PlayStation.com

Juridisch

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Specifieke regels voor de 'Ontwerp jouw OWL'-wedstrijd

Algemene voorwaarden

1.     Alle inwoners van Australië, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Rusland, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland ('deelnemende landen') van 18 jaar en ouder, met uitzondering van medewerkers, agenten, aannemers of consultants van de organisator (zoals hierna gedefinieerd) en hun directe familieleden, aan de organisator gelieerde bedrijven of anderen die beroepsmatig te maken hebben met de wedstrijd, kunnen aan de 'Ontwerp jouw OWL'-wedstrijd ('wedstrijd') deelnemen ('deelnemers').

2.             Je kunt van 10:00 uur Nederlandse tijd op 19-05-2014 (de 'openingsdatum') t/m 00:59 uur Nederlandse tijd op 17-06-2014 (de 'sluitingsdatum') aan de wedstrijd meedoen. De periode tussen de openingsdatum en de sluitingsdatum wordt aangemerkt als de 'wedstrijdperiode'.

3.             Wedstrijddeelname is gratis en vereist geen aankoop van welke aard dan ook. Door aan de wedstrijd mee te doen, gaan deelnemers akkoord met deze algemene voorwaarden ('voorwaarden') en zijn zij hieraan gebonden.

4.             Om aan de wedstrijd mee te doen, moeten deelnemers tijdens de wedstrijdperiode de volgende stappen uitvoeren:

a)     Download de OWL-skinsjabloon van http://killzone.dl.playstation.net/killzone/kzsf_contest/owl_template.png;

b)    Wijzig de afmetingen van de afbeelding niet, en voorzie de OWL-skinsjabloon van een origineel ontwerp met behulp van een ontwerppakket op de computer van de deelnemer ('ontwerp');

c)     Sla het voltooide ontwerp op in .JPG- of .PNG-indeling;

d)    Upload het ontwerp naar een image hosting service of file hosting service waarop de organisator het zonder lidmaatschap kan bekijken of downloaden; en

e)     Stuur de URL van het gehoste ontwerp, samen met de volledige naam en geboortedatum van de deelnemer en de titel van het ontwerp, in een e-mailbericht naar community@guerrilla-games.com vóór de sluitingsdatum.

5.             Elke deelnemer mag slechts één (1) keer meedoen en komt voor maar één (1) prijs (zoals hierna gedefinieerd) in aanmerking.

6.             Elke deelnemer moet zich aan de algemene regels houden, met name aan paragraaf 7 en 8. De inzendingen mogen bovendien het volgende niet bevatten:

a)             pornografische, seksueel expliciete of seksueel getinte beelden;

b)            grove, beledigende of haatdragende beelden of taal;

c)             kwetsende of lasterlijke inhoud;

d)            inhoud die de privacy of veiligheid van jezelf of anderen in gevaar brengt;

e)             inhoud die anderen op grond van geslacht, seksuele geaardheid, invaliditeit, godsdienst, etniciteit of nationaliteit veroordeelt;

f)             gewelddadig of gevaarlijk gedrag; en/of

g)            spam, reclame of andere commerciële activiteiten.

7.             Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat hij of zij de organisator een niet-exclusief recht zonder royalty's verleent voor het gebruik van zijn of haar inzendingen voor promotionele doeleinden en voor alle aan de wedstrijd gerelateerde doeleinden op alle media, inclusief alle online platformen in het beheer van de organisator.

8.             Alle inzendingen moeten volledig origineel zijn en mogen geen inbreuk maken op het copyright van derden. De organisator wijst alle aansprakelijkheid van de hand in het geval dat deelnemers deze voorwaarden negeren en alle deelnemers gaan ermee akkoord dat zij de organisator volledig vrijwaren van enige claims van derden die voortvloeien uit schending van deze voorwaarden.

9.             Er is één (1) winnaar ('winnaar'), die als volgt wordt geselecteerd:

a)     een onafhankelijke jury nomineert de ingediende ontwerpen van vijf (5) deelnemers op basis van hun originaliteit en creativiteit ('finalisten');

b)    de ontwerpen van de finalisten worden aan het begin van de stemperiode (zoals hieronder gedefinieerd) op https://www.facebook.com/killzonedotcom geplaatst;

c)     Facebook-gebruikers zullen worden uitgenodigd om hun favoriete ontwerp 'leuk te vinden' tijdens de stemperiode;

d)    de finalist die aan het einde van de stemperiode de meeste vind-ik-leuks heeft gekregen is de winnaar; en

e)     in het geval van een gelijkspel bepaalt een onafhankelijk jurylid welke finalist met de meeste vind-ik-leuks wint. Het besluit van de jury is definitief.

10.          Het stemmen begint op 21-06-2014 om 10:00 Nederlandse tijd en eindigt op 27-06-2014 om 00:59 Nederlandse tijd ('stemperiode').

