PlayStation.com

Gebruiksvoorwaarden

 
 

Specifieke regels voor de '20th Anniversary PlayStation®4 Retweet'-wedstrijd

Algemene voorwaarden

 

1.              De '20th Anniversary PlayStation®4 Retweet'-wedstrijd ('wedstrijd') is toegankelijk voor personen van 18 jaar en ouder die inwoner zijn van Duitsland, Finland, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Oostenrijk, Slowakije, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk ('deelnemende landen'), met uitzondering van medewerkers, agenten, contractanten of consultants van de organisator (zoals hierna gedefinieerd) en hun directe familieleden, aan de organisator gelieerde bedrijven of anderen die beroepsmatig te maken hebben met de wedstrijd ('deelnemers').

 

2.             Je kunt van 10.00 uur Nederlandse tijd op 04-06-2015 ('openingsdatum') tot en met 05-06-2015 om 00.59 uur Nederlandse tijd ('sluitingsdatum') aan de wedstrijd meedoen. De periode tussen de openingsdatum en de sluitingsdatum wordt aangemerkt als de 'wedstrijdperiode'.

 

3.             Wedstrijddeelname is gratis en vereist geen aankoop van welke aard dan ook. Door aan de wedstrijd mee te doen, gaan deelnemers akkoord met deze algemene voorwaarden ('voorwaarden') en de algemene regels (klik hier) en zijn zij hieraan gebonden.

 

4.             Om aan de wedstrijd mee te doen, moeten deelnemers tijdens de wedstrijdperiode de volgende stappen uitvoeren:

a)     Bezoek de Twitter-pagina van PlayStation Europe via https://twitter.com/PlayStationEU;

b)    Meld je aan bij je Twitter-account (als je nog geen Twitter-account hebt, kun je er een maken via https://twitter.com/signup);

c)     Lees de tweet met de titel '20th Anniversary PlayStation®4 Retweet' ('tweet'); en

d)    retweet deze tweet.

 

5.             Elke deelnemer mag slechts één (1) keer meedoen en komt voor maar één (1) prijs (zoals hierna gedefinieerd) in aanmerking.

 

6.             Elke deelnemer moet zich aan de algemene regels houden, met name aan paragraaf 6 en 7. De inzendingen mogen bovendien het volgende niet bevatten:

a)     pornografische, seksueel expliciete of seksueel getinte beelden;

b)    grove, beledigende of haatdragende beelden of taal;

c)     kwetsende of lasterlijke inhoud;

d)    inhoud die de privacy of veiligheid van jezelf of anderen in gevaar brengt;

e)     inhoud die anderen op grond van geslacht, seksuele geaardheid, invaliditeit, godsdienst, etniciteit of nationaliteit veroordeelt;

f)     gewelddadig of gevaarlijk gedrag; en/of

g)    spam, reclame of andere commerciële activiteiten.

 

7.             Er is één (1) winnaar (de 'winnaar') die willekeurig wordt geselecteerd door een onafhankelijk jurylid. Het besluit van de jury is definitief.

 

8.             De organisator brengt de winnaar binnen drie (3) dagen na de sluitingsdatum per privébericht ('PM') op Twitter van de uitslag op de hoogte.

 

9.             Om de prijs (zoals hierna gedefinieerd) op te eisen, moet de winnaar binnen vijf (5) dagen na ontvangst van het privébericht van de organisator op gepaste wijze op het privébericht van de organisator reageren en zijn of haar volledige naam, adres en geboortedatum verstrekken.

 

10.          De winnaar wint één (1) 20th Anniversary PlayStation®4 (500 GB), met een totale waarde van ongeveer € 499,99 ('eerste prijs').

 

11.          De organisator onderneemt binnen het redelijke stappen om de eerste prijs binnen 30 dagen na ontvangst van de gegevens van de winnaar per aangetekende post naar de winnaar te versturen.

 

12.          In deze voorwaarden betekent 'prijs' een eerste prijs.

 

13.          Prijzen moeten worden geaccepteerd zoals vermeld en kunnen niet worden overgedragen. Er worden geen alternatieven in de vorm van contanten aangeboden, maar de organisator behoudt zich het recht voor om enige prijs door een prijs met vergelijkbare waarde te vervangen.

 

14.          De organisator accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele technische fouten of mankementen of enige andere problemen die ervoor kunnen zorgen dat een inzending voor de wedstrijd of overige correspondentie verloren gaat of niet juist wordt geregistreerd.

 

15.          In geval van geschillen is de beslissing van de organisator definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

 

16.          De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de wedstrijd te annuleren of om deze voorwaarden te wijzigen indien dit naar eigen goeddunken noodzakelijk wordt geacht of als omstandigheden dit onvermijdelijk maken.

 

17.          Als de prijs bij ontvangst ineffectief, defect of beschadigd wordt bevonden, dient de organisator hier binnen zeven (7) dagen na ontvangst schriftelijk van op de hoogte te worden gesteld. Als dit niet gebeurt, wordt de prijs als geaccepteerd en ontvangen beschouwd. Dit heeft geen invloed op de eventuele wettelijke rechten.

 

18.          De winnaar gaat ermee akkoord aan alle redelijkerwijs door de organisator vereiste publiciteitsactiviteiten deel te nemen.

 

19.          Als er enige reden is om aan te nemen dat deze voorwaarden zijn geschonden of dat er onjuiste, onleesbare, frauduleuze of enige andere ongeldige of ongepaste informatie is verstrekt, mag de organisator naar eigen goeddunken de verwerking van een inzending of de uitkering van een toegekende prijs weigeren. Als een deelnemer niet voldoet aan clausules 4, 5, 6 en 9 of meerdere accounts gebruikt om mee te doen, zal hij of zij worden uitgesloten van de wedstrijd en wordt de inzending ongeldig verklaard.

 

20.          Elke winnaar moet in overeenstemming met de belastingwetgeving in zijn of haar rechtsgebied mogelijk belasting over de prijs betalen en is verantwoordelijk voor enige hieraan gerelateerde belastingplicht.

 

21.          De organisator mag uitsluitend naar eigen goeddunken de naam van de winnaar op de website(s) van de organisator bekendmaken. De naam van de winnaar wordt op redelijk verzoek beschikbaar gesteld aan personen die binnen zes (6) weken na de sluitingsdatum een gefrankeerde, aan zichzelf geadresseerde envelop bijvoegen met daarop ‘20th Anniversary PlayStation®4 Retweet’-wedstrijd en opsturen naar het volgende adres: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

 

22.          Op de wedstrijd zijn de algemene regels van toepassing. Klik hier om de algemene regels te bekijken.

 

23.          De 'organisator' is: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londen W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk.

 

24.          Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, worden deze voorwaarden in overeenkomst met het Engelse recht uitgelegd en geïnterpreteerd en het contract tussen elke deelnemer en de organisator wordt beschouwd als gesloten en uitgevoerd in Engeland.

 

 

Twitter Notice:

 

Informatie over de deelname en het winnen van prijzen maken deel uit van het wedstrijdreglement. Deelname aan de wedstrijd houdt in dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden en de Twitter-regels (beschikbaar op http://support.twitter.com/articles/18311-the-twitter-rules).