PlayStation.com

Gebruiksvoorwaarden

 
 

Algemene voorwaarden – Specifieke regels voor de '20ste verjaardag van PlayStation'-wedstrijd

 

1.             Alle inwoners van Australië, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Rusland, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland ('deelnemende landen') van 18 jaar en ouder, met uitzondering van medewerkers, agenten, contractanten of consultants van de organisator (zoals hierna gedefinieerd) en hun directe familieleden, aan de organisator gelieerde bedrijven of anderen die beroepsmatig te maken hebben met de wedstrijd, kunnen aan de '20ste verjaardag van PlayStation'-wedstrijd ('wedstrijd') deelnemen ('deelnemers'). Deze voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) gelden voor deelnemers woonachtig in Australië, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Rusland, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

 

2.             Je kunt van 10.00 uur Nederlandse tijd op 03-12-2014 ('openingsdatum') tot en met 05-01-2015 om 00.59 uur Nederlandse tijd ('sluitingsdatum') aan de wedstrijd meedoen. De periode tussen de openingsdatum en de sluitingsdatum wordt aangemerkt als de 'wedstrijdperiode'.

 

3.             Wedstrijddeelname is gratis en vereist geen aankoop van welke aard dan ook. Door aan de wedstrijd mee te doen, gaan deelnemers akkoord met deze algemene voorwaarden ('voorwaarden') en zijn zij hieraan gebonden.

 

4.             Om aan de wedstrijd mee te doen, moeten deelnemers tijdens de wedstrijdperiode de volgende stappen uitvoeren:

a)     ga naar de pagina met PlayStation®-wedstrijden op eu.playstation.com/psn/competitions;

b)    klik op de koppeling voor de '20ste verjaardag van PlayStation'-wedstrijd ('pagina');

c)     maak een originele afbeelding of foto met het thema 'wat betekent PlayStation voor jou'

d)    deelnemers kunnen een foto bewerken door:

                               I.        ontwerppakketten op hun computer te gebruiken; of

                              II.        andere materialen te gebruiken om hun foto te voltooien;

e)     wanneer de foto klaar is moeten deelnemers:

                               I.        een digitale kopie van hun voltooide afbeelding opslaan; of

                              II.        een foto maken van hun voltooide afbeelding,

(elk een 'afbeelding');

f)     Upload de afbeelding naar de pagina en klik op 'Verzenden'. De afbeelding moet in .jpeg-indeling worden ingediend, mag niet breder zijn dan 600 pixels en mag niet groter zijn dan 1000 kilobyte;

g)    Voer de volgende gegevens in de daarvoor bestemde velden in en klik op 'Verzenden':

                               I.        de naam van hun afbeelding;

                              II.        e-mailadres;

                             III.        volledige naam;

                            IV.        geboortedatum; en

                             V.        land van inwoning.

h)     Deelnemers moeten ervoor zorgen dat hun bericht voldoet aan de richtlijnen voor de community (plaats met name geen dubbele berichten en start bestaande threads niet opnieuw) en aan de gebruiksvoorwaarden van eu.playstation.com.

 

5.             Elke deelnemer mag slechts één (1) keer meedoen en komt voor maar één (1) prijs (zoals hierna gedefinieerd) in aanmerking.

 

6.             Elke deelnemer moet zich aan de algemene regels houden, met name aan paragraaf 7 en 8. De inzendingen mogen bovendien het volgende niet bevatten:

a)     pornografische, seksueel expliciete of seksueel getinte beelden;

b)    grove, beledigende of haatdragende beelden of taal;

c)     kwetsende of lasterlijke inhoud;

d)    inhoud die de privacy of veiligheid van jezelf of anderen in gevaar brengt;

e)     inhoud die anderen op grond van geslacht, seksuele geaardheid, invaliditeit, godsdienst, etniciteit of nationaliteit veroordeelt;

f)     gewelddadig of gevaarlijk gedrag; en/of

g)    spam, reclame of andere commerciële activiteiten.

 

7.             Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat hij of zij de organisator een wereldwijd, niet-exclusief recht zonder royalty's verleent voor het gebruik van zijn of haar inzendingen voor promotionele doeleinden en voor alle aan de wedstrijd gerelateerde doeleinden op alle media, inclusief alle online platformen in het beheer van de organisator.

 

8.             Alle inzendingen moeten volledig origineel zijn en mogen geen inbreuk maken op het copyright van derden. De organisator wijst alle aansprakelijkheid van de hand in het geval dat deelnemers deze voorwaarden negeren en alle deelnemers gaan ermee akkoord dat zij de organisator volledig vrijwaren van enige claims van derden die voortvloeien uit schending van deze voorwaarden.

