PlayStation.com

Juridisch

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Specifieke regels voor de 'Tearaway Caption'-wedstrijdf

Algemene voorwaarden

1. Alle inwoners van Australië, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Rusland, Slowakije, Spanje, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk ('deelnemende landen') van 14 jaar en ouder, met uitzondering van medewerkers, agenten, aannemers of consultants van de organisator (zoals hierna gedefinieerd) en hun directe familieleden, aan de organisator gelieerde bedrijven of anderen die beroepsmatig te maken hebben met de wedstrijd, kunnen aan de 'Tearaway-wedstrijd' ('wedstrijd') deelnemen ('deelnemers').

2. Je kunt van 10:00 uur Nederlandse tijd op 12-11-2013 (de "openingsdatum") t/m 00:59 uur Nederlandse tijd op 23 november 2013 (de "sluitingsdatum") aan de wedstrijd meedoen. De periode tussen de openingsdatum en de sluitingsdatum wordt aangemerkt als de 'wedstrijdperiode'.

3.  Wedstrijddeelname is gratis en vereist geen aankoop van welke aard dan ook. Door aan de wedstrijd mee te doen, gaan deelnemers akkoord met deze algemene voorwaarden ('voorwaarden') en zijn zij hieraan gebonden.

4.  Om aan de wedstrijd mee te doen, moeten deelnemers tijdens de wedstrijdperiode de volgende stappen uitvoeren:

a)  ga naar de Europese Facebook-pagina van PlayStation® op http://facebook.com/#!/SonyPlaystation?hc_location=stream;

b)   lees het bericht getiteld 'Tearaway Caption-wedstrijd' ('bericht'), waarin een screenshot van Tearaway te zien is ('screenshot');

c)   reageer op het bericht door iets te schrijven met betrekking tot het screenshot (niet meer dan 20 woorden); en

d)  deelnemers moeten ervoor zorgen dat hun bericht voldoet aan de richtlijnen voor de community (plaats met name geen dubbele berichten en start bestaande threads niet opnieuw) en aan de gebruikersvoorwaarden van eu.playstation.com.

5. Iedere deelnemer mag meerdere inzendingen indienen, maar komt voor hooguit één (1) prijs in aanmerking (zoals hieronder gedefinieerd).

6.  Elke deelnemer moet zich aan de algemene regels houden, met name aan paragraaf 7 en 8. De inzendingen mogen bovendien het volgende niet bevatten:

a)  pornografische, seksueel expliciete of seksueel getinte beelden;

b)   grove, beledigende of haatdragende beelden of taal;

c)   kwetsende of lasterlijke inhoud;

d)   inhoud die de privacy of veiligheid van jezelf of anderen in gevaar brengt;

e)   inhoud die anderen op grond van geslacht, seksuele geaardheid, invaliditeit, godsdienst, etniciteit of nationaliteit veroordeelt;

f)   gewelddadig of gevaarlijk gedrag en/of

g)   spam, reclame of andere commerciële activiteiten.

7.   Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat hij of zij de organisator een niet-exclusief recht zonder royalty's verleent voor het gebruik van zijn of haar inzendingen voor promotionele doeleinden en voor alle aan de wedstrijd gerelateerde doeleinden op alle media, inclusief alle online platformen in het beheer van de organisator.

8.  Alle inzendingen moeten volledig origineel zijn en mogen geen inbreuk maken op het copyright van enige derden. De organisator wijst alle aansprakelijkheid van de hand in geval deelnemers deze voorwaarden negeren en alle deelnemers gaan ermee akkoord dat zij de organisator volledig vrijwaren tegen enige claims van enige derden die voortvloeien uit schending van deze voorwaarden.

9.   Er zijn twee (2) winnaars (elk een 'winnaar') en vijf (5) tweedeprijswinnaars (elk een 'tweedeprijswinnaar'). Iedere winnaar en tweedeprijswinnaar wordt gekozen door een panel van onafhankelijke juryleden op basis van creativiteit en originaliteit van de ingediende tekst.

10. De organisator brengt de winnaar en tweedeprijswinnaar binnen één (1) week na de sluitingsdatum per privébericht ('PB') in hun Postvak In van Facebook van de uitslag op de hoogte.

11. Iedere winnaar ontvangt:

a)   één (1) PlayStation®Vita Wi-Fi; en

b)  één (1) exemplaar van Tearaway,

met een totale waarde van ca.: AUS $ 328,49 / € 228,99 / CZK 5846 / DKK 1708,15 / NZ $ 375,42 / NOK 1874,01 / PLN 960,81 / RUB 10003,26 / £ 194,21 ('Eerste prijs').

