PlayStation.com

Gebruiksvoorwaarden

 
 

Algemene voorwaarden

specifieke regels voor de 'PlayStation: 20 jaar echt gamen'-wedstrijd

 

1.             Alle inwoners van Australië, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Rusland, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland ('deelnemende landen') van 18 jaar en ouder, met uitzondering van medewerkers, agenten, aannemers of consultants van de organisator (zoals hierna gedefinieerd) en hun directe familieleden, aan de organisator gelieerde bedrijven of anderen die beroepsmatig te maken hebben met de wedstrijd, kunnen aan de 'PlayStation: 20 jaar echt gamen'-wedstrijd ('wedstrijd') deelnemen ('deelnemers'). Deze voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) gelden voor deelnemers woonachtig in Australië, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Rusland, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

 

2.             Je kunt van 10:00 uur Nederlandse tijd op 29-09-2015 ('openingsdatum') tot en met 28-10-2015 om 00:59 uur Nederlandse tijd ('sluitingsdatum') aan de wedstrijd meedoen. De periode tussen de openingsdatum en de sluitingsdatum wordt aangemerkt als de 'wedstrijdperiode'.

 

3.             Wedstrijddeelname is gratis en vereist geen aankoop van welke aard dan ook. Door aan de wedstrijd mee te doen, gaan deelnemers akkoord met deze algemene voorwaarden ('voorwaarden') en de algemene regels (klik hier) en zijn zij hieraan gebonden.

 

4.             Om aan de wedstrijd mee te doen, moeten deelnemers tijdens de wedstrijdperiode de volgende stappen uitvoeren:

a)     ga naar de pagina met PlayStation®-wedstrijden op eu.playstation.com/psn/competitions;

b)    klik op de koppeling van de 'PlayStation: 20 jaar echt gamen'-wedstrijd;

c)     voer je e-mailadres in het daarvoor bestemde veld in;

d)    klik op Start om de quiz met meerkeuzevragen te starten;

e)     beantwoord alle meerkeuzevragen, geef antwoord op de tiebreakvraag ('tiebreakvraag'), voer de unieke captcha-code in die op de pagina verschijnt en klik op Verzenden; en

f)     voer de gegevens in de daarvoor bestemde velden in en klik op Verzenden.

 

5.             Elke deelnemer mag slechts één (1) keer meedoen en komt voor maar één (1) prijs (zoals hierna gedefinieerd) in aanmerking.

 

6.             Er zijn twintig (20) winnaars (elk een 'winnaar') en twintig (20) tweedeprijswinnaars (elk een 'tweedeprijswinnaar'). Elke winnaar en elke tweedeprijswinnaar wordt als volgt bepaald:

 

a)     elke deelnemer krijgt een score die overeenkomt met het aantal meerkeuzevragen die hij of zij juist heeft beantwoord ('score');

b)    elke winnaar is een van de deelnemers met de hoogste score. In het geval van een gelijkspel zijn de winnaars de deelnemers die de hoogste score hebben behaald en het juiste antwoord hebben gegeven op de tiebreakvraag;

c)     als er sprake is van een gelijkspel, maar er onvoldoende deelnemers zijn die het juiste antwoord op de tiebreakvraag hebben gegeven om winnaars te selecteren, zijn de winnaars de deelnemers wier antwoord op de tiebreakvraag het dichtst bij het juiste antwoord komt;

d)    in het geval dat er nog steeds een gelijkspel is, krijgen de betreffende deelnemers nog een tiebreakvraag om zo de winnaar te bepalen in overeenstemming met het systeem zoals beschreven onder a), b) en c) hierboven. Mochten de scores ook nu nog gelijk zijn, dan wordt dit proces herhaald totdat er twintig (20) winnaars overblijven;

e)     de tweedeprijswinnaars zijn de deelnemers met de twintig (20) hoogste scores na de winnaars en zullen worden bepaald volgens het systeem zoals beschreven onder a), b), c) en d) hierboven.

 

7.             De organisator brengt de winnaars en tweedeprijswinnaars binnen twee (2) weken na de sluitingsdatum van de uitslag op de hoogte per e-mailbericht naar het e-mailadres dat de deelnemer heeft verstrekt ten tijde van de deelname.

 

8.             Om de prijs op te eisen, moeten de winnaars en tweedeprijswinnaars binnen één (1) week na ontvangst van het e-mailbericht van de organisator op gepaste wijze op het bericht van de organisator reageren en zijn of haar volledige naam, correspondentieadres en geboortedatum verstrekken. Het correspondentieadres moet overeenkomen met het correspondentieadres dat op het moment van deelname is verstrekt. Anders kunnen de winnaars en de tweedeprijswinnaars worden gediskwalificeerd.

