PlayStation.com

Juridisch

 
 

Specifieke regels voor de 'SingStar Glory Grab'-wedstrijd

Algemene voorwaarden

1.  De 'SingStar Glory Grab'-wedstrijd ('wedstrijd') is toegankelijk voor personen van 16 jaar en ouder die inwoner zijn van België, Denemarken, Duitsland, Finland, Ierland, Nederland, Oostenrijk, Rusland, Slowakije, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland ('deelnemende landen'), met uitzondering van medewerkers, agenten, contractanten of consultants van de organisator (zoals hierna gedefinieerd) en hun directe familieleden, aan de organisator gelieerde bedrijven of anderen die beroepsmatig te maken hebben met de wedstrijd ('deelnemers').

2. Je kunt van 10:00 uur Nederlandse tijd op 30-07-2014 ('openingsdatum') tot en met 29-08-2014 om 00:59 uur Nederlandse tijd ('sluitingsdatum') aan de wedstrijd meedoen. De periode tussen de openingsdatum en de sluitingsdatum wordt aangemerkt als de 'wedstrijdperiode'.

3.  Wedstrijddeelname is gratis en vereist geen aankoop van welke aard dan ook.  Door aan de wedstrijd mee te doen, gaan deelnemers akkoord met deze algemene voorwaarden ('voorwaarden') en zijn zij hieraan gebonden.

4.  Om aan de wedstrijd mee te doen, moeten deelnemers tijdens de wedstrijdperiode de volgende stappen uitvoeren:

a)   als ze geen Twitter-account hebben, moeten ze er een maken via https://twitter.com/signup;

b)   ze moeten 'SingStar' volgen op Twitter door naar www.twitter.com/SingStarHQ ('pagina') te gaan; en

c)   ze moeten een afbeelding van zichzelf tweeten waarop ze hun beste glory grab (in de lucht grijpen in een rock-/popsterpose) laten zien ('afbeelding') en hierbij @SingStarHQ taggen en #SingStarGlory vermelden.

5.  Elke deelnemer mag gedurende de wedstrijdperiode één (1) keer per dag meedoen en komt voor maar één (1) prijs (zoals hierna gedefinieerd) in aanmerking.

6.  Elke deelnemer moet zich aan de algemene regels houden, met name aan paragraaf 6 en 7.  De inzendingen mogen bovendien het volgende niet bevatten:

    a) pornografische, seksueel expliciete of seksueel getinte beelden;

    b) grove, beledigende of haatdragende beelden of taal;

    c) kwetsende of lasterlijke inhoud;

    d) inhoud die de privacy of veiligheid van jezelf of anderen in gevaar brengt;

    e) inhoud die anderen op grond van geslacht, seksuele geaardheid, invaliditeit, godsdienst, etniciteit of nationaliteit veroordeelt;

    f) gewelddadig of gevaarlijk gedrag; en/of

    g) spam, reclame of andere commerciële activiteiten.

7.  Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat hij of zij de organisator een niet-exclusief recht zonder royalty's verleent voor het gebruik van zijn of haar inzendingen voor promotionele doeleinden en voor alle aan de wedstrijd gerelateerde doeleinden op alle media, inclusief alle online platformen in het beheer van de organisator.

8.  Alle inzendingen moeten volledig origineel zijn en mogen geen inbreuk maken op het copyright van derden.  De organisator wijst alle aansprakelijkheid van de hand in het geval dat deelnemers deze voorwaarden negeren en alle deelnemers gaan ermee akkoord dat zij de organisator volledig vrijwaren van enige claims van derden die voortvloeien uit schending van deze voorwaarden.

9.  Er is één (1) winnaar ('winnaar') op basis van de originaliteit en creativiteit van de afbeelding. De winnaar wordt geselecteerd door het SingStar-team. De mensen in dit team mogen zelf niet meedoen aan de wedstrijd. Het besluit van de jury is definitief.

10.  De organisator brengt de winnaar binnen één (1) dag na de sluitingsdatum per rechtstreeks privébericht ('RPB') op Twitter van de uitslag op de hoogte.

11. Om een prijs op te eisen, moet de winnaar binnen zeven (7) dagen na ontvangst van het RPB van de organisator op dit RPB reageren en in zijn/haar antwoord zijn/haar naam, geboortedatum en postadres vermelden.

