PlayStation.com

Gebruiksvoorwaarden

 
 

Algemene voorwaarden – Specifieke regels voor de wedstrijd 'Maak kans op kaarten voor de finale van de UEFA Champions League 2014 in Lissabon'

 

1.             Alle inwoners van België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Rusland, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland ('deelnemende landen') van 18 jaar en ouder, met uitzondering van medewerkers, agenten, aannemers of consultants van de organisator (zoals hierna gedefinieerd) en hun directe familieleden, aan de organisator gelieerde bedrijven of anderen die beroepsmatig te maken hebben met de wedstrijd, kunnen aan de wedstrijd ('wedstrijd') deelnemen ('deelnemers').

 

2.             Je kunt van 13.00 uur Nederlandse tijd op 18/03/2014 ('openingsdatum') tot en met 1/05/2013 om 00.59 uur Nederlandse tijd ('sluitingsdatum') aan de wedstrijd meedoen. De periode tussen de openingsdatum en de sluitingsdatum wordt aangemerkt als de 'wedstrijdperiode'.

 

3.             Wedstrijddeelname is gratis en vereist geen aankoop van welke aard dan ook. Door aan de wedstrijd mee te doen, gaan deelnemers akkoord met deze algemene voorwaarden ('voorwaarden') en zijn zij hieraan gebonden.

 

4.             Om aan de wedstrijd mee te doen, moeten deelnemers tijdens de wedstrijdperiode de volgende stappen uitvoeren:

a)     ga naar de pagina met PlayStation®-wedstrijden op www.eu.playstation.com/psn/competitions;

b)    klik op de koppeling voor de wedstrijd 'Maak kans op kaarten voor de finale van de UEFA Champions League 2014 in Lissabon'

c)      beantwoord de volgende vraag in het daarvoor bestemde tekstvak:

'De finale van de UEFA Champions League winnen, is één van de grootste overwinningen die een voetballer kan behalen. Wat was jouw grootste PlayStation®-overwinning?' ('vraag') en geef de volgende informatie op:

 

                              i.        volledige naam;

                             ii.        geboortedatum;

                            iii.        e-mailadres; en

                            iv.        land van inwoning.

 

5.             Elke deelnemer mag slechts één (1) keer meedoen en komt voor maar één (1) prijs (zoals hierna gedefinieerd) in aanmerking.

 

6.             Elke deelnemer moet zich aan de algemene regels houden, met name aan paragraaf 7 en 8.  De inzendingen mogen bovendien het volgende niet bevatten:

 

a)             pornografische, seksueel expliciete of seksueel getinte beelden;

b)            grove, beledigende of haatdragende beelden of taal;

c)             kwetsende of lasterlijke inhoud;

d)            inhoud die de privacy of veiligheid van jezelf of anderen in gevaar brengt;

e)             inhoud die anderen op grond van geslacht, seksuele geaardheid, invaliditeit, godsdienst, etniciteit of nationaliteit veroordeelt;

f)             gewelddadig of gevaarlijk gedrag; en/of

g)            spam, reclame of andere commerciële activiteiten.

 

7.             Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat hij of zij de organisator een niet-exclusief recht zonder royalty's verleent voor het gebruik van zijn of haar inzendingen voor promotionele doeleinden en voor alle aan de wedstrijd gerelateerde doeleinden op alle media, inclusief alle online platformen in het beheer van de organisator.

 

8.             Alle inzendingen moeten volledig origineel zijn en mogen geen inbreuk maken op het copyright van derden.  De organisator wijst alle aansprakelijkheid van de hand in het geval dat deelnemers deze voorwaarden negeren en alle deelnemers gaan ermee akkoord dat zij de organisator volledig vrijwaren van enige claims van derden die voortvloeien uit schending van deze voorwaarden.

 

9.             Er is één (1) winnaar (de 'winnaar'). De winnaar is de deelnemer die volgens een jury van een onafhankelijk creatief bureau naar eigen goeddunken het origineelste en interessantste antwoord op de vraag heeft gegeven. Het besluit van de jury is definitief.

 

10.          De organisator brengt de winnaar binnen één (1) week na de sluitingsdatum per e-mail van de uitslag op de hoogte ('kennisgeving').