 

9.             Elke winnaar wint één (1) editie van het PlayStation®4-systeem ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan, met een totale waarde van ongeveer EUR 500 / AUD 800 / CZK 14.000 / DKK 3800 / NZD 900 / NOK 4800 / PLN 2200 / RUB 40.000 / SEK 4900 / CHF 545 / GBP 370 ('eerste prijs').

 

10.             Elke tweedeprijswinnaar wint één (1) editie van de DUALSHOCK®4 draadloze controller ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan, met een totale waarde van ongeveer EUR 70 / AUD 110 / CZK 1900 / DKK 500 / NZD 120 / NOK 640 / PLN 300 / RUB 5200 / SEK 650 / CHF 75 / GBP 50 ('tweede prijs').

 

11.             De organisator onderneemt binnen het redelijke stappen het volgende te verzenden:

a)     per aangetekende post, de eerste prijs voor elke winnaar; en

b)    per aangetekende post, de tweede prijs voor elke tweedeprijswinnaar,

binnen twee (2) weken nadat de gegevens van de winnaar of tweedeprijswinnaar zijn ontvangen.

 

12.            In deze voorwaarden betekent ('prijs') een eerste prijs of een tweede prijs, zoals van toepassing.

 

13.             Prijzen moeten worden geaccepteerd zoals vermeld en kunnen niet worden overgedragen. Er worden geen alternatieven in de vorm van contanten aangeboden, maar de organisator behoudt zich het recht voor om enige prijs door een prijs met vergelijkbare waarde te vervangen.

 

14.             De organisator accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele technische fouten of mankementen of enige andere problemen die ervoor kunnen zorgen dat een inzending voor de wedstrijd of overige correspondentie verloren gaat of niet juist wordt geregistreerd.

 

15.             In geval van geschillen is de beslissing van de organisator definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

 

16.             De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de wedstrijd te annuleren of om deze voorwaarden te wijzigen indien dit naar eigen goeddunken noodzakelijk wordt geacht of als omstandigheden dit onvermijdelijk maken.

 

17.             Als een prijs bij ontvangst ineffectief, defect of beschadigd wordt bevonden, dient de organisator hier binnen zeven (7) dagen na ontvangst schriftelijk van op de hoogte te worden gesteld. Als dit niet gebeurt, wordt de prijs als geaccepteerd en ontvangen beschouwd. Dit heeft geen invloed op de eventuele wettelijke rechten van een winnaar of tweedeprijswinnaar.

 

18.             Elke winnaar en elke tweedeprijswinnaar gaat ermee akkoord aan alle redelijkerwijs door de organisator vereiste publiciteitsactiviteiten deel te nemen.

 

19.             Als er enige reden is om aan te nemen dat deze voorwaarden zijn geschonden of dat er onjuiste, onleesbare, frauduleuze of enige andere ongeldige of ongepaste informatie is verstrekt, mag de organisator naar eigen goeddunken de verwerking van een inzending of de uitkering van een toegekende prijs weigeren. Als een deelnemer niet voldoet aan clausules 4, 5 en 8, of meerdere accounts gebruikt om mee te doen, zal hij of zij worden uitgesloten van de wedstrijd en wordt de inzending ongeldig verklaard.

 

20.             Elke winnaar en elke tweedeprijswinnaar moet in overeenstemming met de belastingwetgeving in zijn of haar rechtsgebied mogelijk belasting over de prijs betalen en is verantwoordelijk voor enige hieraan gerelateerde belastingplicht.

 

21.             De organisator mag uitsluitend naar eigen goeddunken de naam van de winnaar op de website(s) van de organisator bekendmaken. De naam van elke winnaar en elke tweedeprijswinnaar wordt op redelijk verzoek beschikbaar gesteld aan personen die binnen zes (6) weken na de sluitingsdatum een aan zichzelf geadresseerde envelop met daarop '20 Years Of Play Competition' opsturen naar het volgende adres: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

22.             Op de wedstrijd zijn de algemene regels van toepassing. Klik hier om de algemene regels te bekijken.

 

23.             De 'organisator' is: Sony Interactive Entertainment Europe, 10 Great Marlborough Street, Londen W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk.

 

24.             Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, worden deze voorwaarden in overeenkomst met het Engelse recht uitgelegd en geïnterpreteerd en het contract tussen elke deelnemer en de organisator wordt beschouwd als gesloten en uitgevoerd in Engeland.