PlayStation.com

Gebruiksvoorwaarden

 
 

Algemene voorwaarden – specifieke regels voor de 'Tearaway Unfolded-kostuum'-wedstrijd

1.   Alle inwoners van Australië, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Rusland, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland ('deelnemende landen') van 13 jaar en ouder kunnen aan de 'Tearaway Unfolded-kostuum'-wedstrijd ('wedstrijd') deelnemen, met uitzondering van medewerkers, agenten, aannemers of consultants van de organisator (zoals hierna gedefinieerd) en hun directe familieleden, aan de organisator gelieerde bedrijven of anderen die beroepsmatig te maken hebben met de wedstrijd ('deelnemers'). Deze voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) gelden voor deelnemers woonachtig in Australië, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Hongarije, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Rusland, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

 

2.             Je kunt van 10:00 uur Nederlandse tijd op 07-05-2014 ('openingsdatum') t/m 00:59 uur Nederlandse tijd op 14-05-2014 ('sluitingsdatum') aan de wedstrijd meedoen. De periode tussen de openingsdatum en de sluitingsdatum wordt aangemerkt als de 'wedstrijdperiode'.

 

3.            Wedstrijddeelname is gratis en vereist geen aankoop van welke aard dan ook. Door aan de wedstrijd mee te doen, gaan deelnemers akkoord met deze algemene voorwaarden ('voorwaarden') en de algemene regels (klik hier) en zijn zij hieraan gebonden.

 

4.             Om aan de wedstrijd mee te doen, moeten deelnemers tijdens de wedstrijdperiode de volgende stappen uitvoeren:

 

a)     ga naar de pagina met PlayStation®-wedstrijden op eu.playstation.com/psn/competitions;

b)    klik op de koppeling voor de 'Tearaway Unfolded-kostuum'-wedstrijd voor de wedstrijdpagina ('pagina');

c)     ontwerp een origineel kostuum;

d)    Deelnemers kunnen hun kostuum ontwerpen op de volgende manieren:

I.     met behulp van de messenger-aanpassingstools in de Tearaway PlayStation®Vita-game; of

II.    met behulp van de zogenaamde 'cutting mat' in de Tearaway PlayStation®Vita-game, waar zij verschillende vellen gekleurd papier naar wens kunnen knippen om zo hun eigen persoonlijke stukken te maken; of

III.   met behulp van papier;

e)     wanneer het kostuum klaar is, moeten deelnemers:

I.     een digitale kopie van hun voltooide kostuum opslaan; of

II.    een foto maken van hun voltooide kostuum (elk een 'afbeelding');

f)     de afbeelding naar de pagina uploaden. De afbeelding moet in .jpeg-indeling worden ingediend en mag niet groter zijn dan 5000 kilobyte;

g)    voer de volgende gegevens in de daarvoor bestemde velden in en klik op Verzenden:

I.     bevestiging van e-mailadres;

II.    volledige naam;

III.   geboortedatum; en

IV.  land van inwoning; en

h)     Deelnemers moeten ervoor zorgen dat zij zich houden aan de gebruiksvoorwaarden van eu.playstation.com.

 

5.             Elke deelnemer mag slechts één (1) keer meedoen en komt voor maar één (1) prijs (zoals hierna gedefinieerd) in aanmerking.

 

6.             Elke deelnemer moet zich aan de algemene regels houden, met name aan paragraaf 4 en 6. De inzendingen mogen bovendien het volgende niet bevatten:

a)       pornografische, seksueel expliciete of seksueel getinte beelden;

b)      grove, beledigende of haatdragende beelden of taal;

c)       kwetsende of lasterlijke inhoud;

d)      inhoud die de privacy of veiligheid van jezelf of anderen in gevaar brengt;

e)       inhoud die anderen op grond van geslacht, seksuele geaardheid, invaliditeit, godsdienst, etniciteit of nationaliteit veroordeelt;

f)       gewelddadig of gevaarlijk gedrag; en/of

g)      spam, reclame of andere commerciële activiteiten.

