PlayStation.com

Gebruiksvoorwaarden

 
 

Specifieke regels voor de Bloodborne cosplay-wedstrijd

Algemene voorwaarden

 

 

1.             Alle inwoners van België, Denemarken, Duitsland, Finland, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Rusland, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland ('deelnemende landen') van 18 jaar en ouder, met uitzondering van medewerkers, agenten, aannemers of consultants van de organisator (zoals hierna gedefinieerd) en hun directe familieleden, aan de organisator gelieerde bedrijven of anderen die beroepsmatig te maken hebben met de wedstrijd, kunnen aan de Bloodborne cosplay-wedstrijd ('wedstrijd') deelnemen ('deelnemers').

 

2.             Je kunt van 10:00 uur Nederlandse tijd op 2-3-2015 ('openingsdatum') tot en met 28-3-2015 om 00:59 uur Nederlandse tijd ('sluitingsdatum') aan de wedstrijd meedoen. De periode tussen de openingsdatum en de sluitingsdatum wordt aangemerkt als de 'wedstrijdperiode'.

 

3.             Wedstrijddeelname is gratis en vereist geen aankoop van welke aard dan ook. Door aan de wedstrijd mee te doen, gaan deelnemers akkoord met deze algemene voorwaarden ('voorwaarden') en zijn zij hieraan gebonden.

 

4.             Om aan de wedstrijd mee te doen, moeten deelnemers tijdens de wedstrijdperiode de volgende stappen uitvoeren:

a)      maak, als je nog geen Sony Entertainment Network ('SEN')-account (voorheen een PlayStation®Network ('PSN')-account) hebt, een account aan via je PlayStation®-systeem of online op http://eu.playstation.com/registration/;

b)      ga naar de pagina met PlayStation®-wedstrijden op eu.playstation.com/psn/competitions;

c)      klik op de link van de Bloodborne cosplay-wedstrijd ('pagina');

d)    maak een foto van een originele Bloodborne cosplay;

e)     wanneer de foto klaar is moeten deelnemers:

f)     een digitale kopie van hun foto opslaan ('afbeelding'); of

g)    de afbeelding naar de pagina uploaden. De afbeelding moet in .jpeg-indeling worden verstuurd, mag niet breder zijn dan 600 pixels en mag niet groter zijn dan 3 MB. Deelnemers moeten ervoor zorgen dan hun online-id voor PSN duidelijk leesbaar is in de ingediende afbeelding;

h)     voer de volgende gegevens in de daarvoor bestemde velden in en klik op Verzenden:

                               I.        de naam van de afbeelding;

                              II.        e-mailadres;

                             III.        volledige naam;

                            IV.        geboortedatum; en

                             V.        land van inwoning.

i)      Deelnemers moeten ervoor zorgen dat hun bericht voldoet aan de richtlijnen voor de community (plaats met name geen dubbele berichten en start bestaande threads niet opnieuw) en aan de gebruiksvoorwaarden van eu.playstation.com.

 

 

5.             Om je bij SEN te registreren, moet je akkoord gaan met de servicevoorwaarden van SEN en het privacybeleid van SEN (http://eu.playstation.com/legal/).

 

6.             Elke deelnemer mag slechts één (1) keer meedoen en komt voor maar één (1) prijs (zoals hierna gedefinieerd) in aanmerking.

 

7.             Elke deelnemer moet zich aan de algemene regels houden, met name aan paragraaf 6 en 7. De inzendingen mogen bovendien het volgende niet bevatten:

a)     pornografische, seksueel expliciete of seksueel getinte beelden;

b)    grove, beledigende of haatdragende beelden of taal;

c)     kwetsende of lasterlijke inhoud;

d)    inhoud die de privacy of veiligheid van jezelf of anderen in gevaar brengt;

e)     inhoud die anderen op grond van geslacht, seksuele geaardheid, invaliditeit, godsdienst, etniciteit of nationaliteit veroordeelt;

f)     gewelddadig of gevaarlijk gedrag; en/of

g)    spam, reclame of andere commerciële activiteiten.

 

8.             Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat hij of zij de organisator een niet-exclusief recht zonder royalty's verleent voor het gebruik van zijn of haar inzendingen voor promotionele doeleinden en voor alle aan de wedstrijd gerelateerde doeleinden op alle media, inclusief alle online platformen in het beheer van de organisator.

 

9.             Alle inzendingen moeten volledig origineel zijn en mogen geen inbreuk maken op het copyright van derden. De organisator wijst alle aansprakelijkheid van de hand in het geval dat deelnemers deze voorwaarden negeren en alle deelnemers gaan ermee akkoord dat zij de organisator volledig vrijwaren van enige claims van derden die voortvloeien uit schending van deze voorwaarden.

