PlayStation.com

Gebruiksvoorwaarden

 
 

Algemene voorwaarden – specifieke regels voor de ‘Kingdom Hearts en jij’-wedstrijd

 

1.             De ‘Kingdom Hearts en jij’-wedstrijd (de 'wedstrijd') is toegankelijk voor personen van 18 jaar en ouder die inwoner zijn van België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Rusland, Polen, Portugal, Turkije, Oostenrijk en Zwitserland (de 'deelnemende landen'), met uitzondering van medewerkers, agenten, contractanten of consultants van de organisator (zoals hierna gedefinieerd) en hun directe familieleden, aan de organisator gelieerde bedrijven of anderen die beroepsmatig te maken hebben met de wedstrijd (de 'deelnemers'). Deze voorwaarden (zoals hierna gedefinieerd) gelden voor deelnemers woonachtig in België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland, Spanje, Rusland, Polen, Portugal, Turkije, Oostenrijk en Zwitserland

 

2.             Je kunt je van 10.00 uur (Nederlandse zomertijd) op 12 april 2017 (de 'openingsdatum') t/m 00.59 uur (Nederlandse zomertijd) op 20 april 2017 (de 'sluitingsdatum') voor de wedstrijd inschrijven. De periode tussen de openingsdatum en de sluitingsdatum wordt aangemerkt als de 'wedstrijdperiode'.

 

3.             Wedstrijddeelname is gratis en vereist geen aankoop van welke aard dan ook. Door aan de wedstrijd mee te doen, gaan deelnemers akkoord met deze algemene voorwaarden (de 'voorwaarden') en de algemene regels (klik hier) en zijn zij hieraan gebonden.

 

4.             Om aan de wedstrijd mee te doen, moeten deelnemers tijdens de wedstrijdperiode de volgende stappen uitvoeren:

a)     maak, als je nog geen Sony Entertainment Network ('SEN')-account (voorheen PlayStation®Network-account) hebt, een account via je PlayStation®-systeem of online op http://eu.playstation.com/registration/;

b)    ga naar het Nederlandstalige PlayStation-forum op http://community.eu.playstation.com/playstationeu ('forum');

c)     meld je aan bij je SEN-account;

d)    klik op het topic 'Wedstrijd – Kingdom Hearts en jij' http://community.eu.playstation.com/t5/L/Wedstrijd-Kingdom-Hearts-en-jij/m-p/25039920 ('topic');

e)     plaats een reactie in het topic met vermelding van je online-id voor SEN en het antwoord op de vraag ‘Waarom speel jij Kingdom Hearts en wat is je beste herinnering uit de Kingdom Hearts reeks?’ ('antwoord'); en

f)     Deelnemers moeten ervoor zorgen dat hun bericht voldoet aan de richtlijnen voor de community (plaats met name geen dubbele berichten en start bestaande topics niet opnieuw) en aan de gebruiksvoorwaarden van eu.playstation.com.

 

5.             Om je bij PlayStation™Network ('PSN') te registreren, moet je akkoord gaan met de servicevoorwaarden, de gebruikersovereenkomst en het privacybeleid van PSN. (http://eu.playstation.com/legal/).

 

6.             Elke deelnemer mag slechts één (1) keer meedoen en komt voor maar één (1) prijs (zoals hierna gedefinieerd) in aanmerking.

 

7.             Elke deelnemer moet zich aan de algemene regels houden, met name aan paragraaf 6 en 7. De inzendingen mogen bovendien het volgende niet bevatten:

a)     pornografische, seksueel expliciete of seksueel getinte beelden;

b)    grove, beledigende of haatdragende beelden of taal;

c)     kwetsende of lasterlijke inhoud;

d)    inhoud die de privacy of veiligheid van jezelf of anderen in gevaar brengt;

e)     inhoud die anderen op grond van geslacht, seksuele geaardheid, invaliditeit, godsdienst, etniciteit of nationaliteit veroordeelt;

f)     gewelddadig of gevaarlijk gedrag; en/of

g)    spam, reclame of andere commerciële activiteiten.

