PlayStation.com

Gebruiksvoorwaarden

 
 

Specifieke regels voor de ‘Gameforce 2015 – PlayStation VR’ -wedstrijd

Algemene voorwaarden

 

1.             De ‘Gameforce 2015 – PlayStation VR’-wedstrijd (de 'wedstrijd') is toegankelijk voor personen van 18 jaar en ouder die inwoner zijn van België of Nederland (de 'deelnemende landen'), met uitzondering van medewerkers, agenten, contractanten of consultants van de organisator (zoals hierna gedefinieerd) en hun directe familieleden, aan de organisator gelieerde bedrijven of anderen die beroepsmatig te maken hebben met de wedstrijd (de 'deelnemers').

 

2.             Je kunt je van 11.00 uur (Nederlandse zomertijd) op 01 oktober 2015 (de 'openingsdatum') t/m 23.59 uur (Nederlandse zomertijd) op 01 oktober 2015 (de 'sluitingsdatum') voor de wedstrijd inschrijven. De periode tussen de openingsdatum en de sluitingsdatum wordt aangemerkt als de 'wedstrijdperiode'.

 

3.             Wedstrijddeelname is gratis en vereist geen aankoop van welke aard dan ook. Door aan de wedstrijd mee te doen, gaan deelnemers akkoord met deze algemene voorwaarden (de 'voorwaarden') en de algemene regels (klik hier) en zijn zij hieraan gebonden.

 

4.             Om aan de wedstrijd mee te doen, moeten deelnemers tijdens de wedstrijdperiode de volgende stappen uitvoeren:

a)     maak, als je nog geen Sony Entertainment Network ('SEN')-account (voorheen PlayStation®Network-account) hebt, een account via je PlayStation®-systeem of online op http://eu.playstation.com/registration/;

b)      ga naar het Nederlandstalige PlayStation-forum op http://community.eu.playstation.com/playstationeu ('forum');

c)      meld je aan bij je SEN-account;

d)      klik op de thread 'Wedstrijd – Gameforce 2015 – PlayStation VR' http://community.eu.playstation.com/t5/Evenementen/Wedstrijd-Gameforce-2015-PlayStation-VR/m-p/23672852 ('thread');

e)      plaats een reactie in de thread met vermelding van je online-id voor SEN en het antwoord op de vraag ‘Als je een bestaande game zou kunnen hermaken voor PS VR welke zou het zijn en waarom?’ ('antwoord'); en

f)       deelnemers moeten ervoor zorgen dat hun bericht voldoet aan de richtlijnen voor de community (plaats met name geen dubbele berichten en start bestaande threads niet opnieuw) en aan de gebruiksvoorwaarden van eu.playstation.com.

 

5.             Om je bij SEN te registreren, moet je akkoord gaan met de servicevoorwaarden, de gebruikersovereenkomst en het privacybeleid van SEN. (http://eu.playstation.com/legal/).

 

6.             Elke deelnemer mag slechts één (1) keer meedoen en komt voor maar één (1) prijs (zoals hierna gedefinieerd) in aanmerking.

 

7.             Elke deelnemer moet zich aan de algemene regels houden, met name aan paragraaf 6 en 7. De inzendingen mogen bovendien het volgende niet bevatten:

a)     pornografische, seksueel expliciete of seksueel getinte beelden;

b)    grove, beledigende of haatdragende beelden of taal;

c)     kwetsende of lasterlijke inhoud;

d)    inhoud die de privacy of veiligheid van jezelf of anderen in gevaar brengt;

e)     inhoud die anderen op grond van geslacht, seksuele geaardheid, invaliditeit, godsdienst, etniciteit of nationaliteit veroordeelt;

f)     gewelddadig of gevaarlijk gedrag; en/of

g)    spam, reclame of andere commerciële activiteiten.

 

8.             Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat hij of zij de organisator een wereldwijd, niet-exclusief recht zonder royalty's verleent voor het gebruik van zijn of haar inzendingen voor promotionele doeleinden en voor alle aan de wedstrijd gerelateerde doeleinden op alle media, inclusief alle online platformen in het beheer van de organisator.

 

9.             Alle inzendingen moeten volledig origineel zijn en mogen geen inbreuk maken op het copyright van derden. De organisator wijst alle aansprakelijkheid van de hand in het geval dat deelnemers deze voorwaarden negeren en alle deelnemers gaan ermee akkoord dat zij de organisator volledig vrijwaren van enige claims van derden die voortvloeien uit schending van deze voorwaarden.

 

10.          Er is één winnnaar ('winnaar'). De winnaar wordt geselecteerd uit de meest originele en creatieve antwoorden door een Most Valued PlayStationer 'MVP' (zoals gedefinieerd op het PlayStation-forum) en één (1) of meer medewerkers van de organisator. Het besluit van de jury is definitief.

 

11.          De organisator brengt de winnaar binnen één week na de sluitingsdatum van de uitslag op de hoogte per privébericht (Private Message, 'PM') op het forum.

 

12.            De winnaar wint twee (2) kaartjes, één (1) kaartje voor hem- of haarzelf en één (1) kaartje voor een gast naar keuze (die tevens 18 jaar of ouder moet zijn) ('gast'), voor Gameforce te Waagnatie, Rijnkaai 150, 2030 Antwerpen, België om 10:00  (Nederlandse zomertijd) op zondag 4 oktober 2015 (het 'evenement'), met een totale waarde van EUR 10 (de 'eerste prijs').

