PlayStation.com

Gebruiksvoorwaarden

 
 

PlayStation®Plus-promotie: 4 maanden voor de prijs van 3

algemene voorwaarden 
Meerdere landen — april 2016

 

'Sluitingsdatum'

06-05-2016 om 00:59 uur (Nederlandse tijd).

'Toepasselijke stores'

PlayStation®Vita-systeemstore, PlayStation®3-systeemstore, PlayStation®4-systeemstore en de PlayStation®Store, met uitzondering van alle andere PlayStation®-systeemstores en in-game aankopen.

'Openingsdatum'

21-04-2016 om 01:01 uur (Nederlandse tijd).

'Deelnemende landen'

Australië, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Griekenland, Ierland, India, Italië, Koeweit, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Qatar, Rusland, Spanje, Tsjechië, Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Zweden en Zwitserland

'Stappen'

Geen.

'Tegoedbonartikel'

De tegoedboncode kan worden gebruikt voor de aanschaf van een PlayStation®Plus-abonnement van 4 maanden uit de toepasselijke stores voor de prijs van een abonnement van 3 maanden.  Het abonnement wordt aan het einde van de abonnementsperiode automatisch verlengd met 3 maanden voor de huidige prijs in de PlayStation®Store.

'Vervaldatum van de voucher met code'

06-05-2016 om 00:59 uur (Nederlandse tijd).

 

1.             Deze PlayStation®Plus-aanbieding ('aanbieding') is beschikbaar voor inwoners van de deelnemende landen die 18 jaar of ouder zijn en die een master-account hebben voor Sony Entertainment Network ('SEN') (voorheen bekend als PlayStation®Network (“PSN”)) ('in aanmerking komende personen').

 

2.             Deze aanbieding begint op de openingsdatum en eindigt op de sluitingsdatum.  De periode tussen de openingsdatum en de sluitingsdatum wordt aangemerkt als de 'promotieperiode'.

 

3.             Om van deze aanbieding te kunnen profiteren, moet je als in aanmerking komend persoon:

a. een SEN-master-account hebben dat geregistreerd is in een deelnemend land en ervoor hebben gekozen om e-mailmarketingberichten ontvangen; 

b. een e-mail van de organisator ontvangen op het e-mailadres dat aan je PSN-ID is gekoppeld dat je uitgenodigd bent om deel te nemen aan deze aanbieding; en

c. de stappen uitvoeren tijdens de promotieperiode.

 

4.             Om misverstanden te voorkomen wordt geen enkele stap die vóór of na de promotieperiode is uitgevoerd in deze aanbieding opgenomen.

 

5.             De in aanmerking komende personen die overeenkomstig artikel 3 de stappen hebben uitgevoerd, ontvangen een tegoedboncode ('tegoedboncode') die verloopt op de vervaldatum van de tegoedboncode, voor het tegoedbonartikel.

 

6.             In de e-mail staan aanwijzingen over het inlossen van de tegoedboncode.

 

7.             Om je bij PSN te registreren, moet je akkoord gaan met de servicevoorwaarden en het privacybeleid van PSN.

 

8.             Op vouchers met code zijn algemene voorwaarden van toepassing:http://eu.playstation.com/terms/promotioncodes.

 

9.             Vouchers met code zijn niet overdraagbaar en mogen niet worden doorverkocht.  Voor vouchers met code geldt een vervaldatum die tegelijk met de voucher met code wordt verzonden.  Er wordt geen alternatief in de vorm van contanten aangeboden.  Vouchers met code worden niet vervangen als je ze kwijtraakt, als ze beschadigd raken of worden gestolen, of als ze naar een ongeldig e-mailadres worden gestuurd dat door de in aanmerking komende persoon is verstrekt.

 

10.          PlayStation®Plus-abonnementen zijn alleen beschikbaar voor houders van een SEN-account met toegang tot de Playstation®Store en snel internet.  PSN, PS Store en PS Plus zijn aan gebruiksvoorwaarden onderhevig en niet in alle landen en talen beschikbaar; content en services van PS Plus variëren per leeftijd van de abonnee. Gebruikers moeten 7 jaar of ouder zijn en voor gebruikers onder de 18 jaar is goedkeuring door een ouder/voogd vereist. Gebruikers in Duitsland moeten 18 jaar of ouder zijn. De beschikbaarheid van de service wordt niet gegarandeerd. Online features van specifieke games mogen na kennisgeving binnen een redelijke termijn worden geannuleerd - eu.playstation.com/gameservers.  Creditcard- of betaalkaartgegevens zijn vereist.  Het PS Plus-abonnement wordt automatisch verlengd na afloop van de abonnementsperiode tegen de huidige PS Store-prijs.  De volledige voorwaarden zijn van toepassing: de servicevoorwaarden van PSN op eu.playstation.com/legal.

 

11.          Een internetverbinding is vereist. De kosten voor de internetverbinding komen voor rekening van in aanmerking komende personen.

 

12.          De organisator behoudt zich het recht voor om personen van wie het gedrag strijdig is met het idee van deze algemene voorwaarden of de intentie van de aanbieding naar eigen goeddunken te diskwalificeren.

 

13.          De organisator is niet aansprakelijk als het een in aanmerking komende persoon ten gevolge van netwerk-, hardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die zijn te wijten aan de in aanmerking komende personen of aan derden niet lukt een SEN-account aan te maken of zich hierbij aan te melden of de voucher met code te ontvangen of in te lossen. 

 

14.          De organisator behoudt zich het recht voor om deze aanbieding te wijzigen of te annuleren en/of om deze algemene voorwaarden op elk moment aan te passen, als de organisator dit nodig acht of in het geval van onvoorziene omstandigheden.

 

15.          In geval van geschillen is de beslissing van de organisator definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

 

16.          Als er enige reden is om aan te nemen dat deze algemene voorwaarden zijn geschonden of dat er onjuiste, onleesbare, frauduleuze of enige andere ongeldige of ongepaste informatie is verstrekt, mag de organisator naar eigen goeddunken de zending van een voucher met code weigeren.

 

17.          De 'Organisator' is: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londen W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk.

 

18.          Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, worden deze algemene voorwaarden in overeenstemming met het Engelse recht uitgelegd en geïnterpreteerd en het contract tussen elke deelnemer en de organisator wordt beschouwd als gesloten en uitgevoerd in Engeland.