PlayStation.com

Juridisch

 
 

Specifieke regels voor de 'LBP Tearaway'-wedstrijd

Algemene voorwaarden 

 

1.             Alle inwoners van Australië, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Rusland, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland ('deelnemende landen') van 13 jaar en ouder, met uitzondering van medewerkers, agenten, aannemers of consultants van de organisator (zoals hierna gedefinieerd) en hun directe familieleden, aan de organisator gelieerde bedrijven of anderen die beroepsmatig te maken hebben met de wedstrijd, kunnen aan de LBP Tearaway-wedstrijd ('wedstrijd') deelnemen ('deelnemers').

 

2.             Je kunt van 13.00 uur Nederlandse tijd op 14/08/2013 ('openingsdatum') tot en met 13/09/2013 om 00.59 uur Nederlandse tijd ('sluitingsdatum') aan de wedstrijd meedoen. De periode tussen de openingsdatum en de sluitingsdatum wordt aangemerkt als de ('wedstrijdperiode').

 

3.             Wedstrijddeelname is gratis en vereist geen aankoop van welke aard dan ook. Door aan de wedstrijd mee te doen, gaan deelnemers akkoord met deze algemene voorwaarden ('voorwaarden') en zijn zij hieraan gebonden.

 

4.             Elke deelnemer moet een LBP-level maken met LittleBigPlanet™2 op PlayStation®3 of LittleBigPlanet™ PlayStation®Vita ('origineel level') voor de wedstrijd. De deelnemer gebruikt voor het originele level een vergelijkbare artistieke stijl als in Tearaway.

 

5.             Elke deelnemer kan naar eigen inzicht het originele level dat hij of zij heeft gemaakt aanpassen of decoreren door het LBP-stickerpakket te downloaden. Dit pakket heet 'Tearaway Competition Pack' en bevat 36 stickers en één muzieknummer ('pakket'). Het pakket is beschikbaar om te downloaden op 14/08/2013 vanaf 13.00 uur Nederlandse tijd tot 04/09/2013 om 18.00 uur ('downloadperiode').

 

6.             Om aan de wedstrijd mee te doen, moeten deelnemers tijdens de wedstrijdperiode de volgende stappen uitvoeren:

 

a)     Maak als je nog geen Sony Entertainment Network ('SEN')-account (voorheen PlayStation®Network-account) hebt via je PlayStation®-systeem of online een account aan op http://eu.playstation.com/registration/;

b)    meld je aan bij je SEN-account;

c)     ga naar de PlayStation®Store en download het pakket. Volg de instructies op het scherm tijdens de downloadperiode;

d)    ontwerp en maak een origineel level, met of zonder het pakket; en

e)     upload het originele level naar de LBP-website (http://lbp.me/) via de SEN-account en volg de instructies op het scherm. Label de inzending met'[TearawayCompetitionEU]' in de titel.

f)     De deelnemers moeten ervoor zorgen dat hun originele level in overeenstemming is met de voorwaarden van eu.playstation.com.

 

7.             Om je bij SEN te registreren, moet je akkoord gaan met deservicevoorwaarden en de gebruikersovereenkomst van SEN en het privacybeleid van SEN.

 

8.             Elke deelnemer mag slechts één (1) keer meedoen en komt voor maar één (1) prijs (zoals hierna gedefinieerd) in aanmerking.

 

9.             Elke deelnemer moet zich aan de algemene regels houden, met name aan paragraaf 7 en 8. De inzendingen mogen bovendien het volgende niet bevatten:

 

a)     pornografische, seksueel expliciete of seksueel getinte beelden;

b)    grove, beledigende of haatdragende beelden of taal;

c)     kwetsende of lasterlijke inhoud;

d)    inhoud die de privacy of veiligheid van jezelf of anderen in gevaar brengt;

e)     inhoud die anderen op grond van geslacht, seksuele geaardheid, invaliditeit, godsdienst, etniciteit of nationaliteit veroordeelt;

f)     gewelddadig of gevaarlijk gedrag en/of

g)    spam, reclame of andere commerciële activiteiten.

 

10.          Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat hij of zij de organisator een niet-exclusief recht zonder royalty's verleent voor het gebruik van zijn of haar inzendingen voor promotionele doeleinden en voor alle aan de wedstrijd gerelateerde doeleinden op alle media, inclusief alle online platformen in het beheer van de organisator.

 

11.          Alle inzendingen moeten volledig origineel zijn en mogen geen inbreuk maken op het copyright van enige derden. De organisator wijst alle aansprakelijkheid van de hand in geval deelnemers deze voorwaarden negeren en alle deelnemers gaan ermee akkoord dat zij de organisator volledig vrijwaren tegen enige claims van enige derden die voortvloeien uit schending van deze voorwaarden.

 

12.          Er is één (1) winnaar ('winnaar') en er zijn vier (4) tweedeprijswinnaars (elk een 'tweedeprijswinnaar'). De winnaar en de tweedeprijswinnaars worden gekozen door een panel van onafhankelijke juryleden op basis van creativiteit en originaliteit.

 

13.          De organisator brengt de winnaar en elke tweedeprijswinnaar binnen dertig (30) dagen na de sluitingsdatum van de uitslag op de hoogte per e-mailbericht naar het e-mailadres van de SEN-account dat de winnaar en de tweedeprijswinnaars hebben verstrekt.

