PlayStation.com

Gebruiksvoorwaarden

 
 

Algemene voorwaarden

Specifieke regels voor de ‘Bound Photo Mode’-wedstrijd

 

1.             De ‘Bound Photo Mode’-wedstrijd (de 'wedstrijd') is toegankelijk voor personen van 13 jaar en ouder die inwoner zijn van het Verenigd Koninkrijk, Ierland, België, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Zwitserland, Spanje, Rusland, Polen, Turkije of Oostenrijk (de 'deelnemende landen'), met uitzondering van medewerkers, agenten, contractanten of consultants van de organisator (zoals hierna gedefinieerd) en hun directe familieleden, aan de organisator gelieerde bedrijven of anderen die beroepsmatig te maken hebben met de wedstrijd (de 'deelnemers'). Deze voorwaarden (zoals hierna gedefinieerd) gelden voor deelnemers woonachtig in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, België, Duitsland, Nederland, Spanje, Rusland, Polen, Turkije of Oostenrijk.

 

2.             Je kunt je van 20.00 uur (Nederlandse zomertijd) op 06 oktober 2016 (de 'openingsdatum') t/m 00.59 uur (Nederlandse zomertijd) op 21 oktober 2016 (de 'sluitingsdatum') voor de wedstrijd inschrijven. De periode tussen de openingsdatum en de sluitingsdatum wordt aangemerkt als de 'wedstrijdperiode'.

 

3.              Wedstrijddeelname is gratis en vereist geen aankoop van welke aard dan ook. Deelnemers dienen echter wel toegang te hebben tot een PlayStation®4 en een exemplaar van Bound voor PlayStation®4 (de 'game'). Door aan de wedstrijd mee te  Door aan de wedstrijd mee te doen, gaan deelnemers akkoord met deze algemene voorwaarden (de 'voorwaarden') en de algemene regels (klik hier) en zijn zij hieraan gebonden.

 

4.             Om aan de wedstrijd mee te doen, moeten deelnemers tijdens de wedstrijdperiode de volgende stappen uitvoeren:

a)     maak, als je nog geen Sony Entertainment Network ('SEN')-account (voorheen PlayStation®Network-account) hebt, een account via je PlayStation®-systeem of online op http://eu.playstation.com/registration/;

b)    speel Bound op PlayStation® 4 en maak een foto in-game die je bewerkt met de Bound voor PlayStation® 4 ‘Photo Mode’ functionaliteit;

c)     druk op de SHARE-toets om een screenshot ('screenshot') vast te leggen en te uploaden naar een online service of USB-opslagapparaat (klik hier voor meer informatie over het vastleggen en uploaden van een screenshot);

d)    ga naar het Nederlandstalige PlayStation-forum op http://community.eu.playstation.com/playstationeu ('forum');

e)     meld je aan bij je SEN-account;

f)     klik op het topic 'Wedstrijd – ‘Bound Photo Mode’ http://community.eu.playstation.com/t5/Laboratory/Wedstrijd-Bound-Photo-Mode/m-p/24570209 ('topic');

g)    plaats een reactie door je screenshot naar het topic te uploaden. Het screenshot moet in .jpeg-indeling worden ingediend en mag niet groter zijn dan 1000 kilobyte.  Deelnemers moeten ervoor zorgen dat hun online-id voor SEN duidelijk leesbaar is in de ingediende screenshot.

 

5.             Om je bij PlayStation™Network ('PSN') te registreren, moet je akkoord gaan met de servicevoorwaarden, de gebruikersovereenkomst en het privacybeleid van PSN. (http://eu.playstation.com/legal/).

 

6.             Elke deelnemer mag slechts vier (4) keer meedoen en komt voor maar één (1) prijs (zoals hierna gedefinieerd) in aanmerking.

 

7.             Elke deelnemer moet zich aan de algemene regels houden, met name aan paragraaf 6 en 7. De inzendingen mogen bovendien het volgende niet bevatten:

a)     pornografische, seksueel expliciete of seksueel getinte beelden;

b)    grove, beledigende of haatdragende beelden of taal;

c)     kwetsende of lasterlijke inhoud;

d)    inhoud die de privacy of veiligheid van jezelf of anderen in gevaar brengt;

e)     inhoud die anderen op grond van geslacht, seksuele geaardheid, invaliditeit, godsdienst, etniciteit of nationaliteit veroordeelt;

f)     gewelddadig of gevaarlijk gedrag; en/of

g)    spam, reclame of andere commerciële activiteiten.

 

8.             Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat hij of zij de organisator een wereldwijd, niet-exclusief recht zonder royalty's verleent voor het gebruik van zijn of haar inzendingen voor promotionele doeleinden en voor alle aan de wedstrijd gerelateerde doeleinden op alle media, inclusief alle online platformen in het beheer van de organisator.

 

9.             Alle inzendingen moeten volledig origineel zijn en mogen geen inbreuk maken op het copyright van derden. De organisator wijst alle aansprakelijkheid van de hand in het geval dat deelnemers deze voorwaarden negeren en alle deelnemers gaan ermee akkoord dat zij de organisator volledig vrijwaren van enige claims van derden die voortvloeien uit schending van deze voorwaarden.

