PlayStation.com

Gebruiksvoorwaarden

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Algemene voorwaarden voor de wedstrijd 'Win kaartjes voor de UEFA Champions League 2019'

 

Titel wedstrijd

Win kaartjes voor de UEFA Champions League 2019

Openingsdatum

10-01-2018 om 11:00 uur (Nederlandse tijd)

Sluitingsdatum

22-04-2018 om 00:59 uur (Nederlandse tijd)

Betreffende voetbalwedstrijd

Een specifieke UEFA Champions League-wedstrijd in het deelnemende land waar de deelnemer woonachtig is. (Bijvoorbeeld: deelnemers uit Nederland mogen alleen meedoen voor wedstrijden die worden gespeeld in dat land).

Deelnemende landen

Frankrijk, Duitsland, Nederland, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

Inschrijving

Om mee te doen aan de wedstrijd moeten deelnemers de volgende stappen uitvoeren tijdens de inschrijfperiode voor de betreffende wedstrijd  

a)     Meld je aan voor e-mailupdates van PlayStation F.C. en e-mailupdates van PlayStation door naar (https://signup.software.eu.playstation.com/ps-fc) te gaan

b)    Schrijf je in via de startpagina van de wedstrijd die voor betreffende voetbalwedstrijden beschikbaar is op de PlayStation FC-microsite. 

c)     Op die pagina selecteer je welke voetbalwedstrijd uit die wedstrijdweek je wilt bijwonen.

d)    Nadat je een voetbalwedstrijd hebt geselecteerd, vul je de vereiste gedeelten van de inschrijfpagina in, en beantwoord je een vaardigheidsvraag (indien vereist voor dat deelnemende land)

Inschrijfperiode

Voor het eerste deel van de achtste finales (12/13 en 19/20 februari) wordt de inschrijfperiode geopend op 10-01-2019 en gesloten om 00:59 uur op 30-01-2019.

 

Voor het tweede deel van de achtste finales (5/6 en 12/13 maart) wordt de inschrijfperiode geopend op 30-01-2019 en gesloten om 00:59 op 20-02-2019.

 

Indien een betreffende wedstrijd voor dat deelnemend land niet beschikbaar is tijdens het eerste deel van de achtste finales, wordt de inschrijfperiode voor het tweede deel van de achtste finales geopend op 10-01-2019.

 

 

Voor de kwartfinales van het eerste deel en het tweede deel (9/10 en 16/17 april) wordt de inschrijfperiode geopend op 18-03-2019 en gesloten om 00:59 op 27-03-2019.

 

Voor de halve finales van het eerste deel en het tweede deel (30 april/1 mei en 7/8 mei) wordt de inschrijfperiode geopend op 18-04-2019 en gesloten om 00:59 op 22-04-2019.

 

 

Winnaarselectie

Wanneer deelnemers worden verzocht een vaardigheidsvraag te beantwoorden, is de winnaar de deelnemer die het antwoord het dichtst benadert. In het geval van gelijkspel stuurt de organisator een extra tiebreakvraag om de winnaar te bepalen.

 

Uit in aanmerking komende inschrijvingen van andere deelnemers wordt de winnaar geselecteerd op basis van een toevalsgenerator.

 

Aantal winnaars

Er is één (1) winnaar voor elke betreffende wedstrijd die plaatsvindt tussen de openingsdatum en de sluitingsdatum.

Uitslagbericht

De organisator stelt elke winnaar binnen twee (2) dagen na de sluitingsdatum van de betreffende voetbalwedstrijd op de hoogte van de uitslag, via een mail naar het e-mailadres dat de deelnemer heeft verstrekt bij de inschrijving.

 

Om de prijs op te eisen moet de winnaar binnen twee (2) dagen na ontvangst van het uitslagbericht van de organisator op gepaste wijze reageren.

 

Winnaars moeten de volgende gegevens verstrekken: hun volledige naam, postadres, leeftijd, telefoonnummer, de naam van hun gast en andere gegevens die mogelijk zijn vereist om het kaartje voor de betreffende voetbalwedstrijd te leveren.

 

Denk eraan dat de organisatie het postadres voor de levering niet kan wijzigen als je dit eenmaal hebt verstrekt.

 

Als winnaars de prijs in ontvangst willen nemen op de betreffende voetbalwedstrijd, moeten zij en hun gast een kopie van hun door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto overleggen, zoals een paspoort, rijbewijs of nationaal identiteitsbewijs.

 

Prijs

Elke winnaar ontvangt twee (2) kaartjes voor de betreffende voetbalwedstrijd die ze hebben geselecteerd via de inschrijfmethode.

 

Dit stel kaartjes omvat één (1) kaartje voor de deelnemer en één (1) voor een gast die deze kan uitnodigen ('Gast').

