PlayStation.com

Gebruiksvoorwaarden

 
 

Specifieke regels voor de 'Batman: Arkham Knight'-wedstrijd

Algemene voorwaarden

 

1.            Alle inwoners van Australië, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland ('deelnemende landen') van 18 jaar en ouder, met uitzondering van medewerkers, agenten, contractanten of consultants van de organisator (zoals hierna gedefinieerd) en hun directe familieleden, aan de organisator gelieerde bedrijven of anderen die beroepsmatig te maken hebben met de wedstrijd, kunnen aan de 'Batman: Arkham Knight'-wedstrijd ('wedstrijd') deelnemen ('deelnemers'). Deze voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) gelden voor deelnemers woonachtig in Australië, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

 

2.             Je kunt van 10.00 uur Nederlandse tijd op 20-04-2015 ('openingsdatum') tot en met 16-05-2015 om 00.59 uur Nederlandse tijd ('sluitingsdatum') aan de wedstrijd meedoen. De periode tussen de openingsdatum en de sluitingsdatum wordt aangemerkt als de 'wedstrijdperiode'.

 

3.             Wedstrijddeelname is gratis en vereist geen aankoop van welke aard dan ook. Door aan de wedstrijd mee te doen, gaan deelnemers akkoord met deze algemene voorwaarden (de 'voorwaarden') en de algemene regels (klik hier) en zijn zij hieraan gebonden.

 

4.             Om aan de wedstrijd mee te doen, moeten deelnemers tijdens de wedstrijdperiode de volgende stappen uitvoeren:

a)     ga naar de pagina met PlayStation®-wedstrijden op eu.playstation.com/psn/competitions;

b)    klik op de koppeling van de wedstrijd voor 'Batman: Arkham Knight';

c)     voer je e-mailadres in het daarvoor bestemde veld in;

d)    klik op Start om de quiz met meerkeuzevragen te starten;

e)     beantwoord alle meerkeuzevragen zo snel mogelijk, geef antwoord op de tiebreakvraag ('tiebreakvraag', voer de unieke captcha-code in die verschijnt en klik op Verzenden; en

f)     voer de gegevens in de daarvoor bestemde velden in en klik op Verzenden.

 

5.             Elke deelnemer mag slechts één (1) keer meedoen en komt voor maar één (1) prijs (zoals hierna gedefinieerd) in aanmerking.

 

6.             Er is één (1) winnaar ('winnaar') en er zijn vijf (5) tweedeprijswinnaars (elk een 'tweedeprijswinnaar'). De winnaar en de tweedeprijswinnaar worden als volgt bepaald:

 

a)     elke deelnemer krijgt een score die overeenkomt met het aantal meerkeuzevragen die hij of zij juist heeft beantwoord ('score');

b)    de winnaar is de deelnemer met de hoogste score. In het geval van een gelijkspel, is de winnaar de deelnemer die de hoogste score heeft behaald en het juiste antwoord heeft gegeven op de tiebreakvraag;

c)     als er sprake is van een gelijkspel, maar er onvoldoende deelnemers zijn die het juiste antwoord op de tiebreakvraag hebben gegeven om een winnaar te selecteren, is de winnaar de deelnemer wiens antwoord op de tiebreakvraag het dichtst bij het juiste antwoord komt;

d)    in het geval dat er nog steeds een gelijkspel is, krijgen de betreffende deelnemers nog een tiebreakvraag om zo de winnaar te bepalen in overeenstemming met het systeem zoals beschreven onder a), b) en c) hierboven. Mochten de scores ook nu nog gelijk zijn, dan wordt dit proces herhaald totdat er een winnaar overblijft; en

e)     de tweedeprijswinnaars zijn de deelnemers met de vijf (5) hoogste scores na de winnaar en zullen worden bepaald volgens het systeem zoals beschreven onder a), b) en c) hierboven.

 

7.             De organisator brengt de winnaar en elke tweedeprijswinnaar binnen twee (2) weken na de sluitingsdatum van de uitslag op de hoogte per e-mailbericht naar het e-mailadres dat de deelnemer heeft verstrekt ten tijde van de deelname.

 

8.             Om de prijs op te eisen, moeten de winnaar en elke tweedeprijswinnaar binnen één (1) week na ontvangst van het e-mailbericht van de organisator op gepaste wijze op het bericht van de organisator reageren en zijn of haar volledige naam, correspondentieadres en geboortedatum verstrekken. Het correspondentieadres moet overeenkomen met het correspondentieadres dat op het moment van deelname is verstrekt. Anders kunnen de winnaar en de tweedeprijswinnaar worden gediskwalificeerd.