 

7.             Iedere deelnemer verleent de organisator een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor het gebruik van de ingezonden items voor:

I.      promotionele doeleinden en voor alle doeleinden die verband houden met de wedstrijd en de game (zoals hieronder gedefinieerd), over alle media met inbegrip van eventuele online platforms die door de Organisator worden beheerd; en

II.     voor alle doeleinden die verband houden met de game, inclusief integratie van het kostuum in de game.8.             Alle inzendingen moeten volledig origineel zijn en mogen geen inbreuk maken op het copyright van derden. De organisator wijst alle aansprakelijkheid van de hand in het geval dat deelnemers deze voorwaarden negeren en alle deelnemers gaan ermee akkoord dat zij de organisator volledig vrijwaren van enige claims van derden die voortvloeien uit schending van deze voorwaarden.

 

9.             Er wordt één (1) winnaar (elk een 'winnaar') geselecteerd. De winnaar wordt gekozen uit de meest originele, persoonlijke en creatieve afbeeldingen door een onafhankelijk jurylid dat zelf niet mag deelnemen aan de wedstrijd. Het besluit van de jury is definitief.

 

10.          De organisator brengt de winnaar binnen twee (2) weken na de sluitingsdatum van de uitslag op de hoogte per e-mailbericht naar het e-mailadres dat de deelnemer heeft verstrekt ten tijde van de deelname.

 

11.          Om de prijs (zoals hierna gedefinieerd) op te eisen, moet de winnaar binnen één (1) week na ontvangst van het e-mailbericht van de organisator op gepaste wijze op het bericht van de organisator reageren en zijn of haar volledige naam en geboortedatum verstrekken.

 

12.          De winnaar krijgt het recht om zijn of haar kostuum op te nemen in de Tearaway Unfolded PlayStation®4-game ('game'), naar eigen goeddunken aangepast door de organisator, ('eerste prijs').

 

13.          In deze voorwaarden betekent 'prijs' een eerste prijs.

 

14.          Prijzen moeten worden geaccepteerd zoals vermeld en kunnen niet worden overgedragen. Er worden geen alternatieven in de vorm van contanten aangeboden, maar de organisator behoudt zich het recht voor om enige prijs door een prijs met vergelijkbare waarde te vervangen.

 

15.          De organisator accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele technische fouten of mankementen of enige andere problemen die ervoor kunnen zorgen dat een inzending voor de wedstrijd of overige correspondentie verloren gaat of niet juist wordt geregistreerd.

 

16.          In geval van geschillen is de beslissing van de organisator definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

 

17.          De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de wedstrijd te annuleren of om deze voorwaarden te wijzigen indien dit naar eigen goeddunken noodzakelijk wordt geacht of als omstandigheden dit onvermijdelijk maken.

 

 

18.          Als de prijs bij ontvangst ineffectief, defect of beschadigd wordt bevonden, dient de organisator hier binnen zeven (7) dagen na ontvangst schriftelijk van op de hoogte te worden gesteld. Als dit niet gebeurt, wordt de prijs als geaccepteerd en ontvangen beschouwd. Dit heeft geen invloed op de eventuele wettelijke rechten van de winnaar.

 

19.          De winnaar gaat ermee akkoord aan alle redelijkerwijs door de organisator vereiste publiciteitsactiviteiten deel te nemen.

 

20.          Als er enige reden is om aan te nemen dat deze voorwaarden zijn geschonden of dat er onjuiste, onleesbare, frauduleuze of enige andere ongeldige of ongepaste informatie is verstrekt, mag de organisator naar eigen goeddunken de verwerking van een inzending of de uitkering van een toegekende prijs weigeren. Als een deelnemer niet voldoet aan clausules 4, 5, 6, 8 en 11, of meerdere accounts gebruikt om mee te doen, zal hij of zij worden uitgesloten van de wedstrijd en wordt de inzending ongeldig verklaard.

 

21.          De organisator mag uitsluitend naar eigen goeddunken de naam van de winnaar op de website(s) van de organisator bekendmaken. De naam van de winnaar wordt op redelijk verzoek beschikbaar gesteld aan personen die binnen zes (6) weken na de sluitingsdatum een gefrankeerde, aan zichzelf geadresseerde envelop met daarop 'Tearaway Unfolded Costume' opsturen naar het volgende adres: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

 

22.          Op de wedstrijd zijn de algemene regels van toepassing. Klik hier om de algemene regels te bekijken.

 

23.          De 'organisator' is: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londen W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk.

 

24.          Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, worden deze voorwaarden in overeenkomst met het Engelse recht uitgelegd en geïnterpreteerd en het contract tussen elke deelnemer en de organisator wordt beschouwd als gesloten en uitgevoerd in Engeland.