Iedere tweedeprijswinnaar ontvangt één (1) exemplaar van Tearaway, met een waarde van AUS $ 43,02 / € 29,99 / CZK 765,63 / DKK 223,71 / NZ $ 49,17 / NOK 245,61 / PLN 125,83 / RUB 1305,43 / £ 25,44 ('tweede prijs').

In deze voorwaarden betekent 'prijs' een eerste prijs en/of een tweede prijs, afhankelijk van de context.

12. Om hun prijs op te eisen, moet elke winnaar en tweedeprijswinnaar binnen dertig (30) dagen na ontvangst toepasselijk op het privébericht van de organisator reageren, en hun naam, geboortedatum, postadres en telefoonnummer opgeven.

13. Prijzen moeten zoals vermeld worden geaccepteerd en kunnen niet worden opgeschort. Er worden geen alternatieven in de vorm van contanten aangeboden, maar de organisator behoudt zich het recht voor om enige prijs door een prijs met vergelijkbare waarde te vervangen.

14.De organisator accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele technische fouten of mankementen of enige andere problemen die ervoor kunnen zorgen dat een inzending voor de wedstrijd of overige correspondentie verloren gaat of niet juist wordt geregistreerd.

15. In geval van geschillen is de beslissing van de organisator definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

16. De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de wedstrijd te annuleren of om deze voorwaarden te wijzigen indien dit naar eigen goeddunken noodzakelijk wordt geacht of als omstandigheden dit onvermijdelijk maken.

17. De organisator onderneemt binnen het redelijke stappen om de prijs binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de gegevens van de winnaar en de tweedeprijswinnaar per koeriersdienst naar elke winnaar en tweedeprijswinnaar te versturen.

18. Als de prijs bij ontvangst ineffectief, defect of beschadigd wordt bevonden, dient de organisator hier binnen zeven (7) dagen na ontvangst schriftelijk van op de hoogte te worden gesteld. Als dit niet gebeurt, wordt de prijs als geaccepteerd en ontvangen beschouwd. Dit heeft geen invloed op de eventuele wettelijke rechten van de winnaar en/of tweedeprijswinnaar.

19. Elke winnaar en tweedeprijswinnaar gaat ermee akkoord aan alle redelijkerwijs door de organisator vereiste publiciteitsactiviteiten deel te nemen. 

20. De organisator mag uitsluitend naar eigen goeddunken de namen van de winnaar en tweedeprijswinnaar op de website(s) van de organisator, de Facebook-pagina van PlayStation®, de Twitter-pagina van PlayStation®, de PlayStation®-blog en op PlayStation®-forums bekendmaken. De namen van elke winnaar en tweedeprijswinnaar worden op redelijk verzoek beschikbaar gesteld aan personen die binnen zes (6) weken na de sluitingsdatum een gefrankeerde, aan zichzelf geadresseerde envelop met daarop 'Tearaway Caption Competition' opsturen naar het volgende adres: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

21.  Als er enige reden is om aan te nemen dat deze voorwaarden zijn geschonden of dat er onjuiste, onleesbare, frauduleuze of enige andere ongeldige of ongepaste informatie is verstrekt, mag de organisator naar eigen goeddunken de verwerking van een inzending of de uitkering van een toegekende prijs weigeren.

22.  Elke winnaar en tweedeprijswinnaar moet in overeenstemming met de belastingwetgeving in zijn of haar rechtsgebied mogelijk belasting over de prijs betalen en is verantwoordelijk voor enige hieraan gerelateerde belastingplicht.

23.  Op de wedstrijd zijn de algemene regels van toepassing. Klik hier om de algemene regels te bekijken.

24.  De 'organisator' is: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

25.  Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, worden deze voorwaarden in overeenkomst met het Engelse recht uitgelegd en geïnterpreteerd en het contract tussen elke deelnemer en de organisator wordt beschouwd als gesloten en uitgevoerd in Engeland.

Kennisgeving inzake Facebook

Deze wedstrijd wordt niet door Facebook gesponsord, onderschreven of beheerd en is op geen enkele wijze met Facebook geassocieerd. Elke deelnemer verstrekt zijn of haar gegevens aan de organisator en niet aan Facebook. De door elke deelnemer verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het beheren van de wedstrijd. Elke deelnemer accepteert dat Facebook geen enkele aansprakelijkheid heeft met betrekking tot deze wedstrijd.