 

11.          Om de prijs op te eisen, moet de winnaar binnen drie (3) dagen na ontvangst van het e-mailbericht van de organisator op gepaste wijze op de kennisgeving van de organisator reageren en de volgende informatie verstrekken:

a)     telefoonnummer;

b)    postadres;

c)     paspoortnaam, paspoortnummer, verloopdatum van het paspoort, nationaliteit, instantie die het paspoort heeft afgegeven van zowel de winnaar als zijn/haar gast (zoals hierna gedefinieerd);

d)    geboortedatum van de gast; en

e)     het land van inwoning van de gast.

 

12.          Op verzoek van de organisator verstrekt de winnaar binnen twee (2) dagen na het opeisen van de prijs andere persoonlijke gegevens (van zichzelf en zijn of haar gast) die de organisator nodig heeft voor het regelen van de reis.

 

13.          De winnaar wint de volgende 'Prijs':

a)     Twee (2) kaartjes (één (1) kaartje voor de winnaar en één (1) kaartje voor hun gekozen gast ('gast') die 18 jaar of ouder moet zijn) voor de finale van de UEFA Champions League in Lissabon, Estádio do Sport Lisboa e Benfica, op 24-05-2014 20.45 uur Nederlandse tijd ('evenement');

b)    retourvliegtickets, economy class, voor de winnaar en zijn of haar gast vanuit het land waar de winnaar woont naar Lissabon International Airport ('luchthaven') (of, als de winnaar in Portugal woont en een treinreis geschikter wordt geacht door de organisator, twee (2) standaard retourtreinkaartjes vanuit de woonplaats van de winnaar in Portugal naar Lissabon), met vertrek op vrijdag 23-05-2014 en terugreis op zondag 25-05-2014;

c)     vervoer van de luchthaven (of het treinstation in Lissabon, indien van toepassing) naar een hotel in Lissabon van maximaal vier (4) sterren ('hotel') op vrijdag 23-05-2014 en retour op zondag 25-05-2014;

d)    verblijf van twee (2) nachten in een tweepersoonskamer in het hotel, inclusief ontbijt;

e)     vervoer van en naar het hotel en het evenement; en

f)     onbeperkt eten en drinken (inclusief alcoholische dranken) in de horecagelegenheden van het evenement.

 

14.          De uiteindelijke waarde van de prijs is afhankelijk van het vervoer en de accommodatie. De waarde van de prijs zal ongeveer het volgende bedragen:

a)     2619 CHF;

b)    CZK 58.714;

a)     15.979 DKK;

b)    2140 EUR;

c)     1760 GBP;

d)    17.825 NOK;

e)     8896 PLN;

f)     103.783 RUB; of

g)    19.073 SEK,

de vliegkosten zijn van een aantal factoren afhankelijk, waaronder het land van vertrek en de boekingsdatum, en zijn niet opgenomen in de hierboven genoemde waarden van de prijs.

 

15.          De winnaar en zijn of haar gast dienen te beschikken over een geldig paspoort dat nog minimaal zes (6) maanden geldig is na 25-05-2014.

 

16.          De winnaar is zelf verantwoordelijk voor de reiskosten en andere kosten die geen deel uitmaken van de prijs, met inbegrip van maar niet beperkt tot reisverzekering, maaltijden en drankjes (eten en drinken tijdens het evenement uitgezonderd).

 

17.          De winnaar dient bij het inchecken de gegevens van een geldige creditcard of betaalkaart als borg te verstrekken aan het hotel.

 

18.          Eventueel vereiste reisvisums vallen onder de verantwoordelijkheid van de winnaar en zijn of haar gast. Zonder geldig visum is toegang tot Portugal niet toegestaan (indien van toepassing).

 

19.          Prijzen moeten zoals vermeld worden geaccepteerd en kunnen niet worden opgeschort. Er worden geen alternatieven in de vorm van contanten aangeboden, maar de organisator behoudt zich het recht voor om enige prijs door een prijs met vergelijkbare waarde te vervangen.

 

20.          De organisator accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele technische fouten of mankementen of enige andere problemen die ervoor kunnen zorgen dat een inzending voor de wedstrijd of overige correspondentie verloren gaat of niet juist wordt geregistreerd.

 

21.          In geval van geschillen is de beslissing van de organisator definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

 

22.          De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de wedstrijd te annuleren of om deze voorwaarden te wijzigen indien dit naar eigen goeddunken noodzakelijk wordt geacht of als omstandigheden dit onvermijdelijk maken.

