PlayStation.com

Gebruiksvoorwaarden

 
 

SingStar-aanbieding: tegoedboncode met beperkte beschikbaarheid — Algemene voorwaarden

December 2017

 

'Toepasselijke stores'

SingStar Store, PlayStation®3-systeemstore, PlayStation®4-systeemstore en de PlayStation® Store, met uitzondering van alle andere PlayStation®-systeemstores en in-game aankopen.

'Sluitingsdatum’

Wat het eerste aan de orde is: (i) 8 januari 2018 om 00.59 uur (Nederlandse tijd); en (ii) bij 50.000 ingewisselde tegoedboncodes (zoals hieronder gedefinieerd)

'Openingsdatum'

22 december 2017 om 01:01 (Nederlandse tijd)

'Tegoedboncode'

Een tegoedboncode, die verloopt op de vervaldatum van de tegoedboncode, die kan worden gebruikt voor het verkrijgen van het volgende vooraf vastgestelde en door de organisator geselecteerde nummer bij een toepasselijke store, op voorwaarde van beschikbaarheid:

'I Wanna Dance with Somebody' van Whitney Houston. voor gebruik met SingStar op PlayStation®3 of PlayStation®4

'Vervaldatum van de tegoedboncode'

8 januari 2018 om 00.59 uur (Nederlandse tijd)

 

'Deelnemende landen'

Australië, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Rusland, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Zweden en Zwitserland.

 

1.             Deze tegoedboncode ('aanbieding') is beperkt beschikbaar voor inwoners van de deelnemende landen die 18 jaar of ouder zijn en die een master-account hebben voor Sony Entertainment Network ('SEN') (voorheen bekend als PlayStation®Network) die:

a. (i) ervoor hebben gekozen om e-mailmarketingberichten te ontvangen van de organisator; en (ii) van de organisator een e-mailbericht met de tegoedboncode hebben ontvangen op het e-mailadres dat ze hebben verstrekt toen ze aangaven dergelijke marketingberichten te willen ontvangen; en/of

b. Facebook-fans en/of Twitter-volgers van PlayStation zijn en toegang hebben tot de desbetreffende post/tweet met de tegoedboncode ('in aanmerking komende personen').

 

2.             Deze aanbieding begint op de openingsdatum en eindigt op de sluitingsdatum.  De periode tussen de openingsdatum en de sluitingsdatum wordt aangemerkt als de 'promotieperiode'.

 

3.             Een in aanmerking komende persoon komt afhankelijk van beschikbaarheid in aanmerking voor maximaal één (1) tegoedboncode om in te lossen.   Deze aanbieding is beperkt tot 50.000 inlossingen en eindigt zodra dat aantal is bereikt.  

 

4.             Tegoedboncodes vervallen op de vervaldatum van de tegoedboncode.

 

5.             Tegoedboncode zijn onderhevig aan beschikbaarheid en de algemene gebruiksvoorwaarden.  Klik hier voor meer informatie. Slechts één tegoedboncode kan worden gebruikt in één enkele transactie. Tegoedboncodes kunnen niet worden gebruikt in combinatie met andere promoties.  Tegoedboncodes zijn niet overdraagbaar en mogen niet worden doorverkocht.  Er wordt geen alternatief in de vorm van contanten aangeboden.  Tegoedboncodes worden niet vervangen als je ze kwijtraakt, als ze beschadigd raken of worden gestolen.

 

6.             Een internetverbinding is vereist. De kosten voor de internetverbinding komen voor rekening van in aanmerking komende personen.

 

7.             De organisator behoudt zich het recht voor om personen van wie het gedrag strijdig is met het idee van deze algemene voorwaarden of de intentie van de aanbieding naar eigen goeddunken te diskwalificeren.

 

8.             De organisator is niet aansprakelijk als het een in aanmerking komende persoon ten gevolge van netwerk-, hardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die zijn te wijten aan de in aanmerking komende persoon of aan derden niet lukt de voucher met code te ontvangen of in te lossen. 

 

9.             De organisator behoudt zich het recht voor om deze aanbieding te wijzigen of te annuleren en/of om deze algemene voorwaarden op elk moment aan te passen, als de organisator dit nodig acht of in het geval van onvoorziene omstandigheden.

 

10.          In geval van geschillen is de beslissing van de organisator definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

 

11.          De 'organisator' is: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londen W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk.

 

12.          Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, worden deze algemene voorwaarden in overeenstemming met het Engelse recht uitgelegd en geïnterpreteerd en het contract tussen elke in aanmerking komende persoon en de organisator wordt beschouwd als gesloten en uitgevoerd in Engeland.