 

13.          Om de prijs op te eisen, moet de winnaar binnen één (1) dag na ontvangst van het PM van de organisator op gepaste wijze op het PM reageren en zijn of haar volledige naam, geboortedatum, telefoonnummer en de naam van de gekozen gast doorgeven.

 

14.          De winnaar is verantwoordelijk voor alle reisuitgaven en overige uitgaven die geen deel uitmaken van de prijs, waaronder, maar niet beperkt tot, maaltijden, versnaperingen, zakgeld en/of het vervoer van en naar het evenement.

 

15.          De organisator voegt de namen van de winnaar en zijn of haar gast toe aan de gastenlijst voor het evenement. De winnaar en zijn of haar gast moeten ieder een kopie van hun door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto, zoals een paspoort of rijbewijs, meenemen om toegang te krijgen tot het evenement.

 

16.          In deze voorwaarden betekent ('prijs') een eerste prijs.

 

17.          Prijzen moeten worden geaccepteerd zoals vermeld en kunnen niet worden overgedragen. Er worden geen alternatieven in de vorm van contanten aangeboden, maar de organisator behoudt zich het recht voor om enige prijs door een prijs met vergelijkbare waarde te vervangen.

 

18.          De organisator accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele technische fouten of mankementen of enige andere problemen die ervoor kunnen zorgen dat een inzending voor de wedstrijd of overige correspondentie verloren gaat of niet juist wordt geregistreerd.

 

19.          In geval van geschillen is de beslissing van de organisator definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

 

20.          De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de wedstrijd te annuleren of om deze voorwaarden te wijzigen indien dit naar eigen goeddunken noodzakelijk wordt geacht of als omstandigheden dit onvermijdelijk maken.

 

21.          De winnaar en zijn of haar gast gaan ermee akkoord aan alle redelijkerwijs door de organisator vereiste publiciteitsactiviteiten deel te nemen. Dit houdt in het bijzonder in dat de organisator de winnaar en zijn of haar gast tijdens het evenement kan filmen. Door dit evenement bij te wonen, geven de winnaar en zijn of haar gast de organisator en gelieerde bedrijven, exploitanten en rechtverkrijgenden toestemming om:

a)     hen tijdens hun bezoek te fotograferen, te filmen en opnamen van hen te maken;

b)    deze foto's, opnamen en films en enig ander materiaal wat hieruit voortkomt ('materiaal') op elk medium te bewerken, te veranderen, te reproduceren, te publiceren en te distribueren; en

c)     het materiaal geheel of gedeeltelijk eindeloos kosteloos wereldwijd te gebruiken voor alle mogelijke doeleinden om de producten en/of services van de organisator en alles wat daarmee in verband staat of daarvan is afgeleid te promoten, aan te prijzen of te exploiteren.

 

22.          De winnaar en zijn of haar gast stemmen er ook mee in om afstand te doen van enige morele rechten die zij hebben op het materiaal en om de organisator en gelieerde bedrijven, exploitanten en rechtverkrijgenden te vrijwaren van enige eisen voor financiële compensatie met betrekking tot gebruik van het materiaal.

 

23.          Als er enige reden is om aan te nemen dat deze voorwaarden zijn geschonden of dat er onjuiste, onleesbare, frauduleuze of enige andere ongeldige of ongepaste informatie is verstrekt, mag de organisator naar eigen goeddunken de verwerking van een inzending of de uitkering van een toegekende prijs weigeren. Als een deelnemer niet voldoet aan clausule 4, 5, 6, 7, 9 en/of 13, of meerdere accounts gebruikt om mee te doen, of er enige reden is om aan te nemen dat iemand die stemt op de inzending van een deelnemer hiervoor betaald krijgt of op een andere manier wordt aangespoord dit te doen, hetzij door de deelnemer, hetzij door een derde partij, dan wordt de deelnemer uitgesloten van de wedstrijd en de inzending ongeldig verklaard.

 

24.          De winnaar moet in overeenstemming met de belastingwetgeving in zijn of haar rechtsgebied mogelijk belasting over de prijs betalen en zijn verantwoordelijk voor enige hieraan gerelateerde belastingplicht.

 

25.          De winnaar en zijn of haar gast dienen zich te houden aan eventuele toelatingseisen van het evenement. Weigering van toegang is niet de verantwoordelijkheid van de organisator en de organisator is in dergelijke gevallen niet aansprakelijk jegens de winnaar en zijn of haar gast.

 

26.          De organisator mag uitsluitend naar eigen goeddunken de naam van de winnaar bekendmaken op de website(s) van de organisator. De naam van de winnaar wordt op redelijk verzoek beschikbaar gesteld aan personen die binnen zes (6) weken na de sluitingsdatum een gefrankeerde, aan zichzelf geadresseerde envelop met daarop ‘Gameforce 2015 – PlayStation VR’'-wedstrijd opsturen naar het volgende adres: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

27.          Op de wedstrijd zijn de algemene regels van toepassing. Klik hier om de algemene regels te bekijken.

 

28.          De 'organisator' is: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

29.          Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, worden deze voorwaarden in overeenstemming met het Engelse recht uitgelegd en geïnterpreteerd en het contract tussen elke deelnemer en de organisator wordt beschouwd als gesloten en uitgevoerd in Engeland.