PlayStation.com

Gebruiksvoorwaarden

 
 

Algemene voorwaarden – Specifieke regels voor de 'PlayStation®Vita 2014'-wedstrijd

  1. Alle inwoners van Australië, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Rusland, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland ('deelnemende landen') van 7 jaar en ouder, met uitzondering van medewerkers, agenten, aannemers of consultants van de organisator (zoals hierna gedefinieerd) en hun directe familieleden, aan de organisator gelieerde bedrijven of anderen die beroepsmatig te maken hebben met de wedstrijd, kunnen aan de 'PlayStation®Vita 2014'-wedstrijd ('wedstrijd') deelnemen ('deelnemers').

 

2.             Je kunt van 10:00 uur Nederlandse tijd op 29-07-2014 ('openingsdatum') tot en met 04-09-2014 om 00:59 uur Nederlandse tijd ('sluitingsdatum') aan de wedstrijd meedoen. De periode tussen de openingsdatum en de sluitingsdatum wordt aangemerkt als de 'wedstrijdperiode'.

 

3.             Wedstrijddeelname is gratis en vereist geen aankoop van welke aard dan ook. Door aan de wedstrijd mee te doen, gaan deelnemers akkoord met deze algemene voorwaarden ('voorwaarden') en zijn zij hieraan gebonden.

 

4.             Om aan de wedstrijd mee te doen, moeten deelnemers tijdens de wedstrijdperiode de volgende stappen uitvoeren:

a)      ga naar de pagina met PlayStation®-wedstrijden op eu.playstation.com/psn/competitions;

b)      klik op de koppeling voor de 'PlayStation®Vita 2014'-wedstrijd;

c)      voer je e-mailadres in het daarvoor bestemde veld in;

d)      klik op Start om de getimede quiz met meerkeuzevragen te starten;

e)      beantwoord alle meerkeuzevragen zo snel mogelijk, voer de unieke captcha-code in die verschijnt en klik op Verzenden zodra je klaar bent om de tijd te stoppen; en

f)       voer de volgende gegevens in de daarvoor bestemde velden in en klik op Verzenden:

                                      I.        bevestiging van e-mailadres;

                                     II.        volledige naam;

                                    III.        geboortedatum; en

                                   IV.        land van inwoning.

 

5.             Elke deelnemer mag slechts één (1) keer meedoen en komt voor maar één (1) prijs (zoals hierna gedefinieerd) in aanmerking.

 

6.             Er is één (1) winnaar ('winnaar') en er zijn vijf (5) tweedeprijswinnaars (elk een 'tweedeprijswinnaar') die als volgt worden bepaald:

a)     Elke deelnemer krijgt een score op basis van het aantal correct beantwoorde vragen ('score') en een tijd die overeenstemt met de tijd die nodig was om de vragen te beantwoorden, de captcha-code in te voeren en op Verzenden te klikken ('tijd'). De tijden worden opgenomen met drie cijfers achter de komma;

b)    De winnaar is de deelnemer met de hoogste score. In het geval dat meer dan één (1) deelnemer dezelfde hoogste score behaalt, is de deelnemer met de hoogste score binnen de snelste tijd de winnaar;

c)     In het geval dat meer dan één (1) deelnemer de hoogste score behaalt in precies dezelfde snelste tijd, krijgen de betreffende deelnemers nog een reeks getimede meerkeuzevragen voorgeschoteld om zo de winnaar te bepalen in overeenstemming met het klasseringsysteem zoals beschreven onder a) en b) hierboven. Mochten de scores ook nu nog gelijk zijn, dan wordt dit proces herhaald totdat er één (1) winnaar overblijft; en

d)    de tweedeprijswinnaars zijn de deelnemers met de vijf (5) hoogste scores na de winnaar en zullen worden bepaald volgens het systeem zoals beschreven onder a), b) en c) hierboven.

 

7.             De organisator brengt de winnaar en elke tweedeprijswinnaar binnen twee (2) weken na de sluitingsdatum van de uitslag op de hoogte per e-mailbericht naar het e-mailadres dat deelnemers hebben verstrekt ten tijde van de deelname.

 

8.             De winnaar krijgt:

a)     één (1) PlayStation®Vita PCH-2000-serie (Zwart) ('Systeem'); en

b)    één (1) voucher met code waarmee je het volgende kunt downloaden:

                              I.        één (1) exemplaar van LEGO® The Hobbit™ voor PlayStation®Vita;

                             II.        één (1) exemplaar van PlayStation®Vita Pets voor PlayStation®Vita; en

                            III.        één (1) exemplaar van The Sly Trilogy voor PlayStation®Vita,

('prijs met voucher met code'),

met een totale waarde van ongeveer AUD 425 / EUR 290 / CZK 7970 / DKK 2165 / NZD 455 / NOK 2370 / PLN 1201 / RUB 13.620 / SEK 2615 / CHF 353 / GBP 235 ('eerste prijs').