 

Voor elke prijs gelden de algemene voorwaarden voor UEFA-kaartjes en mogelijk voorwaarden voor de voetbalwedstrijd.

Algemene voorwaarden voor UEFA-kaartjes

Deelnemers worden eraan herinnerd dat kaartjes voor de UEFA Champions League niet mogen worden doorverkocht. Als blijkt dat een winnaar kaartjes heeft doorverkocht, wordt de prijs ongeldig verklaard. Mogelijk worden ook andere maatregelen genomen.

Extra wedstrijdvoorwaarden

Bezoekers kan de toegang tot een voetbalwedstrijd worden geweigerd wanneer ze de wedstrijdlocatie bezoeken in kleding van het uit-team of met clubkleuren van het uit-team of zich ongepast gedragen op de tribune.

 

Winnaars en hun gasten dienen zich te houden aan eventuele toelatingseisen van de betreffende voetbalwedstrijd.  Als de toegang geweigerd wordt, is dit niet de verantwoordelijkheid van de organisator, die dan ook geen aansprakelijkheid heeft jegens winnaars en hun gasten.

 

 

Algemene voorwaarden

1.             De wedstrijd ('wedstrijd') is toegankelijk voor personen van 18 jaar en ouder die inwoner zijn van de Deelnemende Landen, met uitzondering van medewerkers, agenten, contractanten of consultants van de organisator (zoals hierna gedefinieerd en hun directe familieleden, aan de organisator gelieerde bedrijven of anderen die beroepsmatig te maken hebben met de wedstrijd ('Deelnemers’).

2.             Deelnemers kunnen alleen meedingen naar een prijs voor de betreffende voetbalwedstrijd

3.             Je kunt je inschrijven vanaf de Openingsdatum tot de Sluitingsdatum.  De periode tussen de openingsdatum en de sluitingsdatum wordt aangemerkt als de 'wedstrijdperiode'.

4.             Wedstrijddeelname is gratis en vereist geen aankoop van welke aard dan ook. Door mee te doen aan de wedstrijd gaan deelnemers akkoord met deze algemene voorwaarden ('voorwaarden') en specifieke regels.

5.             Mogelijk moet je bewijsstukken overleggen om aan te tonen dat je in aanmerking komt voor deelname aan een wedstrijd. Als je op verzoek geen bewijs kunt overleggen, kun je door de organisator worden gediskwalificeerd voor de wedstrijd en/of wordt je prijs niet uitgereikt.

6.             De organisator is niet aansprakelijk voor inzendingen die ten gevolge van netwerk-, hardware- of softwareproblemen van welke aard dan ook of door problemen met het postbedrijf zijn kwijtgeraakt, beschadigd of vertraagd.  Een verzendbewijs geldt niet als ontvangstbewijs. Er worden geen inzendingen geaccepteerd van agenten, derden of organisaties. Ook inzendingen die automatisch door een computer zijn gegenereerd, worden niet geaccepteerd.  

7.             Om deel te nemen aan de wedstrijd moet je de inschrijfmethode invullen.

8.             Elke deelnemer mag zich één (1) maal inschrijven voor de betreffende wedstrijd. Tijdens de wedstrijd (zoals hieronder gedefinieerd) komen deelnemers in aanmerking voor hoogstens twee (2) prijzen.

9.             Wanneer je meedoet door beeld, video of andere media in te zenden, gelden onderstaande regels. Je inzending mag de volgende zaken niet bevatten:

a)     pornografische, seksueel expliciete of seksueel getinte beelden;

b)    grove, beledigende of haatdragende beelden of taal;

c)     kwetsende of lasterlijke inhoud;

d)    inhoud die de privacy of veiligheid van jezelf of anderen in gevaar brengt;

e)     inhoud die anderen op grond van geslacht, seksuele geaardheid, invaliditeit, godsdienst, etniciteit of nationaliteit veroordeelt;

f)     gewelddadig of gevaarlijk gedrag; en/of

g)    spam, reclame of andere commerciële activiteiten.

10.          Winnaars worden geselecteerd via de methode voor winnaarselectie.

11.          Elke winnaar krijgt een prijs. De prijzen zijn beperkt tot het aantal winnaars.

12.          De organisator stelt alle winnaars op de hoogte via het uitslagbericht.

13.          De prijzen worden mogelijk geleverd door agenten die de organisatie aanwijst. Deze agenten zullen verstrekte persoonsgegevens uitsluitend gebruiken om de prijs te leveren.

14.          Winnaars zijn zelf verantwoordelijk voor alle reiskosten en overige kosten die niet onder de prijs vallen waaronder, maar niet beperkt tot, maaltijden, versnaperingen, zakgeld en/of het vervoer van en naar het evenement.