11.          De organisator brengt de winnaar binnen één (1) dag na het einde van de stemperiode per e-mail van de uitslag op de hoogte via het e-mailadres dat is gebruikt voor het versturen van het ontwerp.

12.          Het ontwerp van de winnaar wordt gebruikt als basis voor een echt OWL-skins-pack, dat als downloadbare content voor KILLZONE™ SHADOW FALL in de PlayStation®Store zal worden verkocht, tegen een prijs die door de organisator zal worden bepaald, binnen drie maanden na het einde van de stemperiode ('prijs'). De winnaar wordt vermeld als ontwerper van de skin bij de beschrijving in de PlayStation®Store. De prijs heeft geen geldwaarde.

13.          Prijzen moeten zoals vermeld worden geaccepteerd en kunnen niet worden opgeschort. Er worden geen alternatieven in de vorm van contanten aangeboden, maar de organisator behoudt zich het recht voor om enige prijs door een prijs met vergelijkbare waarde te vervangen.

14.          De organisator accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele technische fouten of mankementen of enige andere problemen die ervoor kunnen zorgen dat een inzending voor de wedstrijd of overige correspondentie verloren gaat of niet juist wordt geregistreerd.

15.          In geval van geschillen is de beslissing van de organisator definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

16.          De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de wedstrijd te annuleren of om deze voorwaarden te wijzigen indien dit naar eigen goeddunken noodzakelijk wordt geacht of als omstandigheden dit onvermijdelijk maken.

17.          De winnaar gaat ermee akkoord aan alle redelijkerwijs door de organisator vereiste publiciteitsactiviteiten deel te nemen.

18.          De winnaar stemt er ook mee in om afstand te doen van enige morele rechten die hij of zij heeft op het ontwerp en om de organisator en gelieerde bedrijven, exploitanten en rechtverkrijgenden te vrijwaren van enige eisen voor financiële compensatie met betrekking tot gebruik van het ontwerp.

19.          Als er enige reden is om aan te nemen dat deze voorwaarden zijn geschonden of dat er onjuiste, onleesbare, frauduleuze of enige andere ongeldige of ongepaste informatie is verstrekt, mag de organisator naar eigen goeddunken de verwerking van een inzending of de uitkering van een toegekende prijs weigeren. Als een deelnemer niet voldoet aan clausules 4, 5, 6, 7 en/of 8 zullen ze worden uitgesloten van de wedstrijd en wordt hun inzending ongeldig verklaard.

20.          De winnaar moet in overeenstemming met de belastingwetgeving in zijn of haar rechtsgebied mogelijk belasting over de prijs betalen en is verantwoordelijk voor elke hieraan gerelateerde belastingplicht. Winnaars die in Frankrijk wonen, zijn uitgesloten van een dergelijke belastingplicht.

21.          De organisator mag uitsluitend naar eigen goeddunken de naam van de winnaar op de website(s) van de organisator en op http://www.killzone.com en http://www.facebook.com/killzonedotcom bekendmaken.

22.          In overeenstemming met de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende gegevensverwerking, gegevensbestanden en vrijheden van individuen, hebben deelnemers die ingezetene zijn van Frankrijk recht op toegang tot eigen persoonsgegevens en op rectificatie van persoonsgegevens over zichzelf.

23.          Voor geldige deelname door deelnemers die ingezetene zijn van Frankrijk kunnen geldige kosten voor een internetverbinding die vereist is voor deelname aan het spel en/of het aanvragen van een exemplaar van deze Voorwaarden worden terugbetaald door hier binnen zes (6) weken na de sluitingsdatum een verzoek voor in te dienen bij: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom. Een dergelijke restitutie van internetkosten wordt berekend op basis van een gemiddelde verbindingstijd en een gemiddeld kortingspercentage dat door internetproviders in de markt wordt toegepast, met een maximum van € 1 (inclusief de kosten voor het restitutieverzoek). Restitutie is niet mogelijk voor deelnemers met onbeperkte internettoegang via ADSL, kabel of anderszins.

24.          Op de wedstrijd zijn de algemene regels van toepassing. Klik hier om de algemene regels te bekijken.

25.          De 'organisator' is: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londen W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk.

26.          Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, worden deze voorwaarden in overeenkomst met het Engelse recht uitgelegd en geïnterpreteerd en het contract tussen elke deelnemer en de organisator wordt beschouwd als gesloten en uitgevoerd in Engeland.

Kennisgeving inzake Facebook:

Deze wedstrijd wordt niet door Facebook gesponsord, onderschreven of beheerd en is op geen enkele wijze met Facebook geassocieerd. Elke deelnemer verstrekt zijn of haar gegevens aan de organisator en niet aan Facebook. De door elke deelnemer verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het beheren van de wedstrijd. Elke deelnemer accepteert dat Facebook geen enkele aansprakelijkheid heeft met betrekking tot deze wedstrijd