 

14.          Om hun prijs op te eisen, moeten de winnaar en elke tweedeprijswinnaar binnen twee (2) weken na ontvangst van de e-mail van de organisator toepasselijk op de e-mail van de organisator reageren en in zijn/haar antwoord zijn/haar naam, geboortedatum en postadres vermelden.

 

15.          De winnaar wint één (1) PlayStation®Vita Wi-Fi draagbaar entertainmentsysteem en één (1) exemplaar van een downloadbaar elitekostuum. Dit kostuum wordt in-game aangeduid met 'Zeldzame Winnaarskroon' en is beschikbaar in de vorm van een voucher met code.Deze 'winnaarsprijs' heeft een totale waarde van ongeveer:

 

a)     AUD 349,95;

b)    EUR 249,99;

c)     CZK 5490;

d)    DKK 1899;

e)     NZD 449,95;

f)     NOK 1898,91;

g)    PLN 1050,60;

h)     RUB 1299;

i)      SEK 2150;

j)      CHF 289,90; en

k)     GBP 219,99.

 

Elke tweedeprijswinnaar wint één (1) concept artwork-print van Tearaway ('tweede prijs') zonder geldelijke waarde.

 

In deze voorwaarden betekent ('prijs') een eerste prijs en/of een tweede prijs, afhankelijk van de context.

 

16.          Vouchers met code zijn onderhevig aan de gebruiksvoorwaarden.Klik hier voor meer informatie. Vouchers met code zijn niet overdraagbaar en mogen niet worden doorverkocht. Voor vouchers met code geldt een vervaldatum die tegelijk met de voucher met code wordt verzonden.

 

17.          Prijzen moeten zoals vermeld worden geaccepteerd en kunnen niet worden opgeschort. Er worden geen alternatieven in de vorm van contanten aangeboden, maar de organisator behoudt zich het recht voor om enige prijs door een prijs met vergelijkbare waarde te vervangen.

 

18.          De organisator accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele technische fouten of mankementen of enige andere problemen die ervoor kunnen zorgen dat een inzending voor de wedstrijd of overige correspondentie verloren gaat of niet juist wordt geregistreerd.

 

19.          In geval van geschillen is de beslissing van de organisator definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

 

20.          De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de wedstrijd te annuleren of om deze voorwaarden te wijzigen indien dit naar eigen goeddunken noodzakelijk wordt geacht of als omstandigheden dit onvermijdelijk maken.

 

21.          De organisator onderneemt binnen het redelijke stappen om:

 

a)     De prijs van de winnaar, een PlayStation®Vita Wi-Fi draagbaar entertainmentsysteem, per aangetekende post naar de winnaar te verzenden;

b)    De prijs met de 'Zeldzame Winnaarskroon' naar het e-mailadres van de SEN-account van de winnaar in de vorm van een voucher met code te verzenden; en

c)     de tweede prijs per aangetekende post naar elke tweedeprijswinnaar te verzenden,

 

binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de gegevens van de winnaar of elke tweedeprijswinnaar, afhankelijk van de context.

 

22.          Als de prijs bij ontvangst ineffectief, defect of beschadigd wordt bevonden, dient de organisator hier binnen zeven (7) dagen na ontvangst schriftelijk van op de hoogte te worden gesteld. Als dit niet gebeurt, wordt de prijs als geaccepteerd en ontvangen beschouwd. Dit heeft geen invloed op de eventuele wettelijke rechten van de winnaar en/of tweedeprijswinnaar.

 

23.          De winnaar en elke tweedeprijswinnaar gaan ermee akkoord aan alle redelijkerwijs door de organisator vereiste publiciteitsactiviteiten deel te nemen.

 

24.          De organisator mag uitsluitend naar eigen goeddunken de naam van de winnaar en elke tweedeprijswinnaar bekendmaken op de website(s) van de organisator. De naam van de winnaar en elke tweedeprijswinnaar wordt op redelijk verzoek beschikbaar gesteld aan personen die binnen zes (6) weken na de sluitingsdatum een gefrankeerde, aan zichzelf geadresseerde envelop met daarop 'LBP Tearaway' opsturen naar het volgende adres: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

25.          Als er enige reden is om aan te nemen dat deze voorwaarden zijn geschonden of dat er onjuiste, onleesbare, frauduleuze of enige andere ongeldige of ongepaste informatie is verstrekt, mag de organisator naar eigen goeddunken de verwerking van een inzending of de uitkering van een toegekende prijs weigeren.

 

26.          De winnaar en elke tweedeprijswinnaar moeten in overeenstemming met de belastingwetgeving in zijn of haar rechtsgebied mogelijk belasting over de prijs betalen en is verantwoordelijk voor enige hieraan gerelateerde belastingplicht.

 

27.          Op de wedstrijd zijn de algemene regels van toepassing. Meer informatie? Klik hier om de algemene regels te bekijken.

 

28.          De 'organisator' is: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

 

29.          Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, worden deze voorwaarden in overeenkomst met het Engelse recht uitgelegd en geïnterpreteerd en het contract tussen elke deelnemer en de organisator wordt beschouwd als gesloten en uitgevoerd in Engeland.