PlayStation.com

Gebruiksvoorwaarden

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Algemene voorwaarden – Specifieke regels voor de 'PS4 Playoffs'-wedstrijd

 

1.                Alle inwoners van Australië, België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Rusland, Slowakije, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland ('deelnemende landen') van 18 jaar en ouder, met uitzondering van medewerkers, agenten, contractanten of consultants van de organisator (zoals hierna gedefinieerd) en hun directe familieleden, aan de organisator gelieerde bedrijven of anderen die beroepsmatig te maken hebben met de wedstrijd, kunnen aan de 'PS4 Playoffs'-wedstrijd ('wedstrijd') deelnemen ('deelnemers'). Deze voorwaarden (zoals hierna gedefinieerd) zijn van toepassing op deelnemers die inwoner zijn van deelnemende landen, met uitzondering van Frankrijk.

2.                Deelnemers van 15 tot en met 17 jaar moeten schriftelijke toestemming hebben van een ouder of voogd om aan de wedstrijd deel te nemen en om hun prijs op te eisen (zoals hieronder gedefinieerd).

3.                Je kunt van 13:00 uur Nederlandse tijd op 12 juli 2019 ('openingsdatum') tot en met 16 juli 2019 om 00:59 uur Nederlandse tijd ('sluitingsdatum') aan de wedstrijd meedoen.  De periode tussen de openingsdatum en de sluitingsdatum wordt aangemerkt als de 'wedstrijdperiode'.

4.                Wedstrijddeelname is gratis en vereist geen aankoop van welke aard dan ook. Door aan de wedstrijd mee te doen, gaan deelnemers akkoord met deze algemene voorwaarden ('voorwaarden') en de algemene regels (klik hier) en zijn zij hieraan gebonden.

5.                Om aan de wedstrijd mee te doen, moeten deelnemers tijdens de wedstrijdperiode de volgende stappen uitvoeren:

a.      Ga naar playstation.com/PS4Playoffs;

b.      Voer je gegevens in: e-mailadres, naam, geboortedatum en woonland;

c.      Beantwoord de vier (4) meerkeuzevragen juist en zo snel mogelijk; en

d.      Klik op 'Verzenden' om de je inzending en de tijdscore van jou als deelnemer te verzenden;

elk een 'Inzending'.

6.                Elke deelnemer mag slechts één (1) keer meedoen en komt voor maar één (1) prijs (zoals hierna gedefinieerd) in aanmerking.

7.                Er is één (1) winnaar ('winnaar'), één (1) tweedeprijswinnaar en drie (3) derdeprijswinnaars (elk een 'overige prijswinnaar'). De winnaar en de overige prijswinnaars worden geselecteerd op basis van de snelste tijd waarin de juiste antwoorden zijn gegeven op alle vier (4) meerkeuzevragen.

8.                De organisator brengt de winnaar en de overige prijswinnaars via een e-mailbericht naar het e-mailadres dat ten tijde van de deelname is verstrekt op de hoogte of telefonisch op het telefoonnummer dat ten tijde van de deelname is verstrekt. Deelnemers worden binnen één (1) week na de sluitingsdatum op de hoogte gesteld.

9.                Om de prijs op te eisen, moeten de winnaar en elke overige prijswinnaar binnen één (1) week na ontvangst van het e-mailbericht van de organisator op gepaste wijze op het bericht van de organisator reageren en zijn of haar volledige naam, correspondentieadres en geboortedatum verstrekken. Het correspondentieadres moet overeenkomen met het correspondentieadres dat op het moment van deelname is verstrekt. Anders kunnen de winnaar en de overige prijswinnaars worden gediskwalificeerd.

10.             Als de winnaar of een overige prijswinnaar jonger is dan 18 jaar, moet er toestemming van een ouder/voogd worden gegeven op het moment dat de prijs wordt opgeëist.

11.             De winnaar krijgt:

a)     Twee (2) kaartjes voor de finale van de FIFA eWorld Cup in Londen (2 t/m 4 augustus 2019) ('finale van de FIFA eWorld Cup') (voor de winnaar en zijn of haar gast);

b)     De reis naar de finale van de FIFA eWorld Cup voor zowel de winnaar als zijn of haar gast;

c)      Accommodatie tijdens de finale van de FIFA eWorld Cup (maximaal vier (4) nachten) voor de winnaar en zijn of haar gast;

d)     Eén (1) merchandisebox van PlayStation (inclusief een jasje met het PlayStation-logo, een sjaal en een sleutelhanger);

e)     Eén (1) digitale pre-order van FIFA 20 voor PlayStation 4 in de vorm van een tegoedboncode die uiterlijk 30 september 2019 moet worden verzilverd in de PlayStation®Store; en

f)       Eén (1) PlayStation Plus-lidmaatschap van twaalf (12) maanden in de vorm van een tegoedboncode die uiterlijk 30 september 2019 moet worden verzilverd in de PlayStation®Store;

samen de 'eerste prijs'.

12.   De eerste prijs heeft een geschatte totale waarde van eenduizend vijfhonderd euro (€ 1500).

13.   De tweedeprijswinnaar krijgt:

a)     Eén (1) merchandisebox van PlayStation (inclusief een jasje met het PlayStation-logo, een sjaal en een sleutelhanger);

b) Eén (1) digitale pre-order van FIFA 20 voor PlayStation 4 in de vorm van een tegoedboncode die uiterlijk 30 september 2019 moet worden verzilverd in de PlayStation®Store; en

één (1) PlayStation Plus-lidmaatschap van twaalf (12) maanden in de vorm van een tegoedboncode die uiterlijk 30 september 2019 moet worden verzilverd in de PlayStation®Store;

samen de 'tweede prijs'.