 

10.          Er is één (1) winnaar ('winnaar') en acht (8) tweedeprijswinnaars (elk een 'tweedeprijswinnaar'). De winnaar en iedere tweedeprijswinnaar of volgende prijswinnaar worden geselecteerd uit de meest originele en creatieve screenshots door een Most Valued PlayStationer 'MVP' (zoals gedefinieerd op het PlayStation-forum) en één (1) of meer medewerkers van de organisator. Het besluit van de jury is definitief.

 

11.          De organisator brengt de winnaar en iedere tweedeprijswinnaar binnen twee (2) weken na de sluitingsdatum van de uitslag op de hoogte per privébericht (Private Message, 'PM') op het forum.

 

12.          Om de prijs op te eisen (zoals hierna gedefinieerd), moeten de winnaar en iedere tweedeprijswinnaar binnen één (1) week na ontvangst van het PM van de organisator op gepaste wijze op het PM reageren en zijn of haar volledige naam, postadres en geboortedatum verstrekken. Het postadres dient overeen te stemmen met een eventueel ten tijde van de deelname verstrekt postadres, anders kan de winnaar en iedere tweedeprijswinnaar gediskwalificeerd worden.

 

13.          De winnaar wint één (1) 3D geprint beeldje van het Princess personage uit Bound met een totale waarde van ongeveer EUR 90 ('eerste prijs').

 

14.          Iedere tweedeprijswinnaar wint één (1) afgeprinte versie van zijn of haar screenshot gesigneerd door het Bound team met een totale waarde van ongeveer EUR 20 ('tweede prijs').

 

15.          De organisator onderneemt binnen het redelijke stappen het volgende te verzenden:

a)     per aangetekende post, de eerste prijs aan de winnaar; en

b)    per aangetekende post de tweede prijs aan iedere tweedeprijswinnaar,

 binnen vijf (5) weken nadat de gegevens van de winnaar en/of tweedeprijswinnaar zijn ontvangen.

 

16.          In deze voorwaarden betekent ('prijs') een eerste prijs en/of een tweede prijs, zoals van toepassing.

 

17.          Prijzen moeten worden geaccepteerd zoals vermeld en kunnen niet worden overgedragen. Er worden geen alternatieven in de vorm van contanten aangeboden, maar de organisator behoudt zich het recht voor om enige prijs door een prijs met vergelijkbare waarde te vervangen.

 

18.          De organisator accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele technische fouten of mankementen of enige andere problemen die ervoor kunnen zorgen dat een inzending voor de wedstrijd of overige correspondentie verloren gaat of niet juist wordt geregistreerd.

 

19.          In geval van geschillen is de beslissing van de organisator definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

 

20.          De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de wedstrijd te annuleren of om deze voorwaarden te wijzigen indien dit naar eigen goeddunken noodzakelijk wordt geacht of als omstandigheden dit onvermijdelijk maken.

 

21.          Als een prijs bij ontvangst ineffectief, defect of beschadigd wordt bevonden, dient de organisator hier binnen zeven (7) dagen na ontvangst schriftelijk van op de hoogte te worden gesteld. Als dit niet gebeurt, wordt de prijs als geaccepteerd en ontvangen beschouwd. Dit heeft geen invloed op de eventuele wettelijke rechten van de winnaar en/of een tweedeprijswinnaar.

 

22.          De winnaar en iedere tweedeprijswinnaar gaat ermee akkoord aan alle redelijkerwijs door de organisator vereiste publiciteitsactiviteiten deel te nemen.

 

23.          Als er enige reden is om aan te nemen dat deze voorwaarden zijn geschonden of dat er onjuiste, onleesbare, frauduleuze of enige andere ongeldige of ongepaste informatie is verstrekt, mag de organisator naar eigen goeddunken de verwerking van een inzending of de uitkering van een toegekende prijs weigeren. Als een deelnemer niet voldoet aan clausule 4, 5, 6, 7, 9 en/of 12, of meerdere accounts gebruikt om mee te doen, of er enige reden is om aan te nemen dat iemand die stemt op de inzending van een deelnemer hiervoor betaald krijgt of op een andere manier wordt aangespoord dit te doen, hetzij door de deelnemer, hetzij door een derde partij, dan wordt de deelnemer uitgesloten van de wedstrijd en de inzending ongeldig verklaard.

 

24.          De winnaar en iedere tweedeprijswinnaar moeten in overeenstemming met de belastingwetgeving in zijn of haar rechtsgebied mogelijk belasting over de prijs betalen en zijn verantwoordelijk voor enige hieraan gerelateerde belastingplicht.

 

25.          De organisator mag uitsluitend naar eigen goeddunken de naam van de winnaar en  iedere tweedeprijswinnaar bekendmaken op de website(s) van de organisator. De naam van de winnaar en iedere tweedeprijswinnaar wordt op redelijk verzoek beschikbaar gesteld aan personen die binnen zes (6) weken na de sluitingsdatum een gefrankeerde, aan zichzelf geadresseerde envelop met daarop ‘Bound Photo Mode-westrijd' opsturen naar het volgende adres: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

26.          Op de wedstrijd zijn de algemene regels van toepassing. Klik hier om de algemene regels te bekijken.

 

27.          De 'organisator' is: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

28.          Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, worden deze voorwaarden in overeenstemming met het Engelse recht uitgelegd en geïnterpreteerd en het contract tussen elke deelnemer en de organisator wordt beschouwd als gesloten en uitgevoerd in Engeland.