 

9.             Elke tweedeprijswinnaar wint één (1) prijs met voucher met code, elk met een waarde van AUD 130 / EUR 90 / CZK 2475 / DKK 675 / NZD 140 / NOK 735 / PLN 375 / RUB 4226 / SEK 815 / CHF 110 / GBP 75 ('tweede prijs').

 

10.          In deze voorwaarden betekent ('prijs') een eerste prijs en/of een tweede prijs, zoals van toepassing.

 

11.          Om de prijs op te eisen, moeten de winnaar en elke tweedeprijswinnaar binnen dertig (30) dagen na ontvangst van het e-mailbericht van de organisator op gepaste wijze op het bericht van de organisator reageren en zijn of haar volledige naam, adres en geboortedatum verstrekken.

 

12.          Vouchers met code zijn onderhevig aan gebruiksvoorwaarden. Klik hier voor meer informatie. Vouchers met code zijn niet overdraagbaar en mogen niet worden doorverkocht. Voor vouchers met code geldt een vervaldatum die tegelijk met de voucher met code wordt verzonden.

 

13.          Prijzen moeten worden geaccepteerd zoals vermeld en kunnen niet worden overgedragen. Er worden geen alternatieven in de vorm van contanten aangeboden, maar de organisator behoudt zich het recht voor om enige prijs door een prijs met vergelijkbare waarde te vervangen.

 

14.          De organisator accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele technische fouten of mankementen of enige andere problemen die ervoor kunnen zorgen dat een inzending voor de wedstrijd of overige correspondentie verloren gaat of niet juist wordt geregistreerd.

 

15.          In geval van geschillen is de beslissing van de organisator definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

 

16.          De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de wedstrijd te annuleren of om deze voorwaarden te wijzigen indien dit naar eigen goeddunken noodzakelijk wordt geacht of als omstandigheden dit onvermijdelijk maken.

 

17.          De organisator onderneemt binnen het redelijke stappen het volgende te verzenden:

a)     per aangetekende post, het systeem voor de winnaar; en

b)    via e-mail, de prijs met voucher met code aan de winnaar en elke tweedeprijswinnaar,

 binnen 60 dagen nadat de gegevens van de winnaar en/of tweedeprijswinnaar zijn ontvangen.

 

18.          Als een prijs bij ontvangst ineffectief, defect of beschadigd wordt bevonden, dient de organisator hier binnen zeven (7) dagen na ontvangst schriftelijk van op de hoogte te worden gesteld. Als dit niet gebeurt, wordt de prijs als geaccepteerd en ontvangen beschouwd. Dit heeft geen invloed op de eventuele wettelijke rechten van de winnaar en/of tweedeprijswinnaar.

 

19.          De winnaar en elke tweedeprijswinnaar gaan ermee akkoord aan alle redelijkerwijs door de organisator vereiste publiciteitsactiviteiten deel te nemen.

 

20.          De organisator mag uitsluitend naar eigen goeddunken de naam van de winnaar en elke tweedeprijswinnaar bekendmaken op de website(s) van de organisator. De naam van de winnaar en elke tweedeprijswinnaar wordt op redelijk verzoek beschikbaar gesteld aan personen die binnen zes (6) weken na de sluitingsdatum een gefrankeerde, aan zichzelf geadresseerde envelop met daarop 'PlayStation®Vita 2014 Competition' opsturen naar het volgende adres: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

21.          Als er enige reden is om aan te nemen dat deze voorwaarden zijn geschonden of dat er onjuiste, onleesbare, frauduleuze of enige andere ongeldige of ongepaste informatie is verstrekt, mag de organisator naar eigen goeddunken de verwerking van een inzending of de uitkering van een toegekende prijs weigeren. Als een deelnemer niet voldoet aan clausules 4, 5 en 11 zal hij of zij worden uitgesloten van de wedstrijd en wordt de inzending ongeldig verklaard.

 

22.          De winnaar en elke tweedeprijswinnaar moeten in overeenstemming met de belastingwetgeving in zijn of haar rechtsgebied mogelijk belasting over de prijs betalen en zijn verantwoordelijk voor enige hieraan gerelateerde belastingplicht.

 

23.          Op de wedstrijd zijn de algemene regels van toepassing. Klik hier om de algemene regels te bekijken.

 

24.          De 'organisator' is: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londen W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk.

 

25.          Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, worden deze voorwaarden in overeenstemming met het Engelse recht uitgelegd en geïnterpreteerd en het contract tussen elke deelnemer en de organisator wordt beschouwd als gesloten en uitgevoerd in Engeland.