PlayStation.com

PLAYSTATION®PLUS 30 DAGEN PROBEERVERSIE

 
 

Juridisch

Maak een Sony Entertainment Network account aan door "PlayStation®Network" te selecteren op je PlayStation®3- of PlayStation®Vita-systeem.

Ga naar de PlayStation®Store via je PS3TM- of PS Vita-systeem.

Selecteer het pictogram "Codes inlossen" boven in het scherm.

Meld je zo nodig aan bij je Sony Entertainment Network account.

Voer de vouchercode van 12 tekens in een kies Doorgaan.

Volg de instructies op het scherm om de vouchercode in te lossen.

 

OPMERKING: Vouchercodes zijn hoofdlettergevoelig en moeten precies zo worden ingevoerd als ze zijn weergegeven.

VOUCHERCODE:

In te lossen tot: 31/12/2013.

 

Opmerking: je hebt een creditcard nodig om deze voucher in te lossen. Tijdens de probeerperiode wordt er geen geld afgeschreven. Aan het eind van de probeerperiode wordt je abonnement automatisch verlengd tot een betaald lidmaatschap van 90 dagen. Je kunt je 30 dagen probeerversie op elk moment annuleren.

VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VOUCHERCODE:

1. U komt in aanmerking om een ​​30 dagen probeerversie te verzilveren. Huidige of vorige Plus abonnees komen niet in aanmerking om een 30 dagen probeerversie te verzilveren.

2. De PlayStation®Network (PSN) vouchercode wordt uitgegeven en ingelost door Sony Network Entertainment Europe Limited, gevestigd aan 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk (handelsregister nr. 6020283) ("wij", "ons"). Als we verwijzen naar "u" of "uw", bedoelen we de ontvanger van de PSN vouchercode.

3. Om een PSN vouchercode in te lossen, hebt u het volgende nodig: (i) de gespecificeerde hardware; (ii) een Sony Entertainment Network account en (iii) een breedband internetverbinding. U bent zelf verantwoordelijk voor de kosten van de breedbandverbinding.

4. Om een Sony Entertainment Network account te openen, moeten gebruikers ten minste 7 jaar oud zijn en akkoord gaan met de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van PSN, die te vinden zijn op eu.playstation.com/legal. Voor gebruikers die jonger zijn dan 18 jaar, moet een ouder of voogd eerst een Sony Entertainment Network master-account openen en vervolgens een sub-account aanmaken voor de minderjarige gebruiker.

5. Tenzij anders aangegeven, kunnen de PSN vouchercodes slechts eenmaal worden ingelost en alleen door u. PSN vouchercodes kunnen niet worden ingewisseld voor contanten of krediet en mogen niet worden uitgewisseld, overgedragen, verkocht of ingeruild voor een contante vergoeding (behalve wanneer de wet dit vereist). Als u vragen hebt over het gebruik van PSN vouchercodes, kunt u onze klantenservice bezoeken op eu.playstation.com/support.

6. PSN vouchercodes moeten worden gebruikt voor de aangegeven uiterste datum. De uiterste datum en de eventuele aanvullende beperkingen zijn vermeld bij de PSN vouchercode.

7. PSN vouchercodes worden niet vervangen bij verlies, beschadiging, diefstal of ander gebruik zonder uw toestemming.

8. Bepaalde content die beschikbaar is via PSN vouchercodes kan specifieke aanvullende beperkingen hebben, zoals leeftijdsbeperkingen en gebruikersrechten. Kinderen krijgen mogelijk geen toegang tot content die bestemd is voor een hogere leeftijd.

9. Een PSN vouchercode kan alleen worden ingelost via PSN in de landen waar de PlayStation®Store beschikbaar is. Er kunnen aanvullende regionale beperkingen gelden.

10. Als een PSN vouchercode niet werkt, hebt u uitsluitend recht op, en zijn wij uitsluitend aansprakelijk voor, vervanging van de betreffende PSN vouchercode. Voor zover het toepasselijk recht dit toestaat, geven wij en onze licentiehouders, partners en licentieverleners geen enkele garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot PSN vouchercodes, waaronder, maar niet beperkt tot expliciete of impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, en sluiten wij alle andere aansprakelijkheid jegens u die voortkomt uit uw gebruik van de PSN vouchercode uit. Mogelijk hebt u andere wettelijke rechten als consument waarop deze voorwaarden en bepalingen niet van invloed zijn.

11. Wij kunnen deze overeenkomst zonder uw toestemming toewijzen aan elk bedrijf binnen het Sony-concern, op voorwaarde dat een dergelijke overeenkomst geen nadelige invloed heeft op uw rechten op grond van deze voorwaarden en bepalingen.

12. Voor zover het toepasselijk recht dit toestaat, dienen deze voorwaarden en bepalingen te worden gelezen en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales. Het contract tussen u en ons wordt geacht te zijn opgesteld en aangegaan in Engeland.

13. Indien PSN vouchercodes beschikbaar zijn gesteld als onderdeel van een promotieaanbieding, moeten eventuele klachten in verband met dergelijke aanbiedingen worden gericht aan de aanbieder hiervan en niet aan ons.

14. Als u aan het eind van de probeerperiode van 30 dagen niets doet, wordt uw abonnement automatisch verlengd tot een betaald lidmaatschap van 90 dagen, in overeenstemming met de Servicevoorwaarden en Gebruikersovereenkomst van Sony Interactive Entertainment Europe Ltd, en wordt er € 14,99 van het tegoed in uw SEN-portemonnee afgeschreven. Als uw SEN-portemonnee onvoldoende tegoed bevat, wordt het resterende bedrag automatisch van uw gekoppelde creditcard overgeschreven naar uw SEN-portemonnee, waarna het resterende bedrag daarvan wordt afgeschreven. Lees de veelgestelde vragen op http://uk.playstation.com/psn/support voor meer informatie over het annuleren van uw abonnement. U kunt uw probeerversie van 30 dagen op elk moment annuleren.

"2", "PlayStation" en "À" zijn geregistreerde handelsmerken van Sony Interactive Entertainment Inc. "SONY" en "Ô" zijn geregistreerde handelsmerken van Sony Corporation. Uitgegeven door Sony Interactive Entertainment Europe.