 

9.             De winnaar krijgt:

a)   één (1) Special Edition Batman: Arkham Knight PlayStation®4-systeem;

b)   één (1) Special Edition Batman: Arkham Knight DUALSHOCK®4 draadloze controller; en

c)   één (1) exemplaar van de Batman: Arkham Knight PlayStation®4-game op disc,

met een totale waarde van ongeveer EUR 725 / AUD 1029 / CZK 19.773 / DKK 5403 / NZD 1070 / NOK 6183 / PLN 3003 / RUB 48.588 / SEK 6673 / CHF 777 / GBP 525 ('eerste prijs”).

 

10.          Elke tweedeprijswinnaar krijgt één (1) exemplaar van de Batman: Arkham Knight PlayStation®4-game op disc, met een totale waarde van ongeveer EUR 83 / AUD 117 / CZK 2260 / DKK 617 / NZD 122 / NOK 706 / PLN 343 / RUB 5555 / SEK 762 / CHF 89 / GBP 60 ('tweede prijs').

 

11.          De organisator onderneemt binnen het redelijke stappen het volgende te verzenden:

a)     de eerste prijs per koeriersdienst naar de winnaar; en

b)    per aangetekende post, de tweede prijs naar elke tweedeprijswinnaar,

 binnen twee (2) weken nadat de gegevens van de winnaar of tweedeprijswinnaar zijn ontvangen.

 

12.          In deze voorwaarden betekent 'prijs' een eerste prijs en een tweede prijs, zoals van toepassing.

 

13.          Prijzen moeten worden geaccepteerd zoals vermeld en kunnen niet worden overgedragen. Er worden geen alternatieven in de vorm van contanten aangeboden, maar de organisator behoudt zich het recht voor om enige prijs door een prijs met vergelijkbare waarde te vervangen.

 

14.          De organisator accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele technische fouten of mankementen of enige andere problemen die ervoor kunnen zorgen dat een inzending voor de wedstrijd of overige correspondentie verloren gaat of niet juist wordt geregistreerd.

 

15.          In geval van geschillen is de beslissing van de organisator definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

 

16.          De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de wedstrijd te annuleren of om deze voorwaarden te wijzigen indien dit naar eigen goeddunken noodzakelijk wordt geacht of als omstandigheden dit onvermijdelijk maken.

 

17.          Als een prijs bij ontvangst ineffectief, defect of beschadigd wordt bevonden, dient de organisator hier binnen zeven (7) dagen na ontvangst schriftelijk van op de hoogte te worden gesteld. Als dit niet gebeurt, wordt de prijs als geaccepteerd en ontvangen beschouwd. Dit heeft geen invloed op de eventuele wettelijke rechten van de winnaar of tweedeprijswinnaar.

 

18.          De winnaar en elke tweedeprijswinnaar gaan ermee akkoord aan alle redelijkerwijs door de organisator vereiste publiciteitsactiviteiten deel te nemen.

 

19.          Als er enige reden is om aan te nemen dat deze voorwaarden zijn geschonden of dat er onjuiste, onleesbare, frauduleuze of enige andere ongeldige of ongepaste informatie is verstrekt, mag de organisator naar eigen goeddunken de verwerking van een inzending of de uitkering van een toegekende prijs weigeren. Als een deelnemer niet voldoet aan clausules 4, 5, 8 en 18, of meerdere accounts gebruikt om mee te doen, zal hij of zij worden uitgesloten van de wedstrijd en wordt de inzending ongeldig verklaard.

 

20.          De winnaar en elke tweedeprijswinnaar moeten in overeenstemming met de belastingwetgeving in zijn of haar rechtsgebied mogelijk belasting over de prijs betalen en zijn verantwoordelijk voor enige hieraan gerelateerde belastingplicht.

 

21.          De organisator mag uitsluitend naar eigen goeddunken de naam van de winnaar en elke tweedeprijswinnaar bekendmaken op de website(s) van de organisator. De namen van de winnaar en tweedeprijswinnaar worden op redelijk verzoek beschikbaar gesteld aan personen die binnen zes (6) weken na de sluitingsdatum een gefrankeerde, aan zichzelf geadresseerde envelop met daarop 'Batman: Arkham Knight Competition' opsturen naar het volgende adres: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

22.          Op de wedstrijd zijn de algemene regels van toepassing. Meer informatie? Klik hier om de algemene regels te bekijken.

 

23.          De 'organisator' is: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

 

24.          Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, worden deze voorwaarden in overeenkomst met het Engelse recht uitgelegd en geïnterpreteerd en het contract tussen elke deelnemer en de organisator wordt beschouwd als gesloten en uitgevoerd in Engeland.