PlayStation.com

Gebruiksvoorwaarden

 
 

PSN - promotie tegoedboncode t.w.v. € 15,00 / £ 15,00 / AUS $ 20,00 - algemene voorwaarden


Australië, België, Cyprus, Duitsland, Finland, Griekenland, Ierland, IJsland, Italië, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Verenigd Koninkrijk – maart 2016

 

'Toepasselijke betalingsmethode'

Elke beschikbare betalingsmethode.

'Toepasselijke stores'

PlayStation®3-systeemstore, PlayStation®4-systeemstore, PlayStation®Vita-systeemstore en de PlayStation®Store, met uitzondering van alle andere PlayStation®-systeemstores en in-game aankopen.

'Sluitingsdatum'

09-03-2016 om 00:59 uur (Nederlandse tijd).

'Deelnemende landen'

Australië, België, Cyprus, Duitsland, Finland, Griekenland, Ierland, IJsland, Italië, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Verenigd Koninkrijk.

'Openingsdatum'

02-03-2016 om 01:01 uur (Nederlandse tijd).

'Opwaardeertegoed'

Australië: AUS $ 150,00

Verenigd Koninkrijk: £ 100,00

België, Cyprus, Duitsland, Finland, Griekenland, Ierland, IJsland, Italië, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje: € 100,00

'Tegoedbonsaldo'

Australië: AUS $ 20,00

Verenigd Koninkrijk: £ 15,00

België, Cyprus, Duitsland, Finland, Griekenland, Ierland, IJsland, Italië, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje: € 15,00

'Vervaldatum van de tegoedboncode'

28-03-2016 om 00:59 uur (Nederlandse tijd).

'Instructiepagina voor het inwisselen van een tegoedboncode'

https://www.playstation.com/nl-nl/get-help/help-library/store---transactions/voucher-redemption/how-to-redeem-a-voucher-code/

'Verzendtijd van tegoedbon'

Binnen 10 dagen na de sluitingsdatum.

'Instructiepagina voor het opwaarderen van je portemonnee'

https://www.playstation.com/nl-nl/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-you-can-top-up-your-wallet-to-make-purchases-from-playstatio/

 

1.             Deze tegoedbonaanbieding ('aanbieding') is beschikbaar voor inwoners van de deelnemende landen die 18 jaar of ouder zijn en die een master-account hebben voor Sony Entertainment Network ('SEN') (voorheen bekend als PlayStation®Network ('PSN')) ('in aanmerking komende personen').

 

2.             Deze aanbieding begint op de openingsdatum en eindigt op de sluitingsdatum. De periode tussen de openingsdatum en de sluitingsdatum wordt aangemerkt als de 'promotieperiode'.

 

3.             Om van deze aanbieding te kunnen profiteren, moet je als in aanmerking komend persoon:

                a. via je PlayStation®-systeem of online een account aanmaken op https://www.playstation.com/nl-nl/get-help/help-library/my-account/access-and-details/getting-started-on-playstation-network-with-your-new-playstation/ als je nog geen SEN-account hebt en

                b. je aanmelden bij je SEN-account en je PSN-portemonnee opwaarderen met ten minste het opwaardeertegoed door middel van een toepasselijke betalingsmethode in een toepasselijke store gedurende de promotieperiode ('Opwaarderen').

 

4.             Let op: het opwaarderen van je PSN-portemonnee hoeft niet in één keer te gebeuren. Gedurende de promotieperiode kun je meerdere keren opwaarderen. Volledige instructies voor het opwaarderen van je PSN-portemonnee vind je op de instructiepagina voor het opwaarderen van je portemonnee.

 

5.             De in aanmerking komende personen die opwaarderen en daarbij voldoen aan de voorwaarden die worden genoemd in clausule 3 hierboven, ontvangen een tegoedboncode ('tegoedboncode') met de waarde van het tegoedbonsaldo die vervalt op de vervaldatum van de tegoedboncode.

 

6.             Om je bij PSN te registreren, moet je akkoord gaan met de servicevoorwaarden en het privacybeleid van PSN.

 

7.             In aanmerking komende personen ontvangen een voucher met code voor elke opwaardering die aan clausule 3 voldoet.

 

8.             De organisator onderneemt binnen het redelijke stappen om de tegoedboncodes naar de in aanmerking komende personen te sturen via het e-mailadres dat aan hun SEN-account is gekoppeld, in overeenstemming met de verzendtijd van de tegoedbon. Instructies voor het inwisselen van de tegoedboncode vind je op de instructiepagina voor het inwisselen van een tegoedboncode.

 

9.             De tegoedboncode kan worden gebruikt om tegoed toe te voegen aan een PSN-portemonnee van een houder van een master-account. Dit tegoed kan vervolgens worden gebruikt voor het aanschaffen of huren van content of services van de PlayStation®Store, PlayStation™Video en/of PlayStation™Music.

 

10.          Vouchers met code zijn onderhevig aan de gebruiksvoorwaarden. Klik hier voor meer informatie. Vouchers met code zijn niet overdraagbaar en mogen niet worden doorverkocht. Voor vouchers met code geldt een vervaldatum die tegelijk met de voucher met code wordt verzonden. Er wordt geen alternatief in de vorm van contanten aangeboden. Vouchers met code worden niet vervangen als je ze kwijtraakt, als ze beschadigd raken of worden gestolen, of als ze naar een ongeldig e-mailadres worden gestuurd dat door de in aanmerking komende persoon is verstrekt.

 

11.          Een internetverbinding is vereist. De kosten voor de internetverbinding komen voor rekening van in aanmerking komende personen.

 

12.          De organisator behoudt zich het recht voor om personen van wie het gedrag strijdig is met het idee van deze algemene voorwaarden of de intentie van de aanbieding naar eigen goeddunken te diskwalificeren.

 

13.          De organisator is niet aansprakelijk als het een in aanmerking komende persoon ten gevolge van netwerk-, hardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die zijn te wijten aan de in aanmerking komende personen of aan derden niet lukt een SEN-account aan te maken of zich hierbij aan te melden of de voucher met code te ontvangen of in te lossen.

 

14.          De organisator behoudt zich het recht voor om deze aanbieding te wijzigen of te annuleren en/of om deze algemene voorwaarden op elk moment aan te passen, als de organisator dit nodig acht of in het geval van onvoorziene omstandigheden.

 

15.          In geval van geschillen is de beslissing van de organisator definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

 

16.          Als er enige reden is om aan te nemen dat deze algemene voorwaarden zijn geschonden of dat er onjuiste, onleesbare, frauduleuze of enige andere ongeldige of ongepaste informatie is verstrekt, mag de organisator naar eigen goeddunken de zending van een voucher met code weigeren.

 

17.          De 'Organisator' is: Sony Network Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londen W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk.

 

18.          Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, worden deze algemene voorwaarden in overeenstemming met het Engelse recht uitgelegd en geïnterpreteerd en het contract tussen elke deelnemer en de organisator wordt beschouwd als gesloten en uitgevoerd in Engeland.