15.          Als het niet lukt om contact te krijgen via het uitslagbericht, behoudt de organisator zich het recht voor om de prijs volgens de specifieke regels aan te bieden aan de eerstvolgende deelnemer die in aanmerking komt.

16.          Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat hij of zij de organisator een wereldwijd, niet-exclusief recht zonder royalty's verleent voor het gebruik van zijn of haar inzendingen (inclusief eventueel beeldmateriaal dat aan de organisator of diens agenten wordt verstrekt, zoals wedstrijdfoto's) voor promotionele doeleinden en voor alle aan de wedstrijd gerelateerde doeleinden op alle media, inclusief alle online platformen in het beheer van de organisator.

17.          De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers naar eigen goeddunken te diskwalificeren als hun gedrag strijdig is met de algemene of specifieke regels of de intentie van de wedstrijd.

18.          Prijzen zijn niet overdraagbaar, mogen niet worden doorverkocht, en zijn afhankelijk van beschikbaarheid. De organisator behoudt zich het recht voor om prijzen te vervangen door een andere prijs van gelijke of hogere waarde. Er wordt geen alternatief in de vorm van contanten aangeboden.

19.          Prijzen moeten worden geaccepteerd zoals vermeld en kunnen niet worden overgedragen.  Er wordt geen alternatief in de vorm van contanten aangeboden; de organisator behoudt zich echter het recht voor om enige prijs door een prijs met vergelijkbare waarde te vervangen.

20.          De organisator accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele technische fouten of mankementen of enige andere problemen die ervoor kunnen zorgen dat een inzending voor de wedstrijd of overige correspondentie verloren gaat of niet juist wordt geregistreerd.

21.          In geval van geschillen is de beslissing van de organisator definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

22.          De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de wedstrijd te annuleren of om deze voorwaarden te wijzigen indien dit naar eigen goeddunken noodzakelijk wordt geacht of als omstandigheden dit onvermijdelijk maken.

23.          Als een prijs bij ontvangst ineffectief, defect of beschadigd wordt bevonden, dient de organisator hier binnen zeven (7) dagen na ontvangst schriftelijk van op de hoogte te worden gesteld. Als dit niet gebeurt, wordt de prijs als geaccepteerd en ontvangen beschouwd.  Dit heeft geen invloed op de eventuele wettelijke rechten van de winnaar.

24.          Winnaars beseffen dat de organisator mogelijk genoodzaakt is hun naam en land bekend te maken in verband met juridische verplichtingen inzake de prijspromotie.

25.          Als er enige reden is om aan te nemen dat deze voorwaarden zijn geschonden of dat er onjuiste, onleesbare, frauduleuze of enige andere ongeldige of ongepaste informatie is verstrekt, mag de organisator naar eigen goeddunken de verwerking van een inzending of de uitkering van een toegekende prijs weigeren. Deelnemers worden uitgesloten van de wedstrijd en hun inzending ongeldig verklaard als ze niet voldoen aan deze Algemene voorwaarden; of meerdere accounts of een geautomatiseerd systeem gebruiken om mee te doen; of er reden is om aan te nemen dat iemand die stemt op de inzending van een deelnemer hiervoor betaald krijgt of op een andere manier wordt aangespoord dit te doen door de deelnemer of een derde partij.

26.          Elke winnaar moet in overeenstemming met de belastingwetgeving in zijn of haar rechtsgebied mogelijk belasting over de prijs betalen en is verantwoordelijk voor enige hieraan gerelateerde belastingplicht.

27.          Alle in de wet vermelde uitdrukkelijke en stilzwijgende bepalingen, garanties en verklaringen met betrekking tot de prijs en/of de promotie worden voor zover wettelijk toegestaan uitgesloten.

28.          De organisator is niet aansprakelijk voor verlies, schade of letsel die/dat direct of indirect voortvloeit uit de prijs en/of de promotie. De organisator onderneemt evenwel geen poging diens aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken in het geval van overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van de nalatigheid.

29.          De naam van de winnaar wordt op redelijk verzoek beschikbaar gesteld aan personen die binnen zes (6) weken na de sluitingsdatum een gefrankeerde, aan zichzelf geadresseerde envelop bijvoegen met daarop UEFA Champions League Ticket Giveaway 2019 Competition en opsturen naar het volgende adres: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

30.          De 'Organisator' is: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londen W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk.

31.          Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, worden deze voorwaarden in overeenkomst met het Engelse recht uitgelegd en geïnterpreteerd en het contract tussen elke deelnemer en de organisator wordt beschouwd als gesloten en uitgevoerd in Engeland.