 

8.             Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat hij of zij de organisator een wereldwijd, niet-exclusief recht zonder royalty's verleent voor het gebruik van zijn of haar inzendingen voor promotionele doeleinden en voor alle aan de wedstrijd gerelateerde doeleinden op alle media, inclusief alle online platformen in het beheer van de organisator.

 

9.             Alle inzendingen moeten volledig origineel zijn en mogen geen inbreuk maken op het copyright van derden. De organisator wijst alle aansprakelijkheid van de hand in het geval dat deelnemers deze voorwaarden negeren en alle deelnemers gaan ermee akkoord dat zij de organisator volledig vrijwaren van enige claims van derden die voortvloeien uit schending van deze voorwaarden.

 

10.          Er is één (1) winnaar ('winnaar'), twee (2) (elk een 'tweedeprijswinnaar'), twee (2) derdeprijswinnaars (en een ‘derdeprijswinnaar’) en vijf (5) vierdeprijswinnaars (elke een ‘vierdeprijswinnaar’). De winnaar en iedere tweedeprijswinnaar winnaar, derdeprijswinnaar en vierdeprijswinnaar worden geselecteerd uit de meest originele en creatieve antwoorden door een Most Valued PlayStationer 'MVP' (zoals gedefinieerd op het PlayStation-forum) en één (1) of meer medewerkers van de organisator. Het besluit van de jury is definitief.

 

11.          De organisator brengt de winnaar en iedere tweedeprijswinnaar, derdeprijswinnaar en vierdeprijswinnaar binnen twee (2) weken na de sluitingsdatum van de uitslag op de hoogte per privébericht (Private Message, 'PM') op het forum.

 

12.          Om de prijs op te eisen (zoals hierna gedefinieerd), moeten de winnaar en iedere tweedeprijswinnaar, derdeprijswinnaar en vierdeprijswinaar binnen twee (2) weken na ontvangst van het PM van de organisator op gepaste wijze op het PM reageren en zijn of haar volledige naam, postadres en geboortedatum verstrekken. Het postadres dient overeen te stemmen met een eventueel ten tijde van de deelname verstrekt postadres, anders kan de winnaar en iedere tweedeprijswinnaar, derdeprijswinnaar en vierdeprijswinnaar gediskwalificeerd worden.

 

13.          De  winnaar wint:

a)         één (1) Standard Edition van Kingdom Hearts 1.5 and 2.5 ReMIX

b)         één (1) Limited Edition Kingdom Hearts 2.8

c)         één (1) Kingdom Hearts poster

met een totale waarde van ongeveer EUR 120 ('eerste prijs').

 

Iedere tweedeprijswinnaar wint:

a)         één (1) Standard Edition van Kingdom Hearts 1.5 and 2.5 ReMIX

b)         één (1) Standard Edition van Kingdom Hearts 2.8

c)         één (1) Kingdom Hearts poster

met een totale waarde van ongeveer EUR 110 ('tweede prijs').

 

Iedere derdeprijswinnaar wint:

a)         één (1) Standard Edition van Kingdom Hearts 2.8

b)         één (1) Kingdom Hearts poster

met een totale waarde van ongeveer EUR 40 ('tweede prijs').

 

Iedere vierdeprijswinnaar wint:

a)         één (1) Kingdom Hearts 2.8 PSN voucher code

b)         één (1) Kingdom Hearts poster

met een totale waarde van ongeveer EUR 59.99 ('tweede prijs').

 

14.          De organisator onderneemt binnen het redelijke stappen het volgende te verzenden:

a)     per aangetekende post, de eerste prijs aan de  winnaar; en

b)    per aangetekende post de tweede prijs aan iedere tweedeprijswinnaar,

c)     per aangetekende post de derde prijs aan iedere derdeprijswinnaar,

d)    per aangetekende post de vierde prijs aan iedere vierdeprijswinnaar,

binnen twee weken nadat de gegevens van de winnaar en/of tweedeprijswinnaar, derdeprijswinnaar of vierdeprijswinnaar zijn ontvangen.

 

15.          In deze voorwaarden betekent ('prijs') een eerste prijs en/of een tweede, derde of vierde prijs, zoals van toepassing.