 

9.             Er worden twintig (20) winnaars (elk een 'winnaar') geselecteerd. Elke winnaar wordt gekozen door een panel van onafhankelijke juryleden, die elke inzending beoordelen op basis van (i) originaliteit, (ii) artistieke waarde en (iii) gevoel voor avontuur. De beslissing van de jury is bindend en de juryleden zijn zelf niet toegestaan om mee te doen aan de wedstrijd.

 

10.          De organisator brengt elke winnaar binnen twee (2) weken na de sluitingsdatum van de uitslag op de hoogte per e-mailbericht naar het e-mailadres dat de deelnemer heeft verstrekt ten tijde van de deelname.

 

11.          Om de prijs (zoals hieronder gedefinieerd) op te eisen, moet elke winnaar binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de e-mail van de organisator op deze e-mail reageren en in zijn/haar antwoord zijn/haar volledige naam, geboortedatum, postadres en telefoonnummer vermelden.

 

12.          Iedere winnaar ontvangt:

a)     één (1) PlayStation®4 20th Anniversary Edition-systeem;

b)    één (1) DUALSHOCK®4 draadloze controller;

c)     één (1) verticale standaard; en

d)    één (1) PlayStation®Camera,

met een totale waarde van ongeveer AUD 728,00 / EUR 499,99 / CZK 13.784,50 / DKK 3730 / NZD 805,00 / NOK 4200,00/ PLN 2112,00 / RUB 26.210 / SEK 4560 / CHF 604 / GBP 400,00 ('prijs').

 

 

13.          Prijzen moeten worden geaccepteerd zoals vermeld en kunnen niet worden overgedragen. Er worden geen alternatieven in de vorm van contanten aangeboden, maar de organisator behoudt zich het recht voor om enige prijs door een prijs met vergelijkbare waarde te vervangen.

 

14.          De organisator accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele technische fouten of mankementen of enige andere problemen die ervoor kunnen zorgen dat een inzending voor de wedstrijd of overige correspondentie verloren gaat of niet juist wordt geregistreerd.

 

15.          In geval van geschillen is de beslissing van de organisator definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

 

16.          De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de wedstrijd te annuleren of om deze voorwaarden te wijzigen indien dit naar eigen goeddunken noodzakelijk wordt geacht of als omstandigheden dit onvermijdelijk maken.

 

17.          De organisator onderneemt binnen het redelijke stappen om de prijs binnen vier (4) weken na ontvangst van de gegevens van de winnaar per koerier naar elke winnaar te versturen.

 

18.          Als een prijs bij ontvangst ineffectief, defect of beschadigd wordt bevonden, dient de organisator hier binnen zeven (7) dagen na ontvangst schriftelijk van op de hoogte te worden gesteld. Als dit niet gebeurt, wordt de prijs als geaccepteerd en ontvangen beschouwd. Dit heeft geen invloed op de eventuele wettelijke rechten van de winnaar.

 

19.          Elke winnaar gaat ermee akkoord aan alle redelijkerwijs door de organisator vereiste publiciteitsactiviteiten deel te nemen.  

 

20.          Als er enige reden is om aan te nemen dat deze voorwaarden zijn geschonden of dat er onjuiste, onleesbare, frauduleuze of enige andere ongeldige of ongepaste informatie is verstrekt, mag de organisator naar eigen goeddunken de verwerking van een inzending of de uitkering van een toegekende prijs weigeren. Als deelnemers niet voldoen aan clausules 4, 5, 6, 8 en/of 11, zullen ze worden uitgesloten van de wedstrijd en wordt hun inzending ongeldig verklaard.

 

21.          Elke winnaar moet in overeenstemming met de belastingwetgeving in zijn of haar rechtsgebied mogelijk belasting over de prijs betalen en is verantwoordelijk voor enige hieraan gerelateerde belastingplicht.

 

22.          De organisator mag uitsluitend naar eigen goeddunken de naam van elke winnaar op de website(s) van de organisator bekendmaken. De naam van elke winnaar wordt op redelijk verzoek beschikbaar gesteld aan personen die binnen zes (6) weken na de sluitingsdatum een gefrankeerde, aan zichzelf geadresseerde envelop met daarop 'PlayStation 20th Anniversary Competition' opsturen naar het volgende adres: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

 

23.          Op de wedstrijd zijn de algemene regels van toepassing. Meer informatie? Klik hier om de algemene regels te bekijken.

 

24.          De 'organisator' is: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

 

25.          Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, worden deze voorwaarden in overeenkomst met het Engelse recht uitgelegd en geïnterpreteerd en het contract tussen elke deelnemer en de organisator wordt beschouwd als gesloten en uitgevoerd in Engeland.