PlayStation.com

Juridisch

 
 

Specifieke regels voor de 'Win 5 games met Music Unlimited'-wedstrijd

Algemene voorwaarden 

1. Aan de 'Win 5 games met Music Unlimited'-wedstrijd (de 'wedstrijd') kan worden deelgenomen door inwoners van Australië, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk ('deelnemende landen') van achttien (18) jaar en ouder, met uitzondering van medewerkers, agenten, leveranciers of consultants van de organisator (zoals hierna gedefinieerd) en hun directe familieleden, aan de organisator gelieerde bedrijven of anderen die beroepsmatig te maken hebben met de wedstrijd (de 'deelnemers').

2. Je kunt van 10.00 uur Nederlandse tijd op 31-10-2013 (de 'openingsdatum') t/m 00.59 uur Nederlandse tijd op 23-11-2013 (de 'sluitingsdatum') aan de wedstrijd meedoen. De periode tussen de openingsdatum en de sluitingsdatum wordt aangemerkt als de 'wedstrijdperiode'.

3. Wedstrijddeelname is gratis en vereist geen aankoop van welke aard dan ook. Door aan de wedstrijd mee te doen, gaan deelnemers akkoord met deze algemene voorwaarden ('voorwaarden') en zijn zij hieraan gebonden.

4. Om aan de wedstrijd mee te doen, moeten deelnemers tijdens de wedstrijdperiode de volgende stappen uitvoeren:

a) Maak als je nog geen Sony Entertainment Network (SEN-account) (voorheen PlayStation®Network-account) hebt via je PlayStation®-systeem of online een account aan op http://eu.playstation.com/registration/;

b) meld je aan bij je SEN-account;

c) ga naar de PlayStation®-blog op http://blog.eu.playstation.com (de 'blog');

d) klik op het blogbericht getiteld: 'Win 5 van de grootste PlayStation 4-games met Music Unlimited';

e) voeg in het daarvoor bestemde veld onder aan het blogbericht je ultieme PS4-afspeellijst in (de 'afspeellijst') (maximaal tien nummers) en klik op 'Submit' (verzenden); en

f)  deelnemers moeten ervoor zorgen dat hun bericht voldoet aan de richtlijnen voor de community (plaats met name geen dubbele berichten en start bestaande threads niet opnieuw) en aan de gebruikersvoorwaarden van eu.playstation.com.

5. Om je bij SEN en voor Music Unlimited-abonnementen te registreren, moet je akkoord gaan met de servicevoorwaarden en de gebruikersovereenkomst van SEN en het privacybeleid van SEN.

6. Elke deelnemer mag meerdere wedstrijdinzendingen insturen door meerdere reacties op de vraag te plaatsen, maar elke deelnemer komt voor slechts één (1) prijs (zoals hierna gedefinieerd) in aanmerking.

7. Elke deelnemer moet zich aan de algemene regels houden, met name aan paragraaf 7 en 8. De inzendingen mogen bovendien het volgende niet bevatten:

a)  pornografische, seksueel expliciete of seksueel getinte beelden;

b)  grove, beledigende of haatdragende beelden of taal;

c)   kwetsende of lasterlijke inhoud;

d)  inhoud die de privacy of veiligheid van jezelf of anderen in gevaar brengt;

e)  inhoud die anderen op grond van geslacht, seksuele geaardheid, invaliditeit, godsdienst, etniciteit of nationaliteit veroordeelt;

f)   gewelddadig of gevaarlijk gedrag; en/of

g)  spam, reclame of andere commerciële activiteiten.

8.  Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat hij of zij de organisator een niet-exclusief recht zonder royalty's verleent voor het gebruik van zijn of haar inzendingen voor promotionele doeleinden en voor alle aan de wedstrijd gerelateerde doeleinden op alle media, inclusief alle online platformen in het beheer van de organisator.

9. Alle inzendingen moeten volledig origineel zijn en mogen geen inbreuk maken op het copyright van enige derden. De organisator wijst alle aansprakelijkheid van de hand in geval deelnemers deze voorwaarden negeren en alle deelnemers gaan ermee akkoord dat zij de organisator volledig vrijwaren tegen enige claims van enige derden die voortvloeien uit schending van deze voorwaarden.