 

16.          Vouchers met code zijn onderhevig aan de algemene voorwaarden. Klik hier voor meer informatie. Vouchers met code zijn niet overdraagbaar en mogen niet worden doorverkocht. Voor vouchers met code geldt een vervaldatum die tegelijk met de voucher met code wordt verzonden.

 

17.          Prijzen moeten worden geaccepteerd zoals vermeld en kunnen niet worden overgedragen. Er worden geen alternatieven in de vorm van contanten aangeboden, maar de organisator behoudt zich het recht voor om enige prijs door een prijs met vergelijkbare waarde te vervangen.

 

18.          De organisator accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele technische fouten of mankementen of enige andere problemen die ervoor kunnen zorgen dat een inzending voor de wedstrijd of overige correspondentie verloren gaat of niet juist wordt geregistreerd.

 

19.          In geval van geschillen is de beslissing van de organisator definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

 

20.          De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de wedstrijd te annuleren of om deze voorwaarden te wijzigen indien dit naar eigen goeddunken noodzakelijk wordt geacht of als omstandigheden dit onvermijdelijk maken.

 

21.          Als een prijs bij ontvangst ineffectief, defect of beschadigd wordt bevonden, dient de organisator hier binnen zeven (7) dagen na ontvangst schriftelijk van op de hoogte te worden gesteld. Als dit niet gebeurt, wordt de prijs als geaccepteerd en ontvangen beschouwd. Dit heeft geen invloed op de eventuele wettelijke rechten van de winnaar en/of een tweedeprijswinnaar, derdeprijswinnaar of vierdeprijswinnaar.

 

22.          De winnaar en iedere tweedeprijswinnaar, derdeprijswinnaar en vierdeprijswinnaar  gaan ermee akkoord aan alle redelijkerwijs door de organisator vereiste publiciteitsactiviteiten deel te nemen.

 

23.          Als er enige reden is om aan te nemen dat deze voorwaarden zijn geschonden of dat er onjuiste, onleesbare, frauduleuze of enige andere ongeldige of ongepaste informatie is verstrekt, mag de organisator naar eigen goeddunken de verwerking van een inzending of de uitkering van een toegekende prijs weigeren. Als een deelnemer niet voldoet aan clausule 4, 5, 6, 7, 9 en/of 12, of meerdere accounts gebruikt om mee te doen, of er enige reden is om aan te nemen dat iemand die stemt op de inzending van een deelnemer hiervoor betaald krijgt of op een andere manier wordt aangespoord dit te doen, hetzij door de deelnemer, hetzij door een derde partij, dan wordt de deelnemer uitgesloten van de wedstrijd en de inzending ongeldig verklaard.

 

24.          De winnaar en iedere tweedeprijswinnaar, derdeprijswinnaar en vierdeprijswinnaar moeten in overeenstemming met de belastingwetgeving in zijn of haar rechtsgebied mogelijk belasting over de prijs betalen en zijn verantwoordelijk voor enige hieraan gerelateerde belastingplicht.

 

25.          De organisator mag uitsluitend naar eigen goeddunken de naam van de winnaar en iedere tweedeprijswinnaar, derdeprijswinnaar en vierdeprijswinnaar bekendmaken op de website(s) van de organisator. De namen van de winnaar en iedere tweedeprijswinnaar, derdeprijswinnaar en vierdeprijswinnaar worden op redelijk verzoek beschikbaar gesteld aan personen die binnen zes (6) weken na de sluitingsdatum een gefrankeerde, aan zichzelf geadresseerde envelop met daarop ‘Kingdom Hearts en jij’-wedstrijd' opsturen naar het volgende adres: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

26.          Op de wedstrijd zijn de algemene regels van toepassing. Klik hier om de algemene regels te bekijken.

 

27.          De 'organisator' is: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

28.          Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, worden deze voorwaarden in overeenstemming met het Engelse recht uitgelegd en geïnterpreteerd en het contract tussen elke deelnemer en de organisator wordt beschouwd als gesloten en uitgevoerd in Engeland.