PlayStation.com

Gebruiksvoorwaarden

 
 

Algemene voorwaarden

PS Now – Black Friday-aanbieding

Meerdere landen – november 2018

 

Deelnamevereisten

Al het hierna volgende:

·               moet 18 jaar of ouder zijn

·               moet een inwoner van een van de deelnemende landen zijn

 

Toepasselijk(e) product(en)

Een PlayStation®Now-lidmaatshap van 12 maanden voor € 69,99

Het lidmaatschap loopt onbeperkt door totdat het wordt geannuleerd. Elk jaar wordt de op dat moment geldende volledige PlayStation® Store-prijs in rekening gebracht.

 

Toepasselijke Store

De PlayStation®4-systeemstore en de online store op het web welke bekend staat als de PlayStation®Store, met uitsluiting van alle andere aankoopmethoden, andere PlayStation®stores en verkopen in het spel.

 

Openingsdatum

16 november 2018 at 11:00 uur (CET)

 

Sluitingsdatum

27 november 2018 at 11:00 uur (CET)

 

Deelnemende landen

Verenigd Koninkrijk, Ierland, Nederland, België, Luxemburg, Zwitserland, Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland

 

Stappen

In aanmerking komende personen moeten tijdens de actieperiode:

a.         zich aanmelden bij PSN; en

het toepasselijke product aanschaffen bij de toepasselijke store.

 

Organisator

Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londen, W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk.

1.             Deze aanbieding ('aanbieding') staat open voor gebruikers die een account hebben voor het PlayStation™Network ('PSN') die voldoen een de toelatingseisen ('in aanmerking komende personen').

2.             Deze aanbieding is geldig vanaf de openingsdatum tot de sluitingsdatum.  De periode vanaf de openingsdatum tot en met de sluitingsdatum wordt hierna aangeduid als de 'actieperiode'. 

3.             Om gebruik te kunnen maken van deze aanbieding, dienen in aanmerking komende personen de volgende stappen af te ronden.  Deze aanbieding is alleen geldig voor de aankoop van toepasselijke producten bij toepasselijke Stores gedurende de actieperiode, alle andere PlayStation®Now-lidmaatschappen zijn uitgesloten. In aanmerking komende personen die een PlayStation®Now-lidmaatschap van 12 maanden (en geen toepasselijk product) kopen, komen niet in aanmerking voor de aanbieding. PlayStation®Now-lidmaatschappen die tijdens de actieperiode automatisch worden verlengd, zijn uitgesloten van de aanbieding.

4.             Aanbieding alleen beschikbaar via toepasselijke Stores.

5.             Slechts één (1) aanbieding per in aanmerking komend persoon. 

6.             Registratie voor PSN is onder voorbehoud van acceptatie van de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van PSN.

7.             Retournering van enigerlei toepasselijk product is onderworpen aan het annuleringsbeleid van de PlayStation Store. 

8. Een PlayStation®Now-abonnement is alleen beschikbaar voor gebruikers die een PSN-account met toegang tot PlayStation®Store en breedbandinternet hebben.  PSN, PS Store en PS Now zijn onderhevig aan gebruiksvoorwaarden en hebben beperkingen met betrekking tot land en taal. Gebruikers moeten 18 jaar of ouder zijn. Beschikbaarheid van de service wordt niet gegarandeerd.  De in PS Now beschikbare games kunnen op elk moment gewijzigd worden. PlayStation Now-games kunnen verschillen van of mogelijke enkele functies niet bevatten die te vinden zijn in gedownloade of op disc geleverde spellen. Om PlayStation®Now te kunnen kopen is een goedgekeurde betalingsmethode of voldoende geld in uw PlayStation Store-portemonnee vereist.  Volledige voorwaarden zijn van toepassing: Servicevoorwaarden van PSN op www.playstation.com/legal/PSNTerms.

 

Lidmaatschap van 12 maanden:

Het lidmaatschap van PlayStation®Now loopt voor onbepaalde tijd totdat het wordt opgezegd en de terugkerende lidmaatschapsbijdrage van de dan geldende prijs voor een PlayStation®Now-lidmaatschap van 12 maanden wordt elk jaar automatisch van de portemonnee van de gebruiker afgetrokken indien de gebruiker voldoende saldo in zijn portemonnee heeft of als er een geldige betaalmethode geregistreerd is voor het account.

·               Terugkerende PlayStation®Now-abonnementskosten: € 99,99 totdat je per e-mail naar het in het account geregistreerde e-mailadres anders op de hoogte wordt gesteld.

·               Facutureringsfrequentie PlayStation®Now: jaarlijks.

·               Duur PlayStation®Now-lidmaatschap: doorlopend tot opzegging.

Een gebruiker kan zijn PlayStation®Now-lidmaatschap op elk moment opzeggen, zodat zijn lidmaatschap verloopt op de vervaldatum van de volgende betaling. Daarmee worden toekomstige betalingen van de lidmaatschapsbijdrage stopgezet, maar u ontvangt geen restitutie van reeds gedane betalingen.

Hoe u uw lidmaatschap op moet zeggen, vindt u op: https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/.

Wanneer een gebruiker een lidmaatschap koopt, zetten wij de optie 'Automatisch geld toevoegen' AAN in de instellingen van zijn account. Dit betekent dat indien het tegoed in de portemonnee van de gebruiker onvoldoende is om de lidmaatschapsbijdrage te betalen, het benodigde bedrag ten laste gebracht worden van de betalingsmethode die aan het desbetreffende account gekoppeld is (indien van toepassing) tenzij de gebruiker de optie automatisch toevoegen uitgezet heeft. Ga naar [Accountinstellingen] > [Portemonnee] > [Portemonnee-instellingen] om automatisch toevoegen uit te zetten.

9.             Voor streamen is internet vereist. In aanmerking komende personen zijn zelf verantwoordelijk voor de kosten van internettoegang.

10.          Indien er enige reden is om aan te nemen dat er sprake is van een schending van deze algemene voorwaarden of dat onjuiste, onleesbare, frauduleuze of andere ongeldige of ongepaste informatie is verstrekt, dan kan de organisator naar eigen goeddunken weigeren de aanbieding te leveren.

11.          De organisator behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken enigerlei persoon te diskwalificeren wiens gedrag in strijd is met de geest van deze algemene voorwaarden of de intentie van de aanbieding.

12.          De organisator accepteert geen verantwoordelijkheid voor het falen van een in aanmerking komende persoon om een ​​account voor PSN aan te maken of zich bij zijn account aan te melden of om de stappen te voltooien als gevolg van een fout in het netwerk, de hardware of software van een in aanmerking komende persoon of derde partij van welke aard dan ook.

13.          De organisator behoudt zich het recht voor om deze aanbieding te wijzigen of te annuleren en/of deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen, indien dit naar zijn mening noodzakelijk wordt geacht of in geval van onvoorziene omstandigheden.

14.          In het geval van een geschil is de beslissing van de organisator definitief en wordt er geen correspondentie of discussie over gevoerd.

15.          Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, zullen deze algemene voorwaarden worden uitgelegd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en het contract tussen elk in aanmerking komend persoon en de organisator wordt geacht te zijn opgesteld en uitgevoerd in Engeland.