 

23.          De organisator onderneemt binnen het redelijke stappen om de prijs binnen twee (2) weken na ontvangst van de gegevens van de winnaar per e-mail te versturen naar het opgegeven e-mailadres (in de vorm van een elektronisch ticket of boekingsbevestigingen voor het evenement, het vervoer en de accommodatie).

 

24.          De winnaar gaat ermee akkoord aan alle redelijkerwijs door de organisator vereiste publiciteitsactiviteiten deel te nemen.   Dit houdt in het bijzonder in dat de organisator de winnaar en zijn of haar gast tijdens het evenement kan filmen. Door dit evenement bij te wonen, geven de winnaar en zijn of haar gast de organisator en gelieerde bedrijven, exploitanten en rechtverkrijgenden toestemming om:

a)     hen tijdens hun bezoek te fotograferen, te filmen en opnamen van hen te maken;

b)    deze foto's, opnamen en films en enig ander materiaal wat hieruit voortkomt ('materiaal') op elk medium te bewerken, te veranderen, te reproduceren, te publiceren en te distribueren; en

c)     het materiaal geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor alle mogelijke doeleinden om de producten van de organisator en alles wat daarmee in verband staat of daarvan is afgeleid te promoten, aan te prijzen of te exploiteren.

 

25.          De winnaar en zijn of haar gast stemmen er ook mee in om afstand te doen van enige morele rechten die zij hebben op het materiaal en om de organisator en gelieerde bedrijven, exploitanten en rechtverkrijgenden te vrijwaren van enige eisen voor financiële compensatie met betrekking tot gebruik van het materiaal.

 

26.          De organisator maakt de naam van de winnaar op de website(s) van de organisator bekend.

 

27.          Als er enige reden is om aan te nemen dat deze voorwaarden zijn geschonden of dat er onjuiste, onleesbare, frauduleuze of enige andere ongeldige of ongepaste informatie is verstrekt, mag de organisator naar eigen goeddunken de verwerking van een inzending of de uitkering van een toegekende prijs weigeren. Als een deelnemer niet voldoet aan clausules 4, 5, 6, 7, 8, 11 en/of 12 zullen ze worden uitgesloten van de wedstrijd en wordt hun inzending ongeldig verklaard.

 

28.          De winnaar moet in overeenstemming met de belastingwetgeving in zijn of haar rechtsgebied mogelijk belasting over de prijs betalen en is verantwoordelijk voor elke hieraan gerelateerde belastingplicht. Winnaars die in Frankrijk wonen, zijn uitgesloten van een dergelijke belastingplicht.

 

29.          De winnaar en zijn of haar gast dienen zich te houden aan eventuele toelatingseisen van het evenement. Enige weigering van toegang is niet de verantwoordelijkheid van de organisator en de organisator is in dergelijke gevallen niet aansprakelijk jegens de winnaar.

 

30.          In overeenstemming met de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende gegevensverwerking, gegevensbestanden en vrijheden van individuen, hebben deelnemers die ingezetene zijn van Frankrijk recht op toegang tot eigen persoonsgegevens en op rectificatie van persoonsgegevens over zichzelf.

 

31.          Voor geldige deelname door deelnemers die ingezetene zijn van Frankrijk kunnen geldige kosten voor een internetverbinding die vereist is voor deelname aan het spel en/of het aanvragen van een exemplaar van deze Voorwaarden worden terugbetaald door hier binnen zes (6) weken na de sluitingsdatum een verzoek voor in te dienen bij: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.  Een dergelijke restitutie van internetkosten wordt berekend op basis van een gemiddelde verbindingstijd en een gemiddeld kortingspercentage dat door internetproviders in de markt wordt toegepast, met een maximum van 1 euro (inclusief de kosten voor het restitutieverzoek).  Restitutie is niet mogelijk voor deelnemers met onbeperkte internettoegang via ADSL, kabel of anderszins.

 

32.          Op de wedstrijd zijn de algemene regels van toepassing.  Klik klik hier om de algemene regels te bekijken.

 

33.          De 'organisator' is: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londen W1F 7LP Verenigd Koninkrijk.

 

34.          Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij SCP Louvion, Huissiers de Justice Associés, 7 rue Sainte-Anastas, 75139 Paris Cedex 03, Frankrijk.

 

35.          Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, worden deze voorwaarden in overeenkomst met het Engelse recht uitgelegd en geïnterpreteerd en het contract tussen elke deelnemer en de organisator wordt beschouwd als gesloten en uitgevoerd in Engeland.