PlayStation.com

Juridisch

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

AANVULLENDE BEPALINGEN

Sony Interactive Entertainment Europe Limited wil graag dat u het ultieme genot beleeft aan onze online games en diensten ("Diensten"). Om u en de andere gebruikers de best mogelijke ervaring te kunnen bieden, moet u akkoord gaan met de volgende Aanvullende bepalingen die gelden naast en deel uitmaken van de servicevoorwaarden en de gebruikersovereenkomst voor Sony Entertainment Network ("SEN") die u bent aangegaan met Sony Network Entertainment Europe Limited en welke u kunt vinden op eu.playstation.com/legal.

1. Leeftijdsbeperking

Als er bij deze Dienst online of op de verpakking een leeftijdsbeperking wordt vermeld, dan bevat deze inhoud die ongeschikt is voor iedereen jonger dan die leeftijdsbeperking. Wij adviseren iedereen die jonger is dan deze leeftijd de Dienst niet te gebruiken.

2. Privacy

Informatie over hoe persoonlijke gegevens die zijn verkregen van SEN-gebruikers worden toegepast, kunt u vinden in het Privacybeleid van SEN.

3. Online winkels

Tijdens het gebruik van deze Dienst online kunt u items kopen via de online winkel, door gebruik te maken van uw SEN-portemonnee. Alle aankopen worden gedaan van Sony Network Entertainment Europe Limited en vallen onder de servicevoorwaarden van SEN. Controleer de gebruiksrechten en leeftijdsbeperkingen van elke aankoop. Deze kunnen namelijk per aankoop verschillen. Voor sommige landen en talen zijn de winkels niet beschikbaar.

4. Community-hulpmiddelen

4.1 Deze dienst bevat mogelijk community-hulpmiddelen, zoals functies waarmee u met andere gebruikers kunt communiceren en afbeeldingen, foto's, video's en ander materiaal en andere informatie kunt plaatsen in gemeenschappelijke gebieden en sociale netwerkdiensten van derden ("SND") zoals Facebook en Twitter ("gebruikersmateriaal").

Bij het gebruik van deze hulpmiddelen moet u zich houden aan de servicevoorwaarden van SEN. Plaats met name geen beledigende of vulgaire berichten, afbeeldingen of geluiden in forums, profielen, openbaar toegankelijke gebieden of correspondentie met andere gebruikers. Hieronder vallen tevens smaad, bedreigingen, pesterijen, stalking en taal waarin rassen, etnische minderheden of religies worden beledigd. Gebruik de community-hulpmiddelen tevens niet om content of materiaal te openen, te gebruiken of te verspreiden waarvan u weet of had moeten weten dat het materiaal of de content inbreuk maakt op rechten van anderen, illegaal gekopieerd was, andere gebruikers beledigt of intimideert, of gerelateerd is aan andere activiteiten die het van toepassing zijnde recht schenden.

4.2 Volgens de SEN-servicevoorwaarden is gebruikersmateriaal dat door u is gecreëerd uw eigendom, maar alle content die door ons of door aan ons gelieerde bedrijven ter beschikking wordt gesteld, blijft eigendom van ons, aan ons gelieerde bedrijven en/of onze licentiegevers. U geeft ons, aan ons gelieerde bedrijven en andere SEN-gebruikers toestemming om uw gebruikersmateriaal en online-id overal op SEN en andere daaraan verbonden services, waaronder websites die verband houden met de Service waar u het gebruikersmateriaal uploadt, te distribueren, te veranderen, weer te geven en openbaar te maken. U geeft ons en aan ons gelieerde bedrijven ook toestemming om zonder enige vergoeding aan u uw gebruikersmateriaal te licentiëren, te verkopen en anderszins op commerciële wijze te gebruiken (bijvoorbeeld door abonnementen te verkopen om toegang te krijgen tot het gebruikersmateriaal en/of advertentie-inkomsten te halen uit het gebruikersmateriaal) en om uw gebruikersmateriaal te gebruiken om PlayStation®-producten en -services te promoten. U mag gebruikersmateriaal niet commercieel gebruiken zonder onze toestemming. U doet afstand van eventuele morele rechten die u op uw gebruikersmateriaal hebt. Door gebruikersmateriaal te posten, verklaart en garandeert u dat u over alle rechten beschikt die noodzakelijk zijn om het gebruikersmateriaal te posten en de in deze paragraaf aangegeven rechten te verlenen.

4.3 Wij kunnen geen toezicht houden op deze gehele Service en beloven ook niet dit te doen. We behouden ons echter het recht voor naar eigen inzicht toezicht te houden op uw online activiteit en communicatie via deze Service en deze te registreren en om naar eigen inzicht inhoud van deze Service te verwijderen, zonder kennisgeving aan u. Alle informatie die op deze manier wordt verkregen, inclusief de inhoud van uw spraak- en tekstcommunicaties, de tijd en plaats van uw activiteiten en uw online-id en IP-adres, kan door ons of door aan ons gelieerde bedrijven worden gebruikt voor het handhaven van deze Aanvullende bepalingen of de servicevoorwaarden van SEN, om te voldoen aan de wet en om onze rechten en die van onze licentieverleners en gebruikers en de persoonlijke veiligheid van onze werknemers en gebruikers te beschermen. Deze informatie kan worden overgedragen aan de politie of andere gepaste autoriteiten. Door akkoord te gaan met deze Aanvullende bepalingen geeft u hier uitdrukkelijk toestemming voor.

4.4 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid ten aanzien van u voor de activiteiten van andere gebruikers in communitygedeelten en we aanvaarden evenmin aansprakelijkheid ten aanzien van anderen voor uw activiteiten. Als u te maken krijgt met onaanvaardbaar of ongepast gedrag terwijl u online bent of als u een andere schending van de servicevoorwaarden van SEN wilt melden (met inbegrip van deze Aanvullende bepalingen), neem dan contact met ons op via de geïntegreerde mogelijkheid voor het melden van klachten of via http://ps3reporting.com.

4.5 Indien deze dienst u in staat stelt een SND te gebruiken, dan zijn naast de onze hun gebruiksvoorwaarden van toepassing en mogelijkerwijs dient u een account bij hen te hebben en dit aan uw SEN-account te koppelen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de SND of hoe u deze ervaart. Mocht u onaanvaardbaar of ongepast gedrag meemaken op een SND, meld dit dan bij de SND via hun meldsysteem voor ongepast of kwetsend gedrag.

5. Einde van de dienst

5.1 Indien we genoodzaakt zijn de online ondersteuning van deze dienst te staken, dan zullen wij ernaar streven dit minimaal 90 dagen van te voren aan te kondigen via onze gamefora en op eu.playstation.com/gameservers.