 

10.          Er worden drie (3) winnaars (elk een 'winnaar') geselecteerd. Elke winnaar wordt gekozen door een panel van onafhankelijke juryleden, en door Hidetaka Miyazaki, die elke inzending zal beoordelen op basis van (i) originaliteit, (ii) artistieke waarde en (iii) relatie tot het thema Bloodborne. De beslissing van de jury is bindend en de juryleden zijn zelf niet toegestaan om mee te doen aan de wedstrijd.

 

11.          De organisator brengt elke winnaar binnen twee (2) weken na de sluitingsdatum van de uitslag op de hoogte per e-mailbericht naar het e-mailadres dat de deelnemer heeft verstrekt ten tijde van de deelname.

 

 

12.          Om de prijs op te eisen, moet iedere winnaar binnen vijf (5) dagen na ontvangst van het e-mailbericht van de organisator op gepaste wijze op het bericht van de organisator reageren en zijn of haar volledige naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en de naam van de door hem of haar gekozen gast (die tevens achttien (18) jaar of ouder moet zijn) ('gast') doorgeven.

 

13.           Iedere winnaar wint de volgende 'eerste prijs':

a)      twee (2) kaartjes (één (1) kaartje voor de winnaar en één (1) kaartje voor zijn of haar gast) voor de Japan Expo in het Paris Nord Villepinte Exhibition Centre in Parijs, Frankrijk, die van 3-7-2015 t/m 5-7-2015 plaatsvindt ('evenement');

b)      economy class retourvliegtickets voor de winnaar en zijn of haar gast vanuit het thuisland van de winnaar naar een vooraf bepaalde luchthaven in Parijs, heen op 2-7-2015 en terug op 5-7-2015 (vluchten zijn mogelijk niet rechtstreeks);

c)      drie (3) overnachtingen in een kamer met tweepersoonsbed of twee eenpersoonsbedden in een hotel in Mama Shelter Hotel, Parijs, met minimaal 4 sterren ('hotel'), inclusief ontbijt;

d)      vervoer heen en terug van de luchthaven in Parijs naar het hotel op de data van de heen- en terugvlucht;

e)      vervoer van het hotel naar het evenement op elke dag van het evenement;

f)       een professionele fotosessie in cosplaykostuum in Parijs, Frankrijk; en

g)      reisverzekering (onderhevig aan clausule 20 hieronder).

 

14.          De uiteindelijke waarde van de eerste prijs is afhankelijk van het vervoer en de accommodatie. De waarde van de prijs (exclusief btw) zal ongeveer het volgende bedragen:

EUR 3136 / CZK 87.048 / DKK 23.364 / NZD 4797 / NOK 26.909 / PLN 13.180 / RUB 233.563 / SEK 29.602 / CHF 3283 / GBP 2329 ('prijs').

 

De vliegkosten zijn van een aantal factoren afhankelijk, waaronder het land van vertrek en de datum van boeking, en zijn niet opgenomen in de hierboven vernoemde waarden van de prijs.

 

15.          Er wordt binnen twee (2) weken na de datum waarop de winnaar zijn of haar gegevens aan de organisator heeft bevestigd door de organisator contact met de winnaar opgenomen om de reis en andere prijsgerelateerde zaken te regelen. De organisator kan contact opnemen met iedere winnaar om een gepast reisschema te bespreken (bijv. het gewenste vliegveld voor vertrek en de gewenste vluchttijden). Alle vluchten en hotelboekingen en het vervoer worden echter uitsluitend naar goeddunken van de organisator geregeld.

 

16.          Iedere winnaar en zijn of haar gast dienen een gegevens- en prijsacceptatieformulier in te vullen en een kopie van hun paspoort te overleggen aan de organisator, zodat de organisator de gepaste regelingen kan treffen. Op verzoek van de organisator verstrekt iedere winnaar bovendien andere persoonlijke gegevens (van zichzelf en zijn of haar gast) waar de organisator redelijkerwijs om zal vragen.

 

17.          Iedere winnaar is verantwoordelijk voor alle reisuitgaven die geen deel uitmaken van de prijs, waaronder, maar niet beperkt tot, vervoer via vliegtuig van en naar het huis van de winnaar en eventuele maaltijden of versnaperingen.

 

18.          Iedere winnaar dient bij het inchecken de gegevens van een geldige creditcard of betaalkaart als borg te verstrekken aan het hotel.

 

19.          Iedere winnaar en zijn of haar gast moeten in het bezit zijn van een geldig paspoort met een verloopdatum van ten minste zes (6) maanden vanaf de datum van de retourvlucht.

 

20.          Eventueel vereiste reisvisa zijn de verantwoordelijkheid van iedere winnaar en zijn of haar gast. Iedere winnaar en zijn of haar gast dienen mogelijk de betreffende website te bezoeken en de vereiste gegevens in te vullen om toestemming te vragen om Frankrijk binnen te mogen. De winnaar en zijn of haar gast mogen Frankrijk mogelijk niet in zonder geldig visum (indien van toepassing).