10. Er wordt één (1) winnaar (de 'winnaar') gekozen door een jury op basis van de kwaliteit en de relevantie met betrekking tot klassieke PlayStation®-soundtracks en de originaliteit van de ingezonden afspeellijst. De jury is onafhankelijk en mag zelf niet meedoen aan de wedstrijd. Het besluit van de jury is definitief.

11. De organisator brengt de winnaar binnen één (1) week na de sluitingsdatum per e-mail naar het aan de SEN-account van de winnaar gekoppelde e-mailadres (het 'e-mailadres') van de uitslag op de hoogte.

12. De winnaar wint vouchers met code voor de vijf (5) volgende games:

a)   Killzone: Shadow Fall;

b)   Call of Duty®: Ghosts;

c)    EA SPORTSTMFIFA 14;

d)   Assassin's Creed®IV Black Flag; en

e)   KNACKTM

met een totale waarde van ongeveer GBP 54,99 / EUR 64,77 / DKK 483,16 / NOK 525,86 / AUD 92,99 / NZD 107 (de 'prijs').

13. Om zijn of haar prijs op te eisen, moet de winnaar binnen dertig (30) dagen na ontvangst van het e-mailbericht van de organisator op gepaste wijze op het bericht van de organisator reageren en zijn of haar naam en geboortedatum doorgeven.

14. Vouchers met code zijn onderhevig aan de gebruiksvoorwaarden. Klik hier voor meer informatie. Vouchers met code zijn niet overdraagbaar en mogen niet worden doorverkocht. Voor vouchers met code geldt een vervaldatum die tegelijk met de voucher met code wordt verzonden.

15.  Prijzen moeten zoals vermeld worden geaccepteerd en kunnen niet worden opgeschort. Er worden geen alternatieven in de vorm van contanten aangeboden, maar de organisator behoudt zich het recht voor om enige prijs door een prijs met vergelijkbare waarde te vervangen.

16.  De organisator accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele technische fouten of mankementen of enige andere problemen die ervoor kunnen zorgen dat een inzending voor de wedstrijd of overige correspondentie verloren gaat of niet juist wordt geregistreerd.

17. In geval van geschillen is de beslissing van de organisator definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

18. De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de wedstrijd te annuleren of om deze voorwaarden te wijzigen indien dit naar eigen goeddunken noodzakelijk wordt geacht of als omstandigheden dit onvermijdelijk maken.

19. De organisator onderneemt binnen het redelijke stappen om de prijs binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de gegevens van de winnaar te verzenden naar het e-mailadres van de winnaar.

20. Als de prijs bij ontvangst ineffectief, defect of beschadigd wordt bevonden, dient de organisator hier binnen zeven (7) dagen na ontvangst schriftelijk van op de hoogte te worden gesteld. Als dit niet gebeurt, wordt de prijs als geaccepteerd en ontvangen beschouwd. Dit heeft geen invloed op de eventuele wettelijke rechten van de winnaar.

21. De winnaar gaat ermee akkoord aan alle redelijkerwijs door de organisator vereiste publiciteitsactiviteiten deel te nemen.

22. De organisator mag uitsluitend naar eigen goeddunken de naam van de winnaar op de website(s) van de organisator bekendmaken. De naam van de winnaar wordt op redelijk verzoek beschikbaar gesteld aan personen die binnen zes (6) weken na de sluitingsdatum een gefrankeerde, aan zichzelf geadresseerde envelop met daarop 'Win 5 Games with Music Unlimited' opsturen naar het volgende adres: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

23. Als er enige reden is om aan te nemen dat deze voorwaarden zijn geschonden of dat er onjuiste, onleesbare, frauduleuze of enige andere ongeldige of ongepaste informatie is verstrekt, mag de organisator naar eigen goeddunken de verwerking van een inzending of de uitkering van een toegekende prijs weigeren.

24. De winnaar moet in overeenstemming met de belastingwetgeving in zijn of haar rechtsgebied mogelijk belasting over de prijs betalen en is verantwoordelijk voor elke hieraan gerelateerde belastingplicht.

25. Op de wedstrijd zijn de algemene regels van toepassing. Meer informatie? Klik hier om de algemene regels te bekijken.

26. De 'organisator' is: Sony Network Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

27. Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, worden deze voorwaarden in overeenkomst met het Engelse recht uitgelegd en geïnterpreteerd en het contract tussen elke deelnemer en de organisator wordt beschouwd als gesloten en uitgevoerd in Engeland.