12.  De winnaar krijgt:

     a)     één (1) exemplaar van SingStar: Ultimate Party; en

     b)    één (1) SingStar-T-shirt; en

     c)     één (1) voucher met code voor Sony Entertainment Network ('SEN') voor algemeen gebruik in de SEN Store (met een geschatte waarde van EUR 29,99 / DKK 229 / RUB 1449 / CHF 36,90 / GBP 25),

met een totale waarde van ongeveer EUR 67,76 / DKK 505,24 / RUB 3169,88 / CHF 82,36 / GBP 53,83 ('prijs').

13. Vouchers met code zijn onderhevig aan gebruiksvoorwaarden. Klik hier voor meer informatie. Vouchers met code zijn niet overdraagbaar en mogen niet worden doorverkocht. Voor vouchers met code geldt een vervaldatum die tegelijk met de voucher met code wordt verzonden.

14. Prijzen moeten worden geaccepteerd zoals vermeld en kunnen niet worden overgedragen.  Er worden geen alternatieven in de vorm van contanten aangeboden, maar de organisator behoudt zich het recht voor om enige prijs door een prijs met vergelijkbare waarde te vervangen.

15. De organisator accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele technische fouten of mankementen of enige andere problemen die ervoor kunnen zorgen dat een inzending voor de wedstrijd of overige correspondentie verloren gaat of niet juist wordt geregistreerd.

16. In geval van geschillen is de beslissing van de organisator definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

17. De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de wedstrijd te annuleren of om deze voorwaarden te wijzigen indien dit naar eigen goeddunken noodzakelijk wordt geacht of als omstandigheden dit onvermijdelijk maken.

18. De organisator onderneemt binnen het redelijke stappen om de prijs binnen vijf (5) weken na ontvangst van de gegevens van de winnaar per aangetekende post naar de winnaar te versturen.

19. Als de prijs bij ontvangst ineffectief, defect of beschadigd wordt bevonden, dient de organisator hier binnen zeven (7) dagen na ontvangst schriftelijk van op de hoogte te worden gesteld. Als dit niet gebeurt, wordt de prijs als geaccepteerd en ontvangen beschouwd.  Dit heeft geen invloed op de eventuele wettelijke rechten van de winnaar.

20. De winnaar gaat ermee akkoord aan alle redelijkerwijs door de organisator vereiste publiciteitsactiviteiten deel te nemen.

21.  De organisator mag uitsluitend naar eigen goeddunken de naam van de winnaar op de website(s) van de organisator bekendmaken.  De naam van de winnaar wordt op redelijk verzoek beschikbaar gesteld aan personen die binnen zes (6) weken na de sluitingsdatum een gefrankeerde, aan zichzelf geadresseerde envelop bijvoegen met daarop 'SingStar Glory Grab Competition' en opsturen naar het volgende adres: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

22. Als er enige reden is om aan te nemen dat deze voorwaarden zijn geschonden of dat er onjuiste, onleesbare, frauduleuze of enige andere ongeldige of ongepaste informatie is verstrekt, mag de organisator naar eigen goeddunken de verwerking van een inzending of de uitkering van een toegekende prijs weigeren. Als deelnemers niet voldoen aan clausules 4, 5, 6, 8 en/of 11, of meerdere accounts gebruiken om mee te doen, zullen ze worden uitgesloten van de wedstrijd en wordt hun inzending ongeldig verklaard.

23.  De winnaar moet in overeenstemming met de belastingwetgeving in zijn of haar rechtsgebied mogelijk belasting over de prijs betalen en is verantwoordelijk voor elke hieraan gerelateerde belastingplicht.

 

24.          Op de wedstrijd zijn de algemene regels van toepassing. Klik hier om de algemene regels te bekijken.

25.          De 'organisator' is: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londen W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk.

26.          Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, worden deze voorwaarden in overeenstemming met het Engelse recht uitgelegd en geïnterpreteerd en het contract tussen elke deelnemer en de organisator wordt beschouwd als gesloten en uitgevoerd in Engeland.

Kennisgeving inzake Twitter:

Informatie over de deelname en het winnen van prijzen maken deel uit van het wedstrijdreglement.  Deelname aan de wedstrijd houdt in dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden en de Twitter-regels (beschikbaar op http://support.twitter.com/articles/18311-the-twitter-rules).