 

21.          De organisator zorgt voorafgaand aan het vertrek voor een standaard reisverzekering (waarvan eventuele bestaande medische aandoeningen zijn uitgesloten) voor iedere winnaar en zijn of haar gast. De dekking van de reisverzekering is onderhevig aan beperkingen en de algemene voorwaarden van de verzekeraar. Iedere winnaar en/of zijn of haar gast is verantwoordelijk voor eventuele aanvullende kosten in verband met de verzekering van een bestaande medische aandoening en/of personen ouder dan 65 (indien van toepassing).

 

22.          De organisator zal er redelijkerwijs alles aan doen om de eerste prijs aan iedere winnaar via e-mail en aangetekende brief te versturen, aan het e-mail- en postadres van elke winnaar, inclusief elektronische tickets of reserveringsbevestiging voor vluchten, evenement, vervoer, reisverzekering en hotel binnen vier (4) weken na het tijdstip waarop alle verdere details door iedere winnaar aan de organisator zijn verstrekt.

 

 

23.          Prijzen moeten worden geaccepteerd zoals vermeld en kunnen niet worden overgedragen. Er worden geen alternatieven in de vorm van contanten aangeboden, maar de organisator behoudt zich het recht voor om enige prijs door een prijs met vergelijkbare waarde te vervangen.

 

24.          De organisator accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele technische fouten of mankementen of enige andere problemen die ervoor kunnen zorgen dat een inzending voor de wedstrijd of overige correspondentie verloren gaat of niet juist wordt geregistreerd.

 

25.          In geval van geschillen is de beslissing van de organisator definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

 

26.          De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de wedstrijd te annuleren of om deze voorwaarden te wijzigen indien dit naar eigen goeddunken noodzakelijk wordt geacht of als omstandigheden dit onvermijdelijk maken.

 

27.          Iedere winnaar en zijn of haar gast gaan ermee akkoord aan alle redelijkerwijs door de organisator vereiste publiciteitsactiviteiten deel te nemen. Dit houdt in het bijzonder in dat de organisator iedere winnaar en zijn of haar gasten tijdens het evenement kan filmen. Door het evenement bij te wonen en door een formulier van instemming voor publicatie te ondertekenen, geven iedere winnaar en zijn of haar gast de organisator en gelieerde bedrijven, exploitanten en rechtverkrijgenden toestemming om:

a)     hen tijdens hun bezoek te fotograferen, te filmen en opnamen van hen te maken;

b)    deze foto's, opnamen en films en enig ander materiaal wat hieruit voortkomt ('materiaal') op elk medium te bewerken, te veranderen, te reproduceren, te publiceren en te distribueren; en

c)     het materiaal geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor alle mogelijke doeleinden om de producten van de organisator en alles wat daarmee in verband staat of daarvan is afgeleid te promoten, aan te prijzen of te exploiteren.

 

28.          Iedere winnaar en zijn of haar gasten stemmen er ook mee in om afstand te doen van enige morele rechten die zij hebben op het materiaal en om de organisator en gelieerde bedrijven, exploitanten en rechtverkrijgenden te vrijwaren van enige eisen voor financiële compensatie met betrekking tot gebruik van het materiaal.

 

29.          Als er enige reden is om aan te nemen dat deze voorwaarden zijn geschonden of dat er onjuiste, onleesbare, frauduleuze of enige andere ongeldige of ongepaste informatie is verstrekt, mag de organisator naar eigen goeddunken de verwerking van een inzending of de uitkering van een toegekende prijs weigeren. Als een deelnemer niet voldoet aan clausules 4, 5, 6, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 26 en 27 zullen ze worden uitgesloten van de wedstrijd en wordt hun inzending ongeldig verklaard.

 

30.          Iedere winnaar moet in overeenstemming met de belastingwetgeving in zijn of haar rechtsgebied mogelijk belasting over de prijs betalen en is verantwoordelijk voor enige hieraan gerelateerde belastingplicht.

 

31.          Iedere winnaar en zijn of haar gast dienen zich te houden aan eventuele toelatingseisen van het evenement. Enige weigering van toegang is niet de verantwoordelijkheid van de organisator en de organisator is in dergelijke gevallen niet aansprakelijk jegens iedere winnaar.

 

32.          De organisator mag uitsluitend naar eigen goeddunken de naam van iedere winnaar op de website(s) van de organisator bekendmaken. De naam van iedere winnaar wordt op redelijk verzoek beschikbaar gesteld aan personen die binnen zes (6) weken na de sluitingsdatum een gefrankeerde, aan zichzelf geadresseerde envelop bijvoegen met daarop 'Bloodborne Cosplay Competition' en opsturen naar het volgende adres: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

 

33.          Op de wedstrijd zijn de algemene regels van toepassing. Klik hier om de algemene regels te bekijken.

 

34.          De 'organisator' is: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londen W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk.

 

35.          Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, worden deze voorwaarden in overeenstemming met het Engelse recht uitgelegd en geïnterpreteerd en het contract tussen elke deelnemer en de organisator wordt beschouwd als gesloten en uitgevoerd in Engeland.