14.    De 'tweede prijs' heeft een geschatte totale waarde van tweehonderdvijftig euro (€ 250,00).

15.   Alle derdeprijswinnaars winnen één (1) merchandisebox van PlayStation (inclusief een jasje met PlayStation-logo, een sjaal en een sleutelhanger) met een geschatte totale waarde van honderd euro (€ 100,00) (elk een 'derde prijs').

16.   De organisator onderneemt binnen het redelijke stappen om per aangetekende post / e-mail te versturen:

a)     de eerste prijs naar de winnaar;

b)     de tweede prijs naar de tweedeprijswinnaar; en

c)      de derde prijs naar de derdeprijswinnaars (overige prijswinnaar 2, 3 en 4);

binnen 4 weken nadat de gegevens van de winnaar of overige prijswinnaars zijn ontvangen.

17.             In deze voorwaarden betekent ('prijs') een eerste prijs, een tweede prijs en/of derde prijs, zoals van toepassing.

18.             Tegoedboncodes zijn onderhevig aan gebruiksvoorwaarden. Klik hier voor meer informatie. Tegoedboncodes zijn niet overdraagbaar en mogen niet worden doorverkocht. Voor tegoedboncodes geldt een vervaldatum die tegelijk met de tegoedboncode wordt verzonden.

19.             PlayStation®Plus-abonnementen zijn alleen beschikbaar voor houders van een SEN-account met toegang tot de Playstation®Store en snel internet.  PSN, PS Store en PS Plus zijn aan gebruiksvoorwaarden onderhevig en niet in alle landen en talen beschikbaar; Content en services van PS Plus variëren per leeftijd van de abonnee. Gebruikers moeten 7 jaar of ouder zijn en voor gebruikers onder de 18 jaar is goedkeuring door een ouder/voogd vereist. Gebruikers in Duitsland moeten 18 jaar of ouder zijn. De beschikbaarheid van de service wordt niet gegarandeerd. Online features van specifieke games kunnen na kennisgeving binnen een redelijke termijn worden geannuleerd — eu.playstation.com/gameservers.  Het PS Plus-abonnement wordt automatisch verlengd na afloop van de abonnementsperiode tegen de huidige PS Store-prijs.  De volledige voorwaarden zijn van toepassing: de servicevoorwaarden van PSN op eu.playstation.com/legal.

20.             Prijzen moeten worden geaccepteerd zoals vermeld en kunnen niet worden overgedragen.  Er wordt geen alternatief in de vorm van contanten aangeboden; de organisator behoudt zich echter het recht voor om enige prijs door een prijs met vergelijkbare waarde te vervangen.

21.             De organisator accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele technische fouten of mankementen of enige andere problemen die ervoor kunnen zorgen dat een inzending voor de wedstrijd of overige correspondentie verloren gaat of niet juist wordt geregistreerd.

22.             In geval van geschillen is de beslissing van de organisator definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

23.             De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de wedstrijd te annuleren of om deze voorwaarden te wijzigen indien dit naar eigen goeddunken noodzakelijk wordt geacht of als omstandigheden dit onvermijdelijk maken.

24.             Als een prijs bij ontvangst ineffectief, defect of beschadigd wordt bevonden, dient de organisator hier binnen zeven (7) dagen na ontvangst schriftelijk van op de hoogte te worden gesteld. Als dit niet gebeurt, wordt de prijs als geaccepteerd en ontvangen beschouwd.  Dit heeft geen invloed op de eventuele wettelijke rechten van de winnaar en/of de overige prijswinnaars.

25.             De winnaar, de tweedeprijswinnaar en de derdeprijswinnaars gaan ermee akkoord aan alle redelijkerwijs door de organisator vereiste publiciteitsactiviteiten deel te nemen.

26.   Als er enige reden is om aan te nemen dat deze voorwaarden zijn geschonden of dat er onjuiste, onleesbare, frauduleuze of enige andere ongeldige of ongepaste informatie is verstrekt, mag de organisator naar eigen goeddunken de verwerking van een inzending of de uitkering van een toegekende prijs weigeren. Als een deelnemer niet voldoet aan clausule 2, 3, 4, 5, 6, 9 en/of 10, of meerdere accounts en/of een geautomatiseerd systeem gebruikt om mee te doen of er enige reden is om aan te nemen dat iemand die stemt op de inzending van een deelnemer hiervoor betaald krijgt of op een andere manier wordt aangespoord dit te doen, hetzij door een deelnemer, hetzij door een derde partij, dan wordt de deelnemer uitgesloten van de wedstrijd en de inzending ongeldig verklaard.

27.             De winnaar, de tweedeprijswinnaar en elke derdeprijswinnaar moet in overeenstemming met de belastingwetgeving in zijn of haar rechtsgebied mogelijk belasting over de prijs betalen en is verantwoordelijk voor enige hieraan gerelateerde belastingplicht.

28.             De organisator mag uitsluitend naar eigen goeddunken de naam van de winnaar, de tweedeprijswinnaar en elke derdeprijswinnaar bekendmaken op de website(s) van de organisator.  De naam van elke winnaar wordt op redelijk verzoek beschikbaar gesteld aan personen die binnen zes (6) weken na de sluitingsdatum een gefrankeerde, aan zichzelf geadresseerde envelop met daarop 'PS4 Playoffs Competition' opsturen naar het volgende adres: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

29.             Op de wedstrijd zijn de algemene regels van toepassing.  klik hier om de algemene regels te bekijken.

30.             De “organisator” is: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londen W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk.

31.             Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, worden deze voorwaarden in overeenkomst met het Engelse recht uitgelegd en geïnterpreteerd en het contract tussen elke deelnemer en de organisator wordt beschouwd als gesloten en uitgevoerd in Engeland.