PlayStation.com

Gebruiksvoorwaarden

 
 

Specifieke regels voor de Until Dawn horror avond-wedstrijd

Algemene voorwaarden

 

1.             De Until Dawn horror avond-wedstrijd (de 'wedstrijd') is toegankelijk voor personen van 18 jaar en ouder die inwoner zijn van België of Nederland (de 'deelnemende landen'), met uitzondering van medewerkers, agenten, contractanten of consultants van de organisator (zoals hierna gedefinieerd) en hun directe familieleden, aan de organisator gelieerde bedrijven of anderen die beroepsmatig te maken hebben met de wedstrijd (de 'deelnemers').

 

2.             Je kunt je van 10.00 uur Nederlandse zomertijd op 28 augustus 2015 (de 'openingsdatum') t/m 19.00 uur (Nederlandse zomertijd) op 30 augustus 2015 (de 'sluitingsdatum') voor de wedstrijd inschrijven. De periode tussen de openingsdatum en de sluitingsdatum wordt aangemerkt als de 'wedstrijdperiode'.

 

3.             Wedstrijddeelname is gratis en vereist geen aankoop van welke aard dan ook. Door aan de wedstrijd mee te doen, gaan deelnemers akkoord met deze algemene voorwaarden (de 'voorwaarden') en de algemene regels (klik hier) en zijn zij hieraan gebonden.

 

4.             Om aan de wedstrijd mee te doen, moeten deelnemers tijdens de wedstrijdperiode de volgende stappen uitvoeren:

a)     maak, als je nog geen Sony Entertainment Network ('SEN')-account (voorheen PlayStation®Network-account) hebt, een account via je PlayStation®-systeem of online op http://eu.playstation.com/registration/;

b)    ga naar het Nederlandstalige PlayStation-forum op http://community.eu.playstation.com/playstationeu ('forum');

c)     meld je aan bij je SEN-account;

d)    klik op de thread 'Wedstrijd – Until Dawn horror avondhttp://community.eu.playstation.com/t5/Evenementen/Wedstrijd-Twitch-Until-Dawn-horror-avond/m-p/23578420 ('thread');

e)     plaats een reactie in de thread met vermelding van je online-id voor SEN en het antwoord op de vraag ‘Hoeveel slokken moet @Handige_Harry drinken tijdens de Until Dawn Twitch stream van de Nederlandstalige community? ('antwoord'); en

f)     Deelnemers moeten ervoor zorgen dat hun bericht voldoet aan de richtlijnen voor de community (plaats met name geen dubbele berichten en start bestaande threads niet opnieuw) en aan de gebruiksvoorwaarden van eu.playstation.com.

 

5.             Om je bij SEN te registreren, moet je akkoord gaan met de servicevoorwaarden, de gebruikersovereenkomst en het privacybeleid van SEN. (http://eu.playstation.com/legal/).

 

6.             Elke deelnemer mag slechts één (1) keer meedoen en komt voor maar één (1) prijs (zoals hierna gedefinieerd) in aanmerking.

 

7.             Er is één (1) winnaar ('winnaar') en één (1) tweedeprijswinnaar ( 'tweedeprijswinnaar'). De winnaar en de tweedeprijswinnaar worden geselecteerd uit de antwoorden die de dichtstbijzijnde schatting gemaakt hebben van het aantal slokken die @Handige_Harry moet drinken tijdens de Until Dawn Twitch stream van de Nederlandstalige community door een Most Valued PlayStationer 'MVP' (zoals gedefinieerd op het PlayStation-forum) en één (1) of meer medewerkers van de organisator. Het besluit van de jury is definitief.

 

8.             De organisator brengt de winnaar en de tweedeprijswinnaar binnen één (1) week na de sluitingsdatum van de uitslag op de hoogte per privébericht (Private Message, 'PM') op het forum.

 

9.             Om de prijs op te eisen (zoals hierna gedefinieerd), moeten de winnaar en de tweedeprijswinnaar binnen één (1) week na ontvangst van het PM van de organisator op gepaste wijze op het PM reageren en zijn of haar volledige naam, postadres en geboortedatum verstrekken. Het postadres dient overeen te stemmen met een eventueel ten tijde van de deelname verstrekt postadres, anders kan de winnaar en de tweedeprijswinnaar gediskwalificeerd worden.

 

10.          De winnaar wint één (1) Alien Isolation voor PlayStation 4 met een totale waarde van ongeveer EUR 70 ('eerste prijs').

 

11.          De tweedeprijswinnaar wint één (1) Resident Evil Revelations 2 box set voor PlayStation 3 met een totale waarde van ongeveer EUR 44 ('tweede prijs').

 

12.          De organisator onderneemt binnen het redelijke stappen het volgende te verzenden:

a)     per aangetekende post, de eerste prijs aan de winnaar; en

b)    per aangetekende post, de tweede prijs aan de tweedeprijswinnaar,

 binnen één (1) week nadat de gegevens van de winnaar en/of tweedeprijswinnaar zijn ontvangen.

 

13.          In deze voorwaarden betekent ('prijs') een eerste prijs en/of een tweede prijs, zoals van toepassing.

 

14.          Prijzen moeten worden geaccepteerd zoals vermeld en kunnen niet worden overgedragen. Er worden geen alternatieven in de vorm van contanten aangeboden, maar de organisator behoudt zich het recht voor om enige prijs door een prijs met vergelijkbare waarde te vervangen.

 

15.          De organisator accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele technische fouten of mankementen of enige andere problemen die ervoor kunnen zorgen dat een inzending voor de wedstrijd of overige correspondentie verloren gaat of niet juist wordt geregistreerd.

 

16.          In geval van geschillen is de beslissing van de organisator definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

 

17.          De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de wedstrijd te annuleren of om deze voorwaarden te wijzigen indien dit naar eigen goeddunken noodzakelijk wordt geacht of als omstandigheden dit onvermijdelijk maken.

 

18.          Als de prijs bij ontvangst ineffectief, defect of beschadigd wordt bevonden, dient de organisator hier binnen zeven (7) dagen na ontvangst schriftelijk van op de hoogte te worden gesteld. Als dit niet gebeurt, wordt de prijs als geaccepteerd en ontvangen beschouwd. Dit heeft geen invloed op de eventuele wettelijke rechten van de winnaar en/of de tweedeprijswinnaar.

 

19.          De winnaar en de tweedeprijswinnaar gaan ermee akkoord aan alle redelijkerwijs door de organisator vereiste publiciteitsactiviteiten deel te nemen.

 

20.          Als er enige reden is om aan te nemen dat deze voorwaarden zijn geschonden of dat er onjuiste, onleesbare, frauduleuze of enige andere ongeldige of ongepaste informatie is verstrekt, mag de organisator naar eigen goeddunken de verwerking van een inzending of de uitkering van een toegekende prijs weigeren. Als een deelnemer niet voldoet aan clausule 4, 5, 6 en/of 9, of meerdere accounts gebruikt om mee te doen, dan wordt de deelnemer uitgesloten van de wedstrijd en de inzending ongeldig verklaard.

 

21.          De winnaar en de tweedeprijswinnaar moeten in overeenstemming met de belastingwetgeving in zijn of haar rechtsgebied mogelijk belasting over de prijs betalen en zijn verantwoordelijk voor enige hieraan gerelateerde belastingplicht.

 

22.          De organisator mag uitsluitend naar eigen goeddunken de naam van de winnaar en de tweedeprijswinnaar bekendmaken op de website(s) van de organisator. De naam van de winnaar en de tweedeprijswinnaar worden op redelijk verzoek beschikbaar gesteld aan personen die binnen zes (6) weken na de sluitingsdatum een gefrankeerde, aan zichzelf geadresseerde envelop met daarop ' Until Dawn horror avond-wedstrijd' opsturen naar het volgende adres: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

23.          Op de wedstrijd zijn de algemene regels van toepassing. Klik hier om de algemene regels te bekijken.

 

24.          De 'organisator' is: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

25.          Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, worden deze voorwaarden in overeenstemming met het Engelse recht uitgelegd en geïnterpreteerd en het contract tussen elke deelnemer en de organisator wordt beschouwd als gesloten en uitgevoerd in Engeland.