørrelser på 10 GB og større har lik karbonpåvirkning når de spilles i mer enn 200 timer totalt.

Disse estimatene omfatter karbonutslipp produsert ved spilling med konsollen, samt produksjon av konsoller og plater, transport til forhandlere, levering eller henting fra butikken og behandling av produktene ved slutten av levetiden (f.eks. resirkulering eller avhending).  

De omfatter også karbonutslippene fra digitale aktiviteter og nettverksaktiviteter – fra utvikling av spill og produksjon av programvare, overføring av data over Internett og energiforbruk fra servere som brukes til å kjøre PS Network og PS Now. 

Disse estimatene er basert på en studie som bruker gjennomsnittlige europeiske data, men som er representative for streaming via nettsky i andre regioner der PS Now er tilgjengelig.

Disse estimatene vil sannsynligvis endre seg i fremtiden ettersom ytelsen og effektiviteten til databehandling og Internettet øker med tiden. For eksempel er energien som brukes til å overføre data via Internett, anslått til å ha blitt halvert annenhvert år siden 2000 (Aslan, et al. 2018). I tillegg er PlayStation Now fortsatt en relativt ny tjeneste, og vi vil fortsette å se på spillingens karbonavtrykk og effektiviteten til spillingen.

*Scope of Druckman et al. (2012) er en studie som inkluderer karbonutslippsintensiteten ved transport og utslipp fra underholdnings- og kulturaktiviteter (som å gå på kino eller teater) og utendørsidrett.    

Hva har vi gjort for å redusere karbonpåvirkningen fra produktene og tjenestene våre?

Vi har lagt ned betydelig innsats for å redusere strømforbruket til PS4 ved å bruke energieffektiv teknologi, for eksempel:

 • System-on-a-Chip (SOC): Kombinere flere komponenter, for eksempel den sentrale prosessoren og grafikkprosessoren, på én brikke.
 • Formforminskning: Komponentene inne i en prosessor er laget mindre og mer effektive.
 • Strømskalering: Konsollens prosessor vil på en effektiv måte øke eller redusere strømforbruket, avhengig av ytelsen til spillet eller applikasjonen.
 • Effektive strømforsyninger.  
 • Energibesparende hvilemoduser som Suspend-to-RAM, som gjør at konsollen kan slås av mens et spill eller en applikasjon er satt på pause.

Vi anslår at karbonutslippene vi har unngått hittil, utgjør nesten 16 millioner tonn, noe som har økt til anslagsvis 30 millioner tonn innen 2030* (noe som tilsvarer CO2-utslippene til Danmark i 2017).    

Vår neste generasjon konsoll, PlayStation®5, kommer med muligheten til å sette spillingen på pause med mye lavere strømforbruk enn PS4 (som vi beregner kan oppnås ved rundt 0,5 W). Hvis bare én million brukere aktiverer denne funksjonen, ville det spare tilsvarende det gjennomsnittlige årlige strømforbruket til 1000 amerikanske hjem.

*Ca. 1,8 MtCO2e av dette skyldes samsvar med kravene til ventemodus og nettverkstilkoblet standby i EU-direktivet (EF 1275/2008 som endret av EU 801/2013) i EU-land.

En rekke tiltak for energieffektivitet brukes også i våre nettskyspillservere for å redusere energiforbruket, blant annet:

 • Effektive strømforsyninger
 • Effektiv delt og administrert kjøling
 • Effektive strømtilstander for inaktivitet
 • Strømstyring for serveren

Ressurseffektivitet

Optimalisering av produktene våre

 • Siden lanseringen i 2013 har vi redusert vekten til PlayStation 4 med 23 % sammenlignet med forgjengeren. 
 • I løpet av denne tiden har vi redusert volumet til PlayStation 4 med over 30 % på grunn av forbedringer når det gjelder energieffektivitet, noe som fører til at enheten produserer mindre varme. Ettersom det genereres mindre varme, har de innvendige delene som kreves for å kjøle ned enheten, blitt redusert i størrelse. 
 • En mindre konsollstørrelse bidrar også til mer effektiv transport av dem, noe som ytterligere reduserer det totale karbonfotavtrykket.  
 • Dekseldelene og boksene til PlayStation 4 består av resirkulerbare ABS- og polykarbonatkomponenter (PC). 
 • Plastdeler i konsollene som veier mer enn 100 g, kan fjernes ved hjelp av verktøy som er lett tilgjengelig for dem som driver med resirkulering.
 • Når det er mulig*, merker vi plastkomponenter som veier 20 g eller mer med sammensetningen, slik at ulike plastmaterialer enkelt kan identifiseres under resirkulering. Vi merker plastkomponenter >20 g med flammesikkert innhold ved 1 % (etter masse) eller mer. 

*Med følgende unntak:

 • Delen har en flat overflate på <1 cm2 som kan brukes til merking
 • Ytelsen eller funksjonaliteten til en del er kompromittert, f.eks. berøringsknapper, plastlinser eller skjermer.
 • Ytre gjennomsiktige deler
 • Der hvor merking ikke er teknisk mulig på grunn av den spesifikke produksjonsmetoden til plasten som brukes på delen, f.eks. utstikkende deler. 

Reparasjon og avhending 

Vi tilbyr reparasjontjeneste ved garanti og utløpt garanti for konsollene våre. For å kunne tilby denne tjenesten leverer vi tekniske dokumenter til autoriserte reparasjonssentre og sørger for at reservedeler gjøres tilgjengelige for dem. De viktigste komponentene i konsollene våre er også utformet for å kunne bli demontert på en måte som ikke ødelegger dem.

Emballasjen vår

Vi gjør regelmessig en vurdering av emballasjen for å sikre at vi bruker så lite materiale som er nødvendig for å levere produktene til kundene på en trygg måte. 

 • I 2018 reduserte vi pappemballasjen (innmat, eske og yttertrekk) til PS4 CUH-20xx-kabinettet med 13 % sammenlignet med PS4 CUH-12xx-kabinettet, samtidig som vekten av plastbrettet i Gold Stereo-hodesettet ble redusert med ca. 44 %. 
 • For å øke mengden emballasje som blir resirkulert, bruker vi kartongbasert emballasje til Playstation4 og ikke EPS (polystyren).
 • I vår amerikanske salgsregion begynte vi å produsere ytre emballasje fra brukte PET-flasker i 2013 i stedet for utelukkende å holde oss til plast fra produksjon. Det samme kvalitetsnivået er opprettholdt, samtidig som det reduserer avfallsnivået for engangsplast ved å endre etterspørselen til brukte vannflasker, som ellers kunne ha havnet på fyllingen. 
 • På samme måte er 50 til 55 % av PET-emballasjen som brukes til DualShock®4 i vår europeiske region, laget av resirkulerte materialer.    

*Utvalget av tilgjengelige modeller kan variere etter region og land

Farlige stoffer

Sony har som mål å fase ut bruken av «miljøkontrollerte stoffer» i produktene sine. Vi har en liste over stoffer med restriksjoner i tråd med våre egne globale standarder for håndtering av miljø- og helseskadelige kjemikalier innenfor virksomhetene og leveransekjedene våre.     

Alle batterier og skjermer som brukes i produktene våre (for eksempel DualShock4 og PlayStation®VR), er uten kvikksølv. Kvikksølv brukes ofte i batterier og skjermer, men feil avhending kan føre til miljøforurensning.

Vi bruker ikke klor- eller brombaserte flammehemmere i de ytre plastdekslene våre. I tillegg har vi gjort informasjon om fjerning av viktige komponenter for gjenbruk, resirkulering og behandling ved slutten av levetiden lett tilgjengelig.

Resirkulering av produktet

Europa

Vi har bidratt til å etablere flere resirkuleringsordninger (som støtter WEEE, batteri- og emballasjestandarder) i hele Europa for å sikre at produktene, batteriene og emballasjen som samles inn, resirkuleres og behandles på slutten av levetiden. Hvert år bruker vi rundt 1,5 millioner euro til å finansiere disse operasjonene.

Elektrisk og elektronisk avfall:

Sony Interactive Entertainment overholder EUs WEEE-direktiv 92012/19/EU om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr. Produktene er merket i henhold til vedlegg IX og i samsvar med veiledningen i den europeiske standarden EN 50419, som vist nedenfor:

Dette merket angir at dette produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. Det skal leveres til et egnet anlegg for gjenvinning og resirkulering.

Batterier:

Batterier som brukes i PlayStation-produkter, er i samsvar med EUs batteridirektiv 2006/66/EF. 

Emballasje:

Som med WEEE og batteridirektivet har vi inngått en emballasjeordning i hvert land der vi er forpliktet som produsent. Gjennom disse ordningene finansierer vi aktivitetene til avfallsinnsamlere og resirkuleringsvirksomheter for å sikre at emballasjen fra produktene våre gjenvinnes eller resirkuleres kostnadsfritt for alle forbrukere der det er mulig. 

Nord-Amerika

I USA sørger vårt landsdekkende returprogram (Take Back Recycling Program) for ansvarlig resirkulering av produkter og emballasje. Gjennom samarbeid med sertifiserte resirkuleringsvirksomheter kan uønsket elektronikk demonteres til gjenbrukbare materialer og bidra til å redusere framtidig gruvedrift. 

Sertifiseringsprogrammene sørger også for at arbeidstakersikkerhet og beskyttelse av lokalsamfunn har høyest prioritet under resirkuleringsprosessen. Du finner mer informasjon på sony.com/ecotrade.

I resten av verden overholder vi alle lokale lovbestemmelser for WEEE og batteri- og emballasjeavhending på